restrukturyzacja kredytu
14 października 2022

Masz kredyt, ale niespodziewanie znalazłeś się w trudnej sytuacji, która uniemożliwia lub powoduje duże komplikacje z terminowym regulowaniem rat? Odpowiedzią na Twoje potrzeby może być restrukturyzacja kredytu. Czym jest i jakie daje możliwości? O tym, kiedy można ubiegać się o restrukturyzację kredytu gotówkowego, dowiesz się z naszego artykułu.

Co to jest restrukturyzacja kredytu?

Z chwilą zaciągania kredytu (zwłaszcza hipotecznego) nie sposób przewidzieć wszystkie sytuacje, które mogą zdarzyć się w ciągu kolejnych lat podczas spłaty zobowiązania. W rezultacie w najmniej spodziewanym momencie może okazać się, że comiesięczne regulowanie rat zaczyna sprawiać coraz większe trudności.

Rozwiązaniem problemu może być restrukturyzacja kredytu. Polega ona na zmianie warunków umowy kredytowej w taki sposób, aby były one lepiej dopasowane do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. W praktyce restrukturyzacja sprowadza się najczęściej do rozwiązania obowiązującej umowy z bankiem i podpisania nowego dokumentu.

Przeczytaj też: Jakie koszty musisz ponieść, przenosząc kredyt hipoteczny do innego banku? Lista opłat podczas refinansowania

Planujesz zakup nieruchomości?

Skonsultuj swój kredyt hipoteczny z ekspertem mFinanse

Restrukturyzacja kredytu a Prawo bankowe

Restrukturyzacja kredytu to temat uregulowany prawnie. Zgodnie z artykułem 75c. Prawa bankowego, punktem 3.:

Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy[1]

Jeśli bank odrzuci wniosek o restrukturyzację zadłużenia, to jest on zobowiązany do niezwłocznego przekazania kredytobiorcy szczegółowych wyjaśnień pisemnych.

[1] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069/art-75-c

Bank może odrzucić wniosek i odmówić restrukturyzacji, jeżeli dotychczasowa umowa kredytowa została już wypowiedziana i minął okres wypowiedzenia, a także wówczas, gdy upłynął termin płatności ostatniej raty z harmonogramu.

Przeczytaj też: Niespłacanie kredytu hipotecznego – czym może skutkować?

Kiedy można ubiegać się o restrukturyzację kredytu gotówkowego lub hipotecznego?

Restrukturyzacja kredytu to rozwiązanie, nad którym powinna zastanowić się każda osoba znajdująca się w złej sytuacji finansowej oraz gospodarczej i mająca problemy ze spłatą zadłużenia. To też rozwiązanie dla tych kredytobiorców, którzy mają wątpliwości dotyczące terminowej spłaty rat. W takiej sytuacji bank może zaproponować np. wydłużenie okresu kredytowania, co będzie skutkować obniżeniem wysokości comiesięcznych należności.

Kiedy można ubiegać się o restrukturyzację kredytu gotówkowego? Jest ona szczególnie wskazana, gdy:

 1. Twoje dochody znacznie spadły, a zaistniała zmiana istotnie wpływa na zarządzanie domowym budżetem.
 2. Masz przejściowe problemy z płynnością finansową, które mogą być spowodowane np. niespodziewanymi wydatkami związanymi choćby z naprawą auta, koniecznością przeprowadzenia remontu zalanego mieszkania itd.
 3. Doszło do losowych sytuacji pogarszających Twoją sytuację finansową, problemów rodzinnych, choroby i kosztownego leczenia oraz innych, nieprzewidzianych zdarzeń.

Zastanawiasz się nad restrukturyzacją kredytu? Jeżeli potrzebujesz wsparcia w podjęciu decyzji, skorzystaj z pomocy ekspertów mFinanse, którzy podpowiedzą Ci, co możesz zrobić w zaistniałej sytuacji. Nie czekaj i umów się na rozmowę już dziś!

Rodzaje rozwiązań restrukturyzacyjnych w bankach

W ramach restrukturyzacji kredytu istnieje kilka różnych możliwości – bank może zaoferować Ci:

 • wydłużenie okresu kredytowania – w ten sposób można zmniejszyć comiesięczną ratę, ale trzeba pamiętać, że całkowity koszt kredytu będzie wyższy.
 • zawieszenie spłaty, czyli tzw. wakacje kredytowe – przy standardowej procedurze można odroczyć termin spłaty rat na określony czas (nawet na kilka miesięcy) i wówczas nie martwić się spłatą rat, jednak warto pamiętać, że odsetki będą nadal naliczane.
 • skrócenie okresu kredytowania – to dobry pomysł dla osób, których domowy budżet pozwala na spłacanie wyższych rat i tym samym skrócenie okresu kredytowania oraz obniżenie całkowitego kosztu zobowiązania.
 • przewalutowanie – pozwala ono za zredukowanie ryzyka związanego z wahaniami kursów walut obcych, które mogą znacznie podwyższać wysokość należności; z przewalutowania korzystają m.in. klienci, którzy wzięli kredyty w euro.
 • karencję w spłacie kapitału – polega ona na spłacaniu przez określony czas jedynie części odsetkowej rat.

Restrukturyzacja kredytu może polegać również np. na zmianie rat równych na malejące (co pozwala znacząco obniżyć koszt kredytu), zmianie rat malejących na równe czy modyfikacji marży, która możliwa jest tylko w przypadku nielicznych banków.

Jakie kredyty można restrukturyzować?

Z reguły banki przychylnie podchodzą do restrukturyzacji kredytów gotówkowych. Warto wiedzieć, że w przypadku kredytów hipotecznych nie zawsze jest to możliwe, a z pewnością cały proces jest nieco trudniejszy niż przy innych zobowiązaniach.

Na restrukturyzację mogą się zdecydować także te osoby, które są w trakcie spłacania pożyczki, kredytu samochodowego, kredytów ratalnych i produktów odnawialnych. Pamiętaj jednak, że bank może określić minimalną kwotę zobowiązania, co do której możliwe będzie dokonanie zmian w umowie.

Zobacz też: Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Jak zgłosić gotowość do restrukturyzacji kredytu gotówkowego lub hipotecznego?

Aby ubiegać się o restrukturyzację kredytu, należy złożyć pisemny wniosek do banku. Obie strony będą musiały podpisać aneks do umowy. Zanim do tego dojdzie, konieczne będzie m.in. sprawdzenie Twojej zdolności kredytowej oraz sprawdzenie różnych informacji i danych np. w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Wnioski o restrukturyzację kredytu z reguły rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 30 dni.

Wzory wniosków o restrukturyzację kredytów najczęściej dostępne są na stronach internetowych banków. Zwykle należy w nich podać m.in.:

 • swoje dane osobowe,
 • datę oraz miejsce sporządzenia wniosku,
 • informacje dotyczące umowy kredytowej (jej numer, datę zawarcia),
 • powód braku możliwości regulowania rat na dotychczas obowiązujących warunkach,
 • wybór formy restrukturyzacji (np. wydłużenie okresu spłaty, zawieszenie spłaty).

Pod wnioskiem należy się podpisać. Bank może oczekiwać dołączenia do wniosku pewnych dodatkowych dokumentów, w tym np. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu czy dokumentów, które oficjalnie potwierdzą pogorszenie sytuacji finansowej (m.in. rachunków wystawionych za podjęcie kosztownego leczenia).

Przeczytaj również: Zmiana warunków kredytu hipotecznego. Jak to zrobić?

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.