Informacja o realizowanej strategii podatkowej

strategia podatkowa

Przedstawiamy do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej („Sprawozdanie podatkowe”) zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym dla osób prawnych.

Sprawozdanie podatkowe zawiera informacje w odniesieniu do Podatkowej Grupy Kapitałowej mBank oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład: mBank, mBank Hipoteczny S.A., mLeasing sp. z o.o. oraz mFinanse S.A.

https://www.mbank.pl/o-nas/informacje-wymagane-przepisami-prawa/informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej 

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami