upadłość konsumencka
29 czerwca 2022

Kredyt hipoteczny to jedna z najpopularniejszych form finansowania nieruchomości. W ten sposób można uzyskać w krótkim czasie środki na zakup wymarzonych czterech kątów. Jednak nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Czasem może zdarzyć się tak, że drastyczne pogorszenie sytuacji finansowej, uniemożliwi dalsze spłacanie rat kredytu i konieczne będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Co wtedy? Jaka jest zależność między upadłością konsumencką a kredytem? Czy upadłość konsumencka wyklucza zaciągnięcie nowego kredytu? 

Zobacz też: Jak obniżyć wysokość miesięcznej raty kredytu?

Kredyt hipoteczny – co się z nim dzieje po upadłości konsumenckiej? 

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla zawartej umowy kredytu hipotecznego? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie powoduje wygaśnięcia hipoteki. Natomiast skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest natychmiastowa wymagalność zobowiązania z umowy o kredyt hipoteczny.  Co to właściwie oznacza? Hipoteka, która stanowi zabezpieczenie długu, wygasa dopiero w momencie sprzedaży nieruchomości. Syndyk, w toku postępowania upadłościowego, sprzedaje nieruchomość, a uzyskane w ten sposób środki przeznacza na spłatę wierzytelności. Innym rozwiązaniem jest układ konsumencki pozwala to dłużnikowi na ochronę majątku i ustalenie nowych warunków spłaty zobowiązań. Zadłużona osoba musi złożyć odpowiedni wniosek i zawrzeć ugodę z wierzycielami.

Inaczej będzie w przypadku, gdy syndyk sprzeda nieruchomość, która nie jest obciążona hipoteką. Wtedy kwota, którą uda się uzyskać ze sprzedaży jest proporcjonalnie rozdzielana pomiędzy wszystkich wierzycieli. 

Planujesz zakup nieruchomości?

Skonsultuj swój kredyt hipoteczny z ekspertem mFinanse

Upadłość konsumencka a wspólny kredyt 

Co w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze wspólnym kredytem, np. kredytem małżonków, a jeden z małżonków ogłosi upadłość konsumencką? W tej sytuacji do masy upadłości wchodzi jedynie część upadłego, zwykle jest to połowa nieruchomości. Tym samym, syndyk może sprzedać jedynie połowę nieruchomości (tę, która należy do małżonka, który ogłosił upadłość). Z kolei drugi kredytobiorca nadal może zarządzać swoją połową nieruchomości i jest zobowiązany do dalszej spłaty kredytu. 

Banki często zabezpieczają się na wypadek ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków, zawierając w umowach kredytowych klauzulę solidarnej odpowiedzialności kredytobiorców. Oznacza to, że małżonkowie w równym stopniu odpowiadają za zaciągnięty kredyt hipoteczny. W takim przypadku, gdy jeden z kredytobiorców ogłosi upadłość, bank ma prawo ściągnąć dług od drugiego. 

Dłużnik, który chce zaciągnąć nowe zobowiązanie (kredyt lub pożyczkę) przed umorzeniem długów, może to zrobić jedynie za zgodą sądu upadłościowego. 

Czy po upadłości konsumenckiej można wziąć nowy kredyt? 

Zapewne niektórzy z Was zastanawiają się, czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kolejny kredyt? Teoretycznie nie ma żadnych przeszkód, by osoba, która przejdzie procedurę oddłużeniową na podstawie prawa upadłościowego, podpisała nową umowę kredytową. W końcu upadły jest automatycznie wykreślany z Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Jednak trzeba pamiętać o tym, że ostateczną decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank, który z pewnością dokładnie przejrzy historię kredytową klienta i dowie się, że ten, wcześniej ogłosił upadłość. 

Tym samym, upadłość konsumencka może okazać się przeszkodą w zaciągnięciu nowego kredytu. Wobec takich osób, bank często wymaga ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Osoba, która chce zaciągnąć kredyt, musi przy tym pamiętać, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, na kolejne oddłużenie można liczyć dopiero za następne 10 lat. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zależności między upadłością konsumencką a nowym kredytem, możesz uzyskać wsparcie jednego z naszych ekspertów.

Upadłość konsumencka a zachowanie nieruchomości 

Czasami zdarza się tak, że dłużnik regularnie spłaca raty kredytu hipotecznego, ale posiada inne zobowiązania, których nie jest w stanie uregulować na czas. Co wtedy? Czy może ogłosić upadłość konsumencką, jednocześnie nie tracąc nieruchomości? Zgodnie z prawem, nie ma takiej możliwości – nie da się ogłosić upadłości konsumenckiej, a jednocześnie zatrzymać nieruchomości, która jest obciążona hipoteką. Gdy zajdzie taka sytuacja, kredyt hipoteczny automatycznie staje się wymagalny.  

Syndyk zajmuje, a następnie sprzedaje nieruchomość, która jest obciążona hipoteką. Uzyskane w ten sposób pieniądze, w pierwszej kolejności przeznacza na zaspokojenie zadłużenia u wierzyciela hipotecznego. Jeśli zostaną mu jakieś środki, przeznacza je na spłatę zadłużeń u pozostałych wierzycieli. 

Zobacz też: Kredyt konsolidacyjny, co to jest?

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

    * pola wymagane

    * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

    *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

    Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.