Kalkulator zdolności kredytowej

Kalkulator zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa – eksperci mFinanse wyjasniają

kalkulator zdolności kredytowej
 • prosty i intuicyjny w obsłudze kalkulator zdolności kredytowej 
 • bezpłatne wsparcie eksperta na każdym etapie procesu kredytowego
  – od użycia kalkulatora zdolności kredytowej do podpisania umowy
 • kalkulator zdolności pokaże zakres szacunkowej zdolności kredytowej – ekspert pomoże w wyborze  dopasowanej oferty mBanku lub innych banków (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PEKAO S.A, ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., BOŚ Bank) 
 • obliczona szacunkowa zdolność kredytowa dotyczy kredytu hipotecznego na: zakup domu, mieszkania, działki lub na remont czy budowę domu

Najczęściej zadawane pytania

Zdolność kredytowa to, przeprowadzona przez bank, ocena Twoich możliwości w zakresie spłaty kredytu, bądź pożyczki dokonywana na podstawie przedstawionych przez Ciebie dokumentów i oświadczeń. Bank sprawdza, jakie raty będziesz w stanie spłacać po odjęciu od miesięcznego dochodu wszystkich posiadanych przez Ciebie zobowiązań kredytowych, stałych opłat i kosztów życia. Jeśli ubiegasz się o kredyt lub pożyczkę wspólnie (np. z małżonkiem) analiza obejmuje sytuację finansową obojga wnioskodawców.

Kalkulator zdolności kredytowej w łatwy i szybki sposób bez wychodzenia z domu pozwoli oszacować o jakiej wysokości kredyt hipoteczny możesz się ubiegać. Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych, obliczy jaką posiadasz zdolność kredytową w zakresie kredytu hipotecznego. Aby przeprowadzić kalkulację potrzebnych jest kilka informacji, które należy podać w formularzu kalkulatora. 

Dane potrzebne do przeprowadzenia symulacji zdolności kredytowej przy użyciu kalkulatora:

 • liczba wnioskodawców i ich wiek,
 • łączne miesięczne dochody oraz zobowiązania,
 • okres kredytowania;

Na podstawie wprowadzonych danych kalkulator wskaże jakiej wysokości może być Twoja zdolność kredytowa. 

Tak, wkład własny ma wpływ na zdolność kredytową. Im wyższy wkład własny wniesiesz, tym lepiej bank oceni Twoją zdolność kredytową. Im większy wkład własny tym mniejszy kredyt, a więc także niższe raty lub krótszy okres spłaty. 

 Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników m.in.: 

 • zarobki i ich źródło, 
 • aktualne obciążenia finansowe i kredytowe, 
 • scoring kredytowy, czyli ocena punktowa wiarygodności płatniczej, 
 • historia kredytowa, 
 • wiek klienta, 
 • parametry kredytu, takie jak oprocentowanie, okres spłaty czy rodzaj rat, 
 • wysokość ewentualnego wkładu własne

Przed udzieleniem finansowania na zakup nieruchomości bank bada przede wszystkim zdolność kredytową. Sprawdza czy dochód kredytobiorcy pozwala na regulowanie jego bieżących zobowiązań po podwyższeniu o kwotę raty kredytu. Jeśli masz zbyt małą zdolność kredytową, można skorzystać z wiedzy ekspertów, co jeszcze warto zrobić? Możesz na przykład:  

 • Zamknąć lub zmniejsz limity w koncie i kartach kredytowych,
 • Spłać obecne kredyty,
 • Spróbuj uzyskać większy dochód, 
 • Zastanów się nad kredytem z partnerem / współmałżonkiem. 

Banki różnie obliczają zdolność kredytową, konsultacja z ekspertem pomoże Ci w doborze banku, który najlepiej wyliczy Twoją zdolność.

Banki wykorzystuj nieco inne algorytmy, które przyjmują do obliczania zdolności kredytowej. Dlatego podczas obliczania zdolności kredytowej mogą pojawić się pewne różnice w kwocie, jaką poszczególne banki będą skłonne pożyczyć – różnice mogą sięgać od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zanim złożysz wniosek warto sprawdzić szacowaną zdolność w powyższym kalkulatorze zdolności kredytowej, a wyniki omówić z ekspertem mFinanse. 

Masz więcej pytań? Zapytaj eksperta mFinanse

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Kalkulator zdolności kredytowej – sprawdź swoją zdolność kredytową

Zdolność kredytowa to jedno z najważniejszych kryteriów przyznania zainteresowanemu pożyczki bądź kredytu. Zgodnie z definicją określoną przez ustawę Prawo bankowe, art. 70. [Zdolność kredytowa], paragraf 1, to zdolność do spłaty zobowiązania w wyznaczonym terminie – wraz z odsetkami. Aby możliwe było wykazanie tejże zdolności, kredytobiorca musi przedstawić bankowi informacje oraz dokumenty, które instytucja wskazuje jako konieczne do jej oceny. Na ich podstawie odbywa się tzw. kalkulacja zdolności kredytowej.

Czym jest kalkulator zdolności kredytowej?

Kalkulator zdolności kredytowej to proste w obsłudze narzędzie dostępne za darmo online. Jest krótkim formularzem, w którym po wskazaniu wymaganych informacji, kalkulator oblicza szacowaną zdolność kredytową. Wskazuje on optymalną kwotę, o którą może wnioskować osoba zainteresowania wzięciem kredytu. To zatem najprostszy sposób na to, jak sprawdzić wstępną zdolność kredytową.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Przed ubieganiem się o kredyt możesz poprawić swoją zdolność kredytową i starać się uzyskać większą kwotę kredytu. W tym celu:

 • zadbaj o spłatę innych posiadanych kredytów, spłać karty kredytowe i zrezygnuj z tych z których nie korzystasz, warto również rozważyć zmniejszenie limitów
 • złóż wniosek o kredyt z współkredytobiorcą – wasze dochody będą sumowane,
 • wydłuż okres kredytowania.

Jakie czynniki wpływają na zdolność kredytową?

Na zdolność kredytową wpływ ma wiele czynników takich jak:

 • zarobki i ich źródło,
 • aktualne obciążenia finansowe i kredytowe (w tym limity na kartach kredytowych i debetowych)
 • scoring kredytowy, czyli ocena punktowa wiarygodności płatniczej,
 • historia kredytowa w BIK,
 • wiek klienta,
 • parametry takie jak oprocentowanie kredytu, okres spłaty kredytu
 • rodzaj rat (raty malejące czy równe)
 • wysokość wkładu własnego zwłaszcza przy kredycie hipotecznym i samochodowym
 • liczba osób na utrzymaniu

Zdolność kredytowa przy minimalnej krajowej – na jaki kredyt można liczyć?

Osoby z minimalnym wynagrodzeniem mogą ubiegać się o kredyty konsumpcyjne (czyli np. kredyty gotówkowe czy kredyty na rachunkach bieżących), ale prawdopodobnie kwota udzielonego kredytu nie będzie wysoka.

Jeśli chcesz ubiegać się o kredyt, zarabiając najniższą krajową, zwróć uwagę na dodatkowe koszty związane z kredytem, takie jak opłaty za ubezpieczenie kredytu czy prowizje bankowe. Zwykle koszty te są uzależnione od wysokości kredytu, a zatem przy mniejszych kwotach mogą mieć większy wpływ na całościowy koszt kredytu. Pamiętaj również, że bank, określając zdolność kredytową przy minimalnej krajowej, bierze pod uwagę kwotę netto wyłącznie udokumentowanych zarobków.

Jak posiadane raty wpływają na zdolność kredytową?

Spłacanie zobowiązań obciążających budżet domowy, np. pożyczek, innych kredytów, a także rat za zakupy, ma wpływ na zdolność kredytową – może ograniczyć kwotę kredytu, na jaki będzie miał szansę kredytobiorca. Jeśli planujesz wziąć kolejny kredyt, postaraj się wcześniej spłacić zadłużenia, aby zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu w wyższej kwocie.

Warto dodać, że każdy bank ma swoje indywidualne podejście do oceny zdolności kredytowej, dlatego porównaj oferty różnych instytucji finansowych, np. korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej.

Zakupy na raty a zdolność kredytowa

Zakupy ratalne cieszą się dużą popularnością, jest to bowiem wygodne rozwiązanie pozwalające na nabycie niezbędnych rzeczy bez konieczności ponoszenia jednorazowych, nierzadko dużych wydatków. Jednak musisz mieć także na uwadze fakt, że obecnie spłacane zakupy na raty mogą negatywnie wpływać na Twoją zdolność kredytową. Dlatego też, jeśli spłacasz wiele rat, możesz mieć trudności w uzyskaniu kolejnego kredytu. W tym kontekście ważne jest, aby regularnie monitorować swoje zobowiązania finansowe i w miarę możliwości spłacić je przed złożeniem kolejnego wniosku w banku.

A czy zakupy na raty mogą zwiększyć zdolność kredytową? Spłacone w terminie tego typu zobowiązanie zwiększa wiarygodność kredytową, może zatem zostać uwzględnione przez bank podczas szacowania zdolności kredytowej (wszystko zależy jednak od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy).

500 plus a zdolność kredytowa

Program 500 plus to świadczenie wychowawcze, które jest finansowane z budżetu państwa i przysługuje rodzinom na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku kredytów czy pożyczek gotówkowych banki są skłonne uwzględnić świadczenie z tytułu 500 plus w obliczaniu zdolności kredytowej. Jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, instytucje finansowe przeważnie nie biorą pod uwagę świadczenia 500+, wyjątkiem są dwa banki:

 • BNP Paribas – otrzymywane środki w ramach programu 500 plus mogą być uwzględnione przy obliczaniu zdolności kredytowej tylko w sytuacji, gdy okres kredytowania nie przekracza okresu uzyskiwania świadczenia (np. w przypadku rodzica dziecka 5-letniego, kredyt mógłby być wzięty na 13 lat),
 • Credit Agricole – uwzględnia świadczenie 500 plus, ale przy kredycie z okresem kredytowania nieprzekraczającym 10 lat.

Ostatecznie decyzja o udzieleniu kredytu zależy jednak od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy i oceny jego zdolności kredytowej przez bank.

Renta socjalna a zdolność kredytowa

Renta rodzinna lub renta z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy może mieć charakter czasowy bądź bezterminowy. Banki uwzględniają pełną kwotę renty tylko wtedy, gdy przyznano ją na czas nieokreślony, w przeciwnym razie wniosek o kredyt hipoteczny zostanie odrzucony, niezależnie od jej wysokości. Osoby posiadające rentę socjalną nie mogą otrzymać kredytu hipotecznego, chyba że posiadają wysokie dochody z innych źródeł, które pozwalają wykazać zdolność kredytową.

Karty kredytowe a zdolność kredytowa

Posiadanie kart kredytowych może wpłynąć na zdolność kredytową w różny sposób. Terminowa spłata zobowiązań może zwiększyć zdolność kredytową kredytobiorcy. Jednak z drugiej strony, jeśli kredytobiorca ma wysoki limit na karcie, banki mogą uznać to za potencjalne ryzyko podczas oceny zdolności kredytowej. Warto przy tym pamiętać, że spłacenie i rezygnacja z karty kredytowej lub zmniejszenie salda może pozytywnie wpłynąć na zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa przy ubieganiu się o środki na termomodernizację budynku z programem „Czyste Powietrze”

Kredyt na termomodernizację budynku w ramach programu „Czyste Powietrze” to kredyt preferencyjny, z dopłatą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który może zostać przeznaczony na prace poprawiające efektywność energetyczną budynku, np. wymianę starego pieca, okien czy termomodernizację nieruchomości. Udzielenie takiego kredytu jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej – konieczne jest przedstawienie wszystkich dokumentów standardowo wymaganych przez bank od potencjalnych kredytobiorców.

Zarobki a zdolność kredytowa

Zarobki mają bezpośredni wpływ na zdolność kredytową (banki oceniają dochody netto kredytobiorcy) – im wyższe zarobki, tym większa zdolność kredytowa. Trzeba jednak pamiętać, że zdolność kredytowa zależy również od innych czynników, takich jak: miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego, ilość osób na utrzymaniu, posiadane inne zobowiązania, historia kredytowa, a także okres kredytowania oraz rodzaj kredytu.

Rodzaje umowy o pracę a zdolność kredytowa

Rodzaj umowy o pracę może mieć wpływ na zdolność kredytową osoby ubiegającej się o kredyt. Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony zazwyczaj mają lepszą zdolność kredytową niż ci zatrudnieni w oparciu o umowę zawartą czas określony lub na umowę zlecenie (umową cywilnoprawną). Wynika to z faktu, że pierwsza z wymienionych opcji daje większą stabilność zatrudnienia. Pamiętaj jednak, że ostateczna zdolność kredytowa zależy od wielu czynników, a rodzaj umowy o pracę to tylko jeden z nich.

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Aby oszacować swoją zdolność kredytową możesz skorzystać z naszego prostego w obsłudze kalkulatora zdolności kredytowej.

Kalkulator zdolności kredytowej do wymaga wskazania zaledwie 5 parametrów. Potrzebne dane to:

 • okres kredytowania – czyli czas, na przez który osoba chce i może spłacać kredyt,
 • łączne zobowiązanie miesięczne – a więc suma aktualnych zobowiązań, takich jak płatność za czynsz, obecne pożyczki, raty za sprzęt i tak dalej,
 • łączny dochód netto – czyli „na rękę”,
 • wiek osoby ubiegającej się o kredyt,
 • liczbę wnioskodawców.

Po podaniu tych informacji i kliknięciu „oblicz”, nasz darmowy kalkulator zdolności kredytowej wskazuje szacowaną zdolność kredytową. Podaje widełki określające możliwą do uzyskania wysokość kredytu hipotecznego, gotówkowego czy pożyczki. Aby porównać banki dla Twojej zdolności kredytowej możesz skorzystać z porównywarki na policzkredyt.pl

Zdolność kredytowa różni się w zależności od banku

Nasz kalkulator zdolności kredytowej podaje wartość przybliżoną stanowiącą wyłącznie punkt wyjścia do prowadzenia rozmów z bankiem na temat kredytu – pomaga się zorientować, jakie są możliwości kredytobiorcy.

Przedstawione przez narzędzie dane są wiarygodne jednak ocenę zdolności kredytowej może wykonać wyłącznie bank na podstawie informacji zawartych we wniosku kredytowym i dodatkowych dokumentach.

Ekspert mFinanse będą Cię wspierać na każdym etapie procesu kredytowego, zaczynając od wyboru banków, które zaoferują Ci najlepsze warunki kredytu, poprzez skompletowanie dokumentów, aż do podpisania umowy kredytowej. 

Po zweryfikowaniu swojej zdolności kredytowej możesz wykorzystać także nasz kalkulator kredytu hipotecznego i ranking kredytów hipotecznych

Zdolność kredytowa w 2023 roku

 W roku 2023 warto jeszcze raz przeliczyć swoją zdolność kredytową. Według ekspertów mFinanse kwota, którą bank będzie skłonny pożyczyć mogła wzrosnąć. Wpływ na to ma wiele czynników, między innymi:

 • uwzględnianie świadczenia +500 przez banki,
 • nowa rekomendacja KNF nt. obniżenia bufora ostrożnościowego,
 • stabilizacja inflacji,
 • obniżenie wskaźnika WIBOR.

Aby oszacować swoją zdolność możesz użyć powyższego kalkulatora zdolności kredytowej, a w dokładnych wyliczeniach pomoże Ci jeden z naszych doświadczonych ekspertów finansowych. 

Raty 0% a zdolność kredytowa

Raty 0% pozwalają na spłacanie kredytu bez odsetek (czyli de facto zwrócenie pożyczonej sumy). Tego typu oferty są często dostępne w przypadku zakupu takich towarów, jak: elektronika, meble czy sprzęty AGD. Spłacanie rat 0% także wpływa na obciążenie finansowe kredytobiorcy i może ograniczać jego zdolność kredytową (banki biorą pod uwagę wszystkie obecne zobowiązania kredytowe, w tym również te związane z ratami 0%).

Alimenty a zdolność kredytowa

Jeżeli jesteś rodzicem, który otrzymuje alimenty na dziecko bądź dzieci pozostające pod Twoją opieką, świadczenie to nie ma bezpośredniego wpływu na zdolność kredytową, ponieważ nie jest traktowane jako źródło dochodu. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli to Ty płacisz alimenty, wówczas obciąża to Twój budżet domowy w taki sam sposób jak kredyt czy pożyczka i obniża zdolność kredytową.

Warto także dodać, że w przypadku zaległości w płaceniu alimentów, banki zazwyczaj wymagają przedstawienia dokumentów potwierdzających uregulowanie tych zobowiązań, aby móc pozytywnie rozpatrzyć wniosek kredytowy.

Chwilówki a zdolność kredytowa

Chwilówki, czyli krótkoterminowe pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe, mają wpływ na zdolność kredytową. Jeśli pożyczka została spłacona terminowo i bez opóźnień, będzie to miało pozytywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Natomiast, jeśli w przeszłości były problemy z terminową spłatą chwilówki, obniży to Twoją zdolność kredytową.

Gdy kredytobiorca decyduje się na skorzystanie z chwilówki, powinien być świadomy potencjalnych konsekwencji dla swojej zdolności kredytowej i zastanowić się nad innymi rozwiązaniami.

BIK a zdolność kredytową

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) to instytucja, która gromadzi informacje na temat historii kredytowej i płatniczej osób oraz firm. Banki i instytucje finansowe korzystają z raportów BIK podczas weryfikacji kredytobiorców. Jeśli w historii kredytowej znajdują się nieuregulowane zobowiązania, opóźnione płatności lub niespłacona pożyczka, może to negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową osoby ubiegającej się o kredyt.

Warto zaznaczyć, że nie tylko negatywne informacje w BIK mogą wpłynąć na możliwość otrzymania kredytu – regularne spłacanie zobowiązań i brak opóźnień w płatnościach mogą przyczynić się do zwiększenia zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa a program „Mieszkanie bez wkładu własnego”

W maju 2022 roku weszła w życie ustawa realizująca rządowy program „Mieszkanie bez wkładu własnego” (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład). Umożliwia ona objęcie gwarancją części kredytu hipotecznego w wysokości od 10 do 20% kwoty zobowiązania. Pozwala zatem na zaciągnięcie kredytu hipotecznego osobom, które nie były w stanie zgromadzić odpowiednio wysokiego kapitału początkowego.

Co ważne, jeśli chcesz skorzystać z takiego wsparcia, musisz być w stanie spłacać kredyt (tak samo jak kredytobiorcy, którzy posiadają wkład własny) – powinieneś mieć więc zdolność kredytową. Bank weryfikuje ją w taki sam sposób, jak w innych przypadkach.

W przypadku braku wkładu własnego miesięczna rata kredytu jest zazwyczaj wyższa. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego bez wkładu własnego, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz uzyskać informacje na temat ofert banków, aby wybrać najlepszą opcję dla siebie. W tym celu możesz skorzystać ze wsparcia ekspertów finansowych w swoim mieście.

Zdolność kredytowa a rządowy program „Kredyt 2%”

 „Bezpieczny Kredyt 2%” to element programu rządowego „Pierwsze Mieszkanie”. Przewiduje on dopłaty do rat kredytu przez maksymalnie 10 lat w taki sposób, aby oprocentowanie zobowiązania było na poziomie 2%. Środki można przeznaczyć na zakup bądź budowę mieszkania lub domu – aby skorzystać z dopłaty, nie można być właścicielem (ani obecnie, ani w przeszłości) innej nieruchomości.

Do zaciągnięcia „Bezpiecznego Kredytu 2%” niezbędne jest posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Zgodnie ze znowelizowaną 19 czerwca 2023 roku przez KNF Rekomendacją S zdolność kredytowa powinna być liczona przez banki z uwzględnieniem dopłat państwa. Oznacza to, że kwota dostępnego kredytu może być wówczas wyższa, niż byłaby bez takiego dofinansowania.

Zdolność kredytowa a jednoosobowa działalność gospodarcza

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości zaciągnięcia kredytów, zarówno tych przeznaczonych dla osób fizycznych, jak i dla firm. Zdolność kredytowa zależy wówczas przede wszystkim od kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Kredytodawcy biorą pod uwagę przychody i koszty prowadzenia firmy, a także historię kredytową właściciela.

Ważnym czynnikiem jest również stabilność finansowa działalności, co oznacza, że firma powinna funkcjonować od pewnego czasu, z zyskiem lub na stabilnym poziomie przychodów. Zdarza się, że banki wymagają od przedsiębiorcy dodatkowych zabezpieczeń, takich jak np. hipoteka na nieruchomości, aby zminimalizować ryzyko udzielenia kredytu.