Komunikacja z akcjonariuszem

Zarząd Spółki pod firmą mFinanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) informuje, iż w dniu 29 października 2020 r. dokonał drugiego wezwania jedynego akcjonariusza spółki tj. mBank S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji >>

Zarząd Spółki pod firmą mFinanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) informuje, iż w dniu 30 września 2020 r. dokonał pierwszego wezwania jedynego akcjonariusza spółki tj. mBank S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji >>

 

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami