Kredyt hipoteczny

Kalkulator kredytu hipotecznego

Oblicz swoją zdolność i ratę kredytu hipotecznego. Ustaw parametry i zobacz wyniki

Kalkulator raty kredytu hipotecznego
Kalkulator zdolności kredytowej

Symulacja kredytu zakłada minimum 10% wkładu własnego

Oferty kredytów hipotecznych. O różnicach i pozostałych ofertach porozmawiaj z ekspertem

mBank

Santander

PKO BP

Millenium

ING

BOŚ Bank

Kredyt hipoteczny z mFinanse to:

 • bezpłatne wsparcie eksperta na każdym etapie wnioskowania
  – od użycia kalkulatora zdolności kredytowej do podpisania umowy
 • dopasowana oferta mBanku oraz wielu innych banków (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pocztowy S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Pekao Bank Hipoteczny S.A., PKO Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A.) – 3 najkorzystniejsze wyniki możesz poznać od razu w kalkulatorze raty kredytu hipotecznego
 • szeroki wachlarz celów kredytowania: na dom, mieszkanie, działkę, remont lub budowę
 • intuicyjne w obsłudze kalkulatory: kalkulator zdolności kredytowej i kalkulator hipoteczny – wystarczy kilka informacji, aby poznać Twoje możliwości
 • możliwość spłaty nawet do 35 lat w ratach równych lub malejących
  – sprawdź w kalkulatorze hipotecznym, jak zmienia się wysokość rat
 • atrakcyjne i elastyczne warunki kredytowania: możliwość wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu, możliwość pokrycia z kwoty kredytu opłat okołokredytowych

Najczęściej zadawane pytania

Jest to długoterminowy kredyt, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Może on być wykorzystywany w następujących celach:

 • zakup nieruchomości na rynku wtórnym i pierwotnym
 • budowa i rozbudowa domów
 • remont i modernizacja
 • refinansowanie kosztów poniesionych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
 • refinansowanie kredytów hipotecznych z innych banków

Tak, banki dopuszczają taką możliwość, jednakże taki produkt nazywamy „pożyczką hipoteczną”. Pożyczka hipoteczna z zasady jest droższym produktem od kredytu hipotecznego, ale umożliwia wydanie środków w dowolny sposób, a nie tylko na cele mieszkaniowe, jak ma to miejsce w przypadku kredytu hipotecznego.

W ofercie banków pojawia się również pożyczka na spłatę zobowiązań kredytowych – wówczas mówimy o kredycie konsolidacyjnym.

Zdolność kredytowa to, przeprowadzona przez bank, ocena Twoich możliwości w zakresie spłaty kredytu, bądź pożyczki dokonywana na podstawie przedstawionych przez Ciebie dokumentów i oświadczeń. Bank sprawdza, jakie raty będziesz w stanie spłacać po odjęciu od miesięcznego dochodu wszystkich posiadanych przez Ciebie zobowiązań kredytowych, stałych opłat i kosztów życia. Jeśli ubiegasz się o kredyt lub pożyczkę wspólnie (np. z małżonkiem) analiza obejmuje sytuację finansową obojga wnioskodawców.

Minimalny wkład własny jaki powinien posiadać klient wynosi minimum 10% wartości kredytowanej nieruchomości. Innymi słowy, jeżeli nieruchomość, którą chcesz nabyć kosztuje 100 tys. PLN wówczas musisz posiadać środki własne na poziomie 10 tys. PLN (10%).

Tak, istnieje taka możliwość, jeśli osiągasz dochód w następujących walutach Euro, USD, GBP, NOK, SEK.

Tak otrzymasz, ale pod warunkiem, że posiadasz uregulowany status pobytu w Polsce tj.:

 • karta czasowego pobytu
 • karta stałego pobytu
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela UE

Tak, jak najbardziej. W przypadku takiej sytuacji spłacasz tylko aktualny kapitał kredytu, który pozostał do spłaty. Jest jednak pewne obostrzenie – jeżeli zdecydujesz się na spłatę w ciągu 3 pierwszych lat trwania kredytu, to bank może pobrać prowizję za wcześniejszą spłatę w kwocie nie większej niż 3% spłaconej kwoty (opłata ta nie może być większa niż suma odsetek spłaconych do czasu całkowitej spłaty kredytu).

Wymagany jest określony staż pracy w celu potwierdzenia stabilności dochodu. I tak odpowiednio:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony – staż od min. 1 miesiąca
 • umowa o pracę na czas określony – staż od min. 3 miesięcy
 • działalność gospodarcza – prowadzenie działalności od min. 12 miesięcy
 • umowy cywilnoprawne – min. 6 miesięcy

Musimy pamiętać, że banki stawiają nam dwa ograniczenia. Pierwszym z nich jest okres trwania kredytu – tutaj maksymalny czas to 35 lat. Drugi z warunków to wiek kredytobiorcy w chwili spłaty kredytu. Dla naszych klientów mamy możliwość udzielania kredytu do 80 roku życia.

Innymi słowy – możesz otrzymać kredyt na maksymalny okres 35 lat, pod warunkiem, że w dniu spłaty ostatniej raty nie przekroczysz 80 roku życia, czyli w momencie wnioskowania będziesz przed 45 urodzinami.

Tak, jak najbardziej. W każdej chwili możecie sprzedać oraz kupić taką nieruchomość. W takim przypadku bank, w którym jest zaciągnięty kredyt hipoteczny wystawia osobie sprzedającej nieruchomość zaświadczenie z informacją o kwocie kredytu do spłaty oraz numer rachunku, na który powinny zostać przelane pieniądze mające spłacić kredyt.

Zmiany oprocentowania są normalne i na przestrzeni okresu kredytowania mogą powodować obniżanie lub wzrost rat kredytu hipotecznego. Obecnie odnotowujemy wzrosty, ale nie jest wykluczone, że za jakiś czas kredytobiorcy znów będą mogli cieszyć się niższymi kosztami zobowiązania. Na uniknięcie takich wahań pozwoli wybór kredytu o czasowo stałym oprocentowaniu.

Od końca 2021 roku wyraźnie rosną stopy procentowe, a tym samym raty kredytobiorców. Wpływ podwyżek jest różny w zależności od kwoty i okresu kredytowania, na jaki został zaciągnięty. W ciągu kilku miesięcy rata może wzrosnąć o kwotę od kilkuset do nawet wyraźnie powyżej 1000 zł.

RRSO to skrót od nazwy Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.
Uwzględnia ono kilka elementów: bazową stopę oprocentowania ,marżę i prowizję banku oraz inne opłaty.
Wysokość RRSO zależy od:
• rodzaj kredytu,
• okresu spłaty,
• sposobu spłaty.

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem na spłatę dotychczasowych zobowiązań – zamiast wielu zobowiązań w kilku różnych firmach możesz mieć kredyt u jednego kredytodawcy. Możesz zdecydować o włączeniu do kredytu konsolidacyjnego także kredytu hipotecznego. Stanie się on wtedy częścią konsolidowanych zobowiązań, a nowy kredyt zostanie zabezpieczony hipoteką. 

Masz więcej pytań? Zapytaj eksperta mFinanse

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest rodzajem zobowiązania finansowego udzielanego wyłącznie przez banki – i tylko na zakup lub remont nieruchomości bądź kupno działki. Otrzymanych w związku z nim pieniędzy nie można zatem przekazać na żaden inny cel, taki jak wakacje czy spłata innych kredytów.

Na rynku funkcjonuje również pojęcie pożyczki hipotecznej, która jest odrębną formą zobowiązania. Ta może być udzielana przez inne instytucje finansowe, nie tylko banki. W jej przypadku nie ma również mowy o celowości, co oznacza, że może być przeznaczona na dowolny cel. Tym, co łączy oba te typy zobowiązań, jest forma ochrony spłaty zobowiązania – zabezpieczenie długu hipoteką. To ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, w związku z którym kredytobiorca może z niej korzystać, jednak kredytodawca – w razie zaprzestania spłaty zobowiązania –po postępowaniu windykacyjnym może ją sprzedać celem odzyskania należności.

Interesuje Cię kredyt gotówkowy, sprawdź dzięki kalkulatorowi kredytu gotówkowego jaki kredyt możesz dostać.

Kredyt hipoteczny a zdolność kredytowa 

Zdolność kredytowa określa maksymalną kwotę kredytu, którą bank może przyznać danej osobie przy wybranym przez nią okresie spłaty. Jej poznanie jest jednym z kluczowych elementów starania się o otrzymanie środków. Znacznie zmniejsza bowiem prawdopodobieństwo uzyskania decyzji odmownej spowodowanej wnioskowaniem o zbyt wysoki kredyt.

We wstępnym ustaleniu zdolności kredytowej pomaga kalkulator zdolności kredytowej dostępny na naszej stronie. To prosty formularz, w którym wystarczy wskazać okres kredytowania, łączne aktualne zobowiązania miesięczne, łączny miesięczny dochód netto oraz wiek wnioskującego. Na podstawie tych danych kalkulator wylicza optymalną szacowaną wartość kredytu. Na jej podstawie możesz również skorzystać z kalkulatora raty kredytu hipotecznego, by poznać 3 najkorzystniejsze dla Ciebie oferty kredytowe.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Obecne podwyższenie stopy procentowej kredytu hipotecznego wynika z podniesienia stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej. Kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem są obarczone ryzykiem, ponieważ jeżeli poziom stawki referencyjnej obniża się lub rośnie, bank odpowiednio przelicza oprocentowanie kredytu. Aby ustrzec się przed wzrostem raty kredytu hipotecznego warto rozważyć wybór stałego lub czasowo stałego oprocentowania.

Zdolność kredytowa
Zdolność kredytowa to jedno z najważniejszych kryteriów przyznania zainteresowanemu pożyczki bądź kredytu. Zgodnie z definicją określoną przez ustawę Prawo bankowe, art. 70. [Zdolność kredytowa], paragraf 1, to zdolność do spłaty zobowiązania w wyznaczonym terminie – wraz z odsetkami. Aby możliwe było wykazanie tejże zdolności, kredytobiorca musi przedstawić bankowi informacje oraz dokumenty, które instytucja wskazuje jako konieczne do jej oceny. Na ich podstawie odbywa się tzw. kalkulacja zdolności kredytowej.

Czym jest kalkulator zdolności kredytowej?
Kalkulator zdolności kredytowej to proste w obsłudze narzędzie dostępne za darmo online. Jest krótkim formularzem, w którym po wskazaniu wymaganych informacji, kalkulator oblicza szacowaną zdolność kredytową. Wskazuje on optymalną kwotę, o którą może wnioskować osoba zainteresowania wzięciem kredytu. To zatem najprostszy sposób na to, jak sprawdzić wstępną zdolność kredytową.

Kalkulator zdolności kredytowej dostępny na naszej stronie wymaga wskazania zaledwie 5 parametrów. Potrzebne dane to:

 • okres kredytowania – czyli czas, na przez który osoba chce i może spłacać kredyt,
 • łączne zobowiązanie miesięczne – a więc suma aktualnych zobowiązań, takich jak płatność za czynsz, obecne pożyczki, raty za sprzęt i tak dalej,
 • łączny dochód netto – czyli „na rękę”,
 • wiek osoby ubiegającej się o kredyt,
 • liczbę wnioskodawców.

Po podaniu tych informacji i kliknięciu „oblicz”, nasz darmowy kalkulator zdolności kredytowej wskazuje szacowaną zdolność kredytową. Podaje widełki określające możliwą do uzyskania wysokość kredytu hipotecznego, gotówkowego czy pożyczki. To oczywiście wartość przybliżona stanowiąca wyłącznie punkt wyjścia do prowadzenia rozmów z bankiem na temat kredytu – pomaga się zorientować, jakie są możliwości kredytobiorcy. Możesz również zwrócić się do naszych Ekspertów, w celu uzyskania wiarygodnych informacji na temat swojej zdolności kredytowej.

Po zweryfikowaniu swojej zdolności kredytowej możesz skorzystać również z bezpłatnych kalkulatorów kredytów hipotecznych czy gotówkowych.