Zmiana warunków kredytu
4 maja 2022

Kredyt hipoteczny to długoletnie zobowiązanie. Rosnące stopy procentowe sprawiają, że kredytobiorcy rozważają renegocjację warunków z bankami. Większość kredytów podjętych kilka lat temu jest oparta o zmienne oprocentowanie, którego składnikiem jest WIBOR. Od ubiegłego roku stopy procentowe wzrosły już wielokrotnie, a w najbliższej przyszłości – ze względu na coraz niższy kurs złotego – mogą ponownie wzrosnąć. W takich sytuacjach warto rozważyć refinansowanie kredytu albo przejście na stałe oprocentowanie.

Zobacz też: Jak obniżyć wysokość miesięcznej raty kredytu?

Zmiana warunków kredytu hipotecznego

W zależności od Twojej obecnej umowy kredytowej (kiedy została zawarta, na jaki okres, pozostałą do spłaty kwotę, obowiązującą marżę) masz różne możliwości:

1. Wniosek o aneks do aktualnej umowy kredytowej i zmianę sposobu ustalania oprocentowania w ramach tego samego banku, w którym masz już kredyt.

2. Kredyt ze stałą (okresowo) stopą procentową, ale w innym banku. Konieczne w tym wypadku będzie przejście pełnego procesu kredytowego. Obecnie możliwe do uzyskania warunki to oprocentowanie stałe (na 5 lat) rzędu ok. 6,5%. Będzie to oznaczało wyższą kwotę raty niż ta, którą płacisz do tej pory, ale uchroni Cię na kilka lat przed kolejnymi podwyżkami stóp procentowych.

3. Refinansowania kredytu do innego banku na zmiennej stopie procentowej (również opartej o WIBOR), ale na lepszych warunkach np. niższej marży, prowizji, opłatach dodatkowych. W tym wypadku jednak bank ponownie sprawdza naszą zdolność kredytową, status i wartość nieruchomości, historię spłat poprzedniego kredytu. Wkładem własnym jest spłacona już przez nas wcześniej kwota kredytu. Po podjęciu pozytywnej decyzji bank przelewa środki z kredytu na rachunek naszego poprzedniego kredytodawcy. Tamten zwalnia nas ze zobowiązania i wykreśla wpis hipoteki w księdze wieczystej. Nowy bank ustanawia zabezpieczenie na hipotece, a my płacimy już raty do nowego banku.

Myślisz o zmianie warunków swojego kredytu hipotecznego?

Skonsultuj się z ekspertem mFinanse

O czym pamiętać rozważając zmianę banku kredytu hipotecznego

Kredytu refinansowego, czy takiego ze stałym oprocentowaniem, nie uda się podjąć, gdy zdolność kredytowa kredytobiorcy znacznie się obniżyła od czasu wzięcia pierwotnego kredytu. Żaden bank nie zaoferuje lepszych warunków niż dotychczasowe kredytobiorcy, który opóźnia się z płatnościami. Mając trudności ze spłatą kredytu najlepiej wystąpić o kredyt konsolidacyjny lub negocjować ze swoim bankiem rozłożenie spłaty na dłuższy termin. Warto pamiętać, że kredyt refinansowy z wydłużeniem terminu spłaty może być opcją dobrą ratunkową dla osób, które zaciągnęły kredyt na bardzo niekorzystnych warunkach i teraz nie mogą go spłacić w terminie.

Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku może wiązać się z dodatkowymi kosztami: wyceną nieruchomości, prowizją za wcześniejszą spłatę dotychczasowego kredytu, prowizją za udzielenie nowego kredytu oraz kosztami wpisów do ksiąg wieczystych.

Szukając kredytu refinansowego, warto zwrócić się o profesjonalną pomoc, ponieważ kredyt, który weźmiesz, musi być przede wszystkim bardziej opłacalny, od tego, który już masz. Warto wobec tego korzystać ze sprawdzonych narzędzi i profesjonalnego wsparcia w zakresie kredytów refinansowych – wiedzy eksperta kredytowego.

Zobacz też: Niespłacanie kredytu hipotecznego – czym może skutkować?

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

    * pola wymagane

    * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

    *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

    Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.