rrso co to jest
10 lutego 2020
Kredyt Hipoteczny

RRSO – co to jest?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, określana skrótem RRSO, to podawany w wartości procentowej wskaźnik, który jest niezbędny do poznania całości kosztu kredytu ponoszonego przez kredytobiorcę. Może ulegać zmianom w trakcie trwania okresu spłaty, jeśli zmieni się także wartość pieniądza. Obliczanie RRSO podlega regulacjom zawartym w ustawie o kredycie konsumenckim. Co należy wiedzieć o rzeczywistym oprocentowaniu kredytu przed wnioskowaniem o jego uzyskanie?

RRSO – co to znaczy i co uwzględnia?

Oprocentowanie kredytu to wartość, na którą najczęściej zwracamy uwagę podczas szukania korzystnego rozwiązania. Nie jest jednak jedynym czynnikiem regulującym wysokość opłat poniesionych w ramach spłaty pożyczonej sumy. Dopiero po porównaniu rzeczywistej rocznej stopy procentowej w różnych bankach można racjonalnie ocenić wszystkie przyszłe koszty kredytu. Wiarygodność uzyskanej kwoty jest zapewniona przez regulacje prawne dotyczące RRSO, zarówno w banku, jak i w instytucji pozabankowej. Uwzględnia ona oprocentowanie kredytu oraz opłaty i prowizje, w których skład wchodzi ubezpieczenie kredytu, prowizja banku, opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego i inne usługi, określone przez bank.

Wiele osób może zastanawiać się, co to jest RRSO kredytu i czy niższa wartość wskaźnika oznacza tańszy kredyt. Należy pamiętać, że porównywać kredyty pod względem rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania można tylko, jeśli mają taki sam okres spłaty i wysokość pożyczanej kwoty.

Od czego zależy wysokość RRSO?

Oprócz wymienionych wyżej elementów wchodzących w skład RRSO jej wysokość warunkuje również harmonogram spłaty kredytu. Dlatego jest on tak ważny przy porównywaniu stóp oprocentowania kilku produktów bankowych. Omawiany wskaźnik będzie tym wyższy, im krótszy okres zostanie wyznaczony na spłatę gotówki oraz im częściej będziemy spłacać raty. Dodatkowo, RRSO będzie wynosiło więcej, jeśli raty kredytu będą malejące. Korzystniejszy jest bowiem wariant z ratami równymi.

Sugerowanie się wartością rzeczywistej rocznej stopy oprocentowaniu kredytu jest więc polecaną praktyką, jeśli chcesz uniknąć zaciągnięcia kredytu o wysokich kosztach, które mogą przewyższyć Twoje możliwości finansowe. Pełny obraz zobowiązania można otrzymać dopiero po przeanalizowaniu zarówno oprocentowania, jak i jego rzeczywistej rocznej stopy.

Najważniejsze czynniki wysokości RRSO:

  • harmonogram spłaty kredytu;
  • długość zobowiązania ;
  • sposób spłaty rat.

Obliczanie RRSO

Koszt zarówno kredytów, jak i pożyczek można poznać po wykonaniu odpowiednich obliczeń. Służy do tego skomplikowany wzór matematyczny. Z pomocą przychodzą jednak internetowe kalkulatory, dostępne dla każdego użytkownika sieci. Żeby ją obliczyć  należy dysponować odpowiednimi danymi, czyli:

  • kwotą kredytu,
  • oprocentowaniem
  • okresem jego spłaty,
  • informacją o rodzaju rat (malejące lub równe)
  • wysokością prowizji,

a także wszelkimi innymi kosztami, które wchodzą w skład zobowiązania. Dokładne i sprawne przedstawienie wszystkich powyższych szczegółów jest zadaniem banku lub instytucji pozabankowej.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami