kredyt dla urkaińców
27 lutego 2023

Wojna, która trwa w Ukrainie zmusiła jej mieszkańców do masowej emigracji. Wielu z nich zdecydowało pozostać w Polsce, choć odnalezienie się w nowej rzeczywistości stanowi dla nich pewne wyzwanie. Oprócz znalezienia źródła zarobku, szukają również zakwaterowania, a koszt własnego lokum jest niebagatelny. W tym przypadku warto rozważyć oferty kredytów i pożyczek oferowanych przez banki. Sprawdź, z jakimi formalnościami i warunkami wiąże się zaciągnięcie kredytu dla Ukraińców.

Zobacz też: Kredyt hipoteczny na dwie osoby a tylko jeden właściciel. Czy to możliwe?

Sytuacja prawna obywateli Ukrainy

Każdy obcokrajowiec, który posiada stały lub czasowy pobyt może wnioskować o kredyt hipoteczny w Polsce – w tym również obywatele Ukrainy. Wyjątek stanowi pas nadgraniczny – zakup mieszkania w tej strefie wiąże się z koniecznością uzyskania zgody MSWiA. Również przy zakupie nieruchomości gruntowych, zgoda z ministerstwa będzie wymagana. 

Sprawdźmy, na jakich warunkach będzie udzielany kredyt na mieszkanie dla Ukraińców w poszczególnych bankach. Warto zaznaczyć, że banki nie posiadają oferty przygotowanej stricte dla obywateli Ukrainy, więc warunki kredytu dla Ukraińców będą takie jak dla innych obcokrajowców spoza państw członkowskich Unii Europejskiej.

Eksperci mFinanse obsługujący klientów w języku ukraińskim 

Wśród doświadczonych ekspertów kredytowych mFinanse są osoby obsługujące klientów w języku ukraińskim lub rosyjskim, są to między innymi: 

Warszawa: 

Poznań:

Białystok: 

Kraków:

Lublin:

Gdynia:

Aby skontaktować się z naszymi ekspertami możesz też skorzystać w formularza poniżej:

Planujesz kredyt hipoteczny?

Skonsultuj to z ekspertem mFinanse

Kryteria otrzymania kredytu przez obcokrajowca – mBank

W mBanku, podstawowym warunkiem otrzymania kredytu przez cudzoziemca jest uzyskanie numeru PESEL (przydzielenie numeru ewidencyjnego następuje po złożeniu wniosku w urzędzie gminy). Oprócz numeru PESEL należy złożyć odpowiednią dokumentację, w ramach której musi być spełniony jeden warunek:

 1. Posiadanie zezwolenia na osiedlenie się w Polsce potwierdzone kartą pobytu;
 2. Posiadanie zezwolenia na pobyt na czas określony w karcie pobytu – termin jednak nie może być krótszy niż:
 • 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji – czyli od zawarcia umowy sprzedaży i przeniesienia własności w formie aktu notarialnego (mowa tutaj o kredycie, gdy zabezpieczenie stanowi nabywana od jest nieruchomość w trakcie budowy),
 • 6 miesięcy od daty złożenia wniosku w przypadku pozostałych pożyczek i kredytów.

Kredyt hipoteczny dla Ukraińca – Alior Bank

W przypadku tego banku sytuacja jest trochę inna. Podobnie jak w mBanku, należy okazać kartę pobytu, jednak by klient zagraniczny mógł otrzymać kredyt, będzie musiał okazać zameldowanie na terenie Polski. Co jednak jest istotne, musi też wykazać, że uzyskuje dochód w Polsce. Wyjątek stanowi dopuszczalny dochód zagraniczny np. kierowcy międzynarodowego. 

BNP Paribas i oferta kredytu dla Ukraińców w Polsce

W BNP Paribas konieczne będzie spełnienie formalnych warunków, stosunkowo rygorystycznych w porównaniu do dwóch poprzednich instytucji. Kredyty dla Ukraińców są dostępne, gdy obcokrajowcy dysponują kartą stałego pobytu i osiągają dochody w Polsce. Jeżeli cudzoziemiec, który ubiega się o kredyt hipoteczny ma kartę pobytu wydaną na czas określony, powinien posiadać stałe źródło dochodu, np. umowę o pracę na czas nieokreślony.

ING Bank Śląski – kredyt dla Ukraińców

Przy złożeniu wniosku o kredyt ING wymaga dokumentu z urzędu miasta lub gminy dokumentu, który potwierdzi adres zameldowania osoby ubiegającej się o kredyt. Dokument jest jednak wymagany tylko wtedy, gdy na karcie pobytu oraz zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu nie widnieje adres. Obcokrajowiec – w tym przypadku Ukrainiec – może ubiegać się o produkt hipoteczny, jeżeli jest rezydentem i poda swój w Polsce. Oprócz wyżej wspomnianych dokumentów obywatel Ukrainy okazuje paszport oraz kartę pobytu ważną co najmniej 12 miesięcy do przodu.

Kredyt w Banku Millennium, a wskaźnik LTV

Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, LTV (loan to value) to wskaźnik wyrażający stosunek ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości. LTV jako relacja kwoty kredytu do wartości mieszkania/ domu stanowi informację o dopuszczalnym przez bank udziale kredytu w wartości nieruchomości. W Banku Millennium wskaźnik LTV nie powinien przekraczać 60% – dla klientów uzyskujących dochody za granicą. Dodatkowe warunki: dochód musi pochodzić z umowy o pracę i być przelewany na rachunek bankowy, do kredytu przystępuje druga osoba, wykazująca zarobki w złotówkach. Wówczas LTV jest ważone. Ponadto, obywatele krajów nienależących do UE okazują kartę pobytu ważną przez co najmniej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Kredyt hipoteczny dla Ukraińca: Santander Bank Polska 

Santander udzieli kredytu osobie z Ukrainy, jeżeli wnioskodawca rozlicza się w Polsce. Do wydania kredytu wymagany będzie numer PESEL oraz aktualna karta pobytu.

Kredyt w PKO BP i Pekao S.A.

Pekao posiada podobną politykę kredytową do BNP Paribas – kredytobiorca musi dysponować kartą stałego pobytu i wykazywać dochody w Polsce, potwierdzone na przykład umową o pracę.

PKO BP udziela kredytu tylko osobom, które mają stały pobyt lub paszport zagraniczny z zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu. Obywatel ukraiński dodatkowo będzie musiał dostarczyć szereg dokumentów, między innymi:

 • zagraniczny raport z kraju pochodzenia ważny 60 dni kalendarzowych na dzień złożenia wniosku (w przypadku niemożliwości złożenia raportu – opinia banków, w których korzysta z transakcji kredytowych zagranicznych, również ważna 60 dni, lub zaświadczenie, że takowych zobowiązań nie posiada,
 • wyciąg z rachunków bankowych zagranicznych z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku – lub zaświadczenie, że nie korzysta rachunków za granicą.

Gdy termin pobytu wnioskodawcy-rezydenta upływa przed terminem spłaty kredytu, dochód może zostać uwzględniony w ocenie zdolności kredytowej, jeżeli:

 • nie jest jedynym wnioskodawcą,
 • jego dochód nie przekracza 50% dochodów przyjętych do wyliczenia zdolności kredytowej,
 • pozostali wnioskodawcy mają prawo przebywania na stałe w Polsce.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy mogą z niego skorzystać Ukraińcy?

Mieszkanie bez wkładu własnego to program rządowy, skierowany do osób, które mają zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania, ale nie posiadają środków, wymaganych na wkład własny. W ramach programu, państwo przekazuje środki na wkład własny i w ten sposób, pomaga obywatelom w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Czy Mieszkanie bez wkładu własnego to program, z którego mogą skorzystać również Ukraińcy?

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego to program przeznaczony również dla obcokrajowców, a co za tym idzie – mogą z niego skorzystać także Ukraińcy. Wystarczy, że spełnią warunki określone w ustawie. O kredyt hipoteczny dla Ukraińców bez wkładu własnego, mogą ubiegać się osoby, które:

 • nie mają obywatelska polskiego i prowadzą gospodarstwo domowe poza terytorium RP wspólnie z osobą, która posiada obywatelstwo polskie, (o kredyt należy ubiegać się wspólnie),
 • nie mają obywatelstwa polskiego i prowadzą gospodarstwo domowe na terytorium RP (w tym przypadku, o kredyt może ubiegać się również singiel).

Niezależnie od tego, czy o kredyt będzie ubiegał się obywatel Polski, czy Ukrainy, każdy z nich musi mieć odpowiednią zdolność kredytową.

Kredyt hipoteczny 2% dla obcokrajowca – czy Ukraińcy mogą się o niego starać?

Od 1 lipca 2023 roku, Polacy będą mogli uzyskać kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach. Wtedy wchodzi w życie program Bezpieczny Kredyt 2%. W ramach programu, będzie można uzyskać kredyt mieszkaniowy na preferencyjnych warunkach – z oprocentowaniem 2% (plus marża banku), a resztę kwoty dopłaci państwo i to przez 10 lat trwania umowy kredytowej.

Według ustawy z programu mogą skorzystać osoby prowadzące gospodarstwo domowe na terytorium RP, a także osoby, które nie prowadza gospodarstwa domowego w Polsce, ale posiadają obywatelstwo polskie lub prowadzą gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo. W przypadku obcokrajowców prowadzących gospodarstwo domowe w Polsce banki weryfikują zalegalizowanie pobytu. Każdy bank ma inne kryteria w tym zakresie.

Kredyty dla Ukraińców – podsumowanie

Kredyty dla cudzoziemców to szeroki wachlarz usług finansowych, które pozwalają na uzyskanie dodatkowych środków na zakup mieszkania. Decyzja o wzięciu kredytu to poważne zobowiązanie, które będzie miało wpływ na nasze finanse przez długi czas, dlatego warto podejmować ją świadomie i odpowiedzialnie. Aby wybrać odpowiedni kredyt, należy dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i możliwości finansowe oraz porównać oferty banków. Pomoże Ci w tym m.in. kalkulator zdolności kredytowej.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.