17 lipca 2019
Kredyt Hipoteczny

Jeśli marzymy o własnym domu powinniśmy zacząć od kupna działki. Jeśli nie mamy na nią własnych środków możemy spróbować sfinansować ją dzięki kredytowi hipotecznemu. Jak to zrobić?

Kredyt na działkę budowlaną

Kredyt na działkę budowlaną nie różni się zbytnio od kredytu mieszkaniowego. Osoba starająca się o przyznanie takiego kredytu będzie musiała spełnić podobne warunki i wymagania jak w przypadku kredytu standardowego. Posiadając wysoką zdolność kredytową, można od razu zaciągnąć kredyt, który pokryje koszty zakupu działki i budowy domu, oczywiście przy posiadaniu niezbędnego 20% wkładu własnego. Wymogiem banku będzie ustanowienie pewnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, dlatego kredyt na działkę przyjmie charakter kredytu hipotecznego.

Hipoteka to uprawnienie ograniczone prawem rzeczowym, przysługujące wierzycielowi hipotecznemu – czyli w tym wypadku bankowi Właśnie dlatego jest ona dobrym zabezpieczeniem dla banku, ponieważ wówczas, gdy dłużnik nie będzie regulował spłat kredytu, bank może egzekwować zobowiązania z nieruchomości.

Wkład własny

Aktualna rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego wskazuje, że osoby starające się o kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej zobowiązane są do wniesienia co najmniej 20% wkładu własnego. Można starać się o wpłatę niższej kwoty (10 %) jednakże w tym wypadku te pozostałe 10 % muszą zostać zabezpieczone specjalnym ubezpieczeniem brakującego wkładu własnego. Im wyższym wkładem własnym dysponuje klient, tym bank jest bardziej przychylny udzielenia kredytu i może zaoferować atrakcyjne warunki kredytowania.

Niezbędne dokumenty do wniosku kredytowego:

 • status działki, który określa czy jest to działka budowlana, rolna, rekreacyjna itp.
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub zaświadczenie o przeznaczeniu w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów, który można uzyskać w Urzędzie Miasta lub Gminy
 • akt notarialny będący potwierdzeniem prawa własności sprzedającego
 • odpis z księgi wieczystej
 • jeśli działka została wyodrębniona z innej, należy dostarczyć decyzję podziałową
 • umowa przedwstępna zakupu oraz kopia mapy ewidencyjnej
 • dokument będący potwierdzeniem wniesienia wkłady własnego

Innymi, ważnymi dokumentami osobistymi i finansowymi, których wymaga bank to:

 • kompletny wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego wraz z wszystkimi załącznikami
 • dowód osobisty i drugi dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy lub wnioskodawców
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku, gdy o kredyt stara się małżeństwo z ustawową wspólnością majątkową)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz dochodach
 • pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie
 • zeznanie podatkowe za ubiegły rok

W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pobierania emerytury, czy renty, bank będzie prosił o dodatkowe dokumenty dotyczące dochodów, statusu prawnego czy niezalegania z opłatami i składkami. Po dopełnieniu wszystkich formalności należy czekać na uruchomienie środków finansowych, ale zazwyczaj proces ten nie trwa dłużej niż miesiąc.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami