ubezpieczenie kredytu gotowkowego
25 marca 2024

Stoisz u progu ważnej decyzji — zaciągnięcia kredytu gotówkowego. Zastanawiasz się jednak, co stanie się, gdy nieprzewidziane zdarzenia pokrzyżują Twoje plany spłaty? Tarczą na „czarne dni” jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego. Poniżej przedstawiamy kompendium wiedzy na temat tego produktu.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Biuro Informacji Kredytowej, w 2023 r. Polacy zaciągnęli 10,5 mln kredytów ratalnych na łączną sumę 22,9 mld zł. Ów wynik okazał się rekordowy — liczbowo jest o niemal 85 proc. większy niż wynik z 2022 r. Także wartość kredytów wzrosła o 26,7 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Powodów tego wzrostu przedstawiciele BIK upatrują m.in. w rosnących wynagrodzeniach, niskim poziomie bezrobocia oraz utrzymującej się popularności odroczonych płatności. Z kolei jako przedmiot najczęściej finansowany kredytem, wskazują zakupy sprzętu RTV i AGD.

Co to jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Gdy bierzemy kredyt gotówkowy, bank nie pyta, co zamierzamy sfinansować z pożyczonych pieniędzy. Czasami robi to w celach statystycznych, jednak nigdy od odpowiedzi nie uzależnia decyzji kredytowej. Kredytodawca dokładnie sprawdza za to zdolność i historię kredytową. Jeśli oceni, że poprzednie zobowiązania były spłacane terminowo, a obecne dochody klienta oraz jego zobowiązania pozwalają na comiesięczne regulowanie raty, przyznaje kredyt. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z odmową kredytu.

Bank ocenia ryzyko kredytowe wyłącznie na podstawie przeszłej i bieżącej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Po stronie klienta leży natomiast wzięcie pod rozwagę potencjalnych sytuacji w przyszłości, które mogą zagrozić terminowej spłacie zobowiązania. Może to być np.:

 • utrata pracy,
 • długotrwałe problemy ze zdrowiem (np. hospitalizacja),
 • niezdolność do pracy z przyczyn zdrowotnych,
 • zdarzenia losowe jak pożar czy włamanie.

A co grozi kredytobiorcy za niespłacanie kredytu? W najgorszym wypadku egzekucja komornicza, wcześniej — przekazanie długów firmie windykacyjnej.

Aby uniknąć czarnego scenariusza, można skorzystać z ubezpieczenia kredytu gotówkowego. To rodzaj polisy chroniącej osobę spłacającą zobowiązanie przed popadnięciem w długi z powodu niezdolności do spłaty tegoż kredytu z przyczyn losowych. Mówiąc inaczej, gdyby zdarzenie losowe miało miejsce i uniemożliwiało dalsze spłacanie rat, uregulowanie kredytu — w całości lub częściowe — leżałoby po stronie ubezpieczyciela.

Myślisz o kredycie gotówkowym?

Skonsultuj się z ekspertem mFinanse

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Całkowity koszt ubezpieczenia kredytu gotówkowego uzależniony jest głównie od wysokości zaciąganego zobowiązania, okresu kredytowania oraz zakresu polisy. Stawki różnią się też w zależności od ubezpieczyciela, z którym współpracuje bank, gdzie zaciągnięty jest kredyt. Zazwyczaj koszt ubezpieczenia spłaty kredytu mieści się w zakresie 0,1 do 0,5 proc. wartości zobowiązania.

Przykładowo wybierając ubezpieczenie Spłaty Kredytu w Pakiecie Standard w mBanku, wysokość opłaty można policzyć, korzystając ze wzoru: 0,096% x liczba miesięcy kredytu x kwota kredytu

Zakładając, że bierzemy kredyt na kwotę 25 tys. zł z okresem kredytowania 48 miesięcy, wówczas miesięczny koszt ubezpieczenia wyniesie 48 zł.

W zależności od warunków polisy, opłata może być pobrana jednorazowo, a może być rozłożona na miesięczne składki doliczane do raty kredytu. Jeśli zostanie pobrana jednorazowo, klient może liczyć na częściowy zwrot kosztów ubezpieczenia, gdy spłaci zobowiązanie przedterminowo.

Korzystając z kalkulatora kredytu gotówkowego, można w jednym miejscu w szybki sposób porównać oferty kredytów z wielu banków. W wyliczeniach miesięcznej raty oraz całkowitego kosztu kredytu uwzględnione są także wszystkie ubezpieczenia płatne przy uruchomieniu kredytu lub doliczane do raty.

Czy ubezpieczenie spłaty kredytu jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest bardzo popularnym produktem, często oferowanym przez banki przy zaciąganiu zobowiązania. Jednak to do kredytobiorcy należy ostateczna decyzja, czy zdecyduje się wykupić polisę. Jest ona bowiem dobrowolna.

Dobrowolność ubezpieczenia wiąże się też z tym, że w każdej chwili kredytobiorca może zrezygnować z takiej usługi. Zwykle wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku do banku. Z chwilą, gdy ubezpieczenie przestaje obowiązywać, przestają być pobierane składki. Jeśli całość opłaty została pobrana przy podpisywaniu umowy, można także liczyć na częściowy zwrot za niewykorzystany okres. Szczegółowo takie kwestie regulują zapisy umowy. Podobnie jak te, czy z chwilą rezygnacji z ubezpieczenia, warunki kredytu pozostaną niezmienne.

Masz nieprzewidziane wydatki i myślisz o kredycie gotówkowym

Skonsultuj możliwości z ekspertem mFinanse

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego można dokupić w trakcie spłaty?

Skoro polisę spłaty kredytu gotówkowego można w każdej chwili rozwiązać, czy da się ją też zawrzeć w dowolnej chwili? Nie, z zasady banki oferują możliwość ubezpieczenia kredytu gotówkowego tylko w dniu podpisania umowy kredytowej.

Jeśli klient nie zdecyduje się na to od razu, w późniejszym terminie pozostaje mu wykupienie indywidualnej polisy na życie, która swoim zakresem może być zbliżona do ubezpieczenia kredytu gotówkowego. Zasadnicza różnica polega na tym, że w razie problemów ze spłatą zobowiązania odszkodowanie z polisy spłaty kredytu otrzymuje bank (to on formalnie jest ubezpieczonym), a z indywidualnej polisy — klient.

Jaki jest zakres ubezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego?

W zależności od wybranego pakietu, ubezpieczenia spłaty kredytu różnią się zakresem. Zwykle jednak gwarantują one wypłatę odszkodowania w sytuacji:

 • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku — wówczas rodzina nie zostanie obciążona koniecznością spłaty zobowiązań po zmarłym,
 • trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • poważnego zachorowania,
 • utraty pracy nie ze swojej winy — nie obejmuje przypadków, gdy np. klient sam zwolnił się z pracy, został z niej zwolniony na skutek swoich zaniedbań albo jego umowa o pracę na czas określony skończyła się,
 • następstwa nieszczęśliwego wypadku.

Kto powinien zdecydować się na ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego oznacza zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych więcej doliczane do comiesięcznej raty. W skali pełnej kwoty zobowiązania nie jest to jednak duża suma. Może się też okazać, że dopłata za polisę pozwoli wynegocjować lepsze warunki kredytu np. niższe oprocentowanie albo brak prowizji. W wyjątkowych przypadkach, gdy bank ma zastrzeżenia odnośnie do zdolności kredytowej wnioskodawcy, może wymagać ubezpieczenia jako formy zabezpieczenia kredytu.

Zaletą ubezpieczenia kredytu gotówkowego jest poczucie bezpieczeństwa i spokoju klienta. O ile o takich kwestiach myśli się sporadycznie, gdy zobowiązanie zaciągane jest na krótki okres albo niską kwotę, o tyle kilkadziesiąt tysięcy kredytu zaciągniętego na kilka lat może już spędzać sen z powiek. Trudno bowiem przewidzieć, jakie zdarzenia losowe wydarzą się w tym czasie. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego to więc dobre rozwiązanie dla każdego, kto myśli perspektywicznie o swoich zobowiązaniach.

Decydując się na ubezpieczenie spłaty kredytu, należy sprawdzić jego zakres i upewnić się, że odpowiada on naszym potrzebom.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.