kredyt na start dla singla
16 maja 2024

Projekt ustawy wprowadzającej kredyt mieszkaniowy #naStart zakłada, że dla singla maksymalna część kwoty kredytu podlegająca dopłacie ma wynosić 200 tys. zł. Chyba że kredytowane będzie mieszkanie w takim mieście jak Gdańsk, Wrocław czy Warszawa.

Dla porównania dla gospodarstwa pięcioosobowego będzie to 600 tys. zł. Jakie jeszcze limity obowiązują singli? Jakie warunki muszą spełnić, aby skorzystać z preferencyjnego kredytu z programu #naStart?

Czytaj dalej, aby poznać więcej szczegółów.

Kredyt #naStart dla singla. Jakie warunki należy spełnić?

Zgodnie z dotychczas przedstawionymi założeniami na podstawie projektu ustawy oraz uzasadnienia do ustawy programu z preferencyjnego kredytu będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, które spełniają w szczególności między innymi następujące warunki:

 • w dniu składania wniosku o udzielenie kredytu nie będą mieć więcej, niż 35 lat;
 • nie są stroną innego kredytu hipotecznego;
 • nie mają ani nigdy nie miały prawa własności mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wyjątek stanowi posiadanie własności do lokalu, który nie może być wyższy niż 50%, a lokal albo dom nie może być zamieszkiwany przez kredytobiorcę od co najmniej 12 miesięcy. Do powyższego ograniczenia nie będą się wliczać także prawa do nieruchomości w drodze dziedziczenia albo darowizny, które potencjalny kredytobiorca zbył przed ukończeniem 18 roku życia albo zbył w drodze darowizny na rzecz osoby spoza jej gospodarstwa domowego.
 • mają dochód w polskiej walucie (w której będzie udzielany kredyt #naStart). Oznacza to że z programu mogą też skorzystać obcokrajowcy. Nie ma bowiem warunku obywatelstwa — jeżeli prowadzą oni gospodarstwo domowe na terytorium Polski i mają dochód w polskiej walucie, mogą ubiegać się o finansowanie z programu.

W przypadku singli oprocentowanie części kredytu podlegającej dopłacie ma wynosić 1,5 proc. Dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych tego kredytu udzielonego jako kredyt hipoteczny.

Zastanawiasz się czy czekać na nowy program kredytowy #naStart?

Spytaj o to eksperta mFinanse

Kredyt #naStart dla singla. Co wiadomo o limitach?

Kwestia limitów w programie „Mieszkanie na start” jest znacznie bardziej skomplikowana niż w przypadku wygaszonego programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Po pierwsze dlatego, że dla różnych grup kredytobiorców przewidziano różne limity. Po drugie dlatego, że w niektórych parametrach przekroczenie limitów nie oznacza odrzucenia wniosku kredytowego, ale np. obniżenie kwoty dopłat.

Kredyt #naStart: kryterium dochodowe

Tak jest, chociażby w przypadku kryterium dochodowego. Dla singla maksymalna wysokość dochodu miesięcznie ma wynosić 7 tys. zł netto wg. zeznania podatkowego w poprzednim roku. Ale uwaga! Przekroczenie wskazanego limitu nie oznacza, że nie otrzyma się preferencyjnego kredytu. Oznacza jedynie, że kwota obliczonej dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego zostanie pomniejszona o 50 proc. kwoty przekroczenia wskazanego limitu dochodowego. Jeśli więc wykażesz zarobki na poziomie 8 tys. zł, a więc przekroczysz limit o 1 tys. zł, dopłata do każdej raty zostanie pomniejszona o 500 zł.

Limit wysokości kredytu na preferencyjnych warunkach

Celowo nie piszemy o maksymalnym limicie wysokości zaciąganego kredytu mieszkaniowego w ramach programu „Mieszkanie na start”. Przepisy bowiem nie wskazują go. Wyżej wspomniany limit 200 tys. zł to maksymalna wysokość części dofinansowanego kredytu mieszkaniowego #naStart objęta dopłatami do rat. Co to oznacza w praktyce?

Jeśli jesteś singlem i chcesz kupić mieszkanie o wartości 500 tys. zł. Posiadasz 100 tys. zł wkładu własnego, a na pozostałe 400 tys. zł chcesz zaciągnąć kredyt. Możesz to zrobić, nie tracąc możliwości skorzystania z Kredytu #naStart. Dopłatę otrzymasz jednak tylko na część kredytu do wysokości limitu, a więc 200 tys. zł. Dla pozostałej kwoty, czyli 200 tys. zł, oprocentowanie będzie naliczane zgodnie ze standardową ofertą banku kredytującego.

Ustawodawca przewiduje też, że kwoty limitów mogą się zwiększyć, jeśli kredytowana nieruchomość zlokalizowana jest na terenie województwa lub miasta o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 tys., dla którego ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest:

 • co najmniej 25% wyższa niż wartość ogłoszona dla całego kraju — to maksymalna część kredytu objęta dopłatami oraz limit dochodu brutto podwyższa się o 10% (Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław);
 • co najmniej 50% wyższa niż wartość ogłoszona dla całego kraju — wówczas maksymalna część kredytu objęta dopłatami oraz limit dochodu brutto podwyższa się o 20% (Warszawa).

Limit powierzchni nieruchomości finansowanej Kredytem #naStart

Wg obecnie znanych założeń ustawy, powierzchnia nieruchomości nabywanej przez singla, nie może być większa niż 50 m2. Ale ponownie przekroczenie limitu nie dyskwalifikuje z możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu. Każdy dodatkowy m2 pomniejsza dofinansowanie raty o 50 zł.

Limit wielkość nabywanej nieruchomości obowiązuje również w przypadku zakupu domu, ale nie obowiązuje w przypadku jego budowy.

Myślisz o zakupie nieruchomości?

Spytaj eksperta mFinanse o możliwości finansowania

Kredyt #naStart – dla kogo najbardziej preferencyjne warunki?

Chociaż program „Mieszkanie na start” ma wejść w życie dopiero w drugiej połowie 2024 r., obietnica preferencyjnych warunków jest na tyle kusząca, że wiele osób już planuje zakup swoich wymarzonych czterech kątów sfinansowanych tym kredytem. Jednak jeszcze na etapie prac nad ustawą stało się jasne, że korzystne warunki nie dla każdego będą oznaczały to samo. Grupą najbardziej uprzywilejowaną mają być rodziny wielodzietne.

Jeśli w skład gospodarstwa domowego wchodzi trójka, bądź większa liczba dzieci, oprocentowanie kwoty podlegającej dopłatom ma wynosić 0 proc. Od liczby osób w gospodarstwie domowym będzie też uzależniona kwota, do jakiej udzielana będzie dopłata. I tak przy trzech osobach ma ona wynosić 450 tys. zł, przy czterech 500 tys. zł, a przy pięciu wzrosnąć do 600 tys. zł. Dla singla limit wynosić będzie 200 tys. zł. Nie oznacza to jednak, że osoba pozostająca w stanie wolnym nie może kupić droższej nieruchomości, co więcej — może ją sfinansować dofinansowanym kredytem.

Czy singla będzie stać na kredyt #naStart?

Ocena zdolności kredytowej będzie leżała po stronie banku, w którym potencjalny kredytobiorca złoży wniosek. Aby już teraz rozeznać się w swoich możliwościach finansowych, warto skontaktować się z ekspertem mFinanse, który podpowie, jak zadbać o swoje finanse, aby jesienią być gotowym na Kredyt #naStart.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.