ubezpieczenie mieszkania
13 marca 2023

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup własnego mieszkania to niewątpliwie wyzwanie finansowe – jednak może okazać się dobrą inwestycją w niepewnych czasach. Jednym z warunków otrzymania kredytu jest konieczność wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Wymóg ten stawia kredytobiorcom zdecydowana większość banków.

Zobacz też: Mieszkanie bez wkładu własnego – co się zmieni w 2023 roku?

Ubezpieczenie nieruchomości – kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to dla wielu osób jedyny sposób na spełnienie marzeń o własnym mieszkaniu. Jednak, jak każde zobowiązanie finansowe, niesie ze sobą pewne ryzyko. W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem dla banku jest nieruchomość, na którą został udzielony kredyt.  Ubezpieczenie mieszkania jest korzystne dla wszystkich stron kredytu hipotecznego. Kwota odszkodowania może pomóc w pokryciu kosztów prac związanych z przywróceniem nieruchomości do poprzedniego stanu lub w spłacie pozostałej części kredytu w przypadku ciężkiej choroby czy nawet śmierci kredytobiorcy. Dla banków takie ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie mienia, co oznacza dla klientów niższe prowizje, a w efekcie – niższe raty kredytu. 

Szukasz kredytu hipotecznego na zakup mieszkania?

Skonsultuj to z ekspertem mFinanse

Jakie ubezpieczenie mieszkania wybrać? 

Istnieje wiele rodzajów usług ubezpieczeniowych, dopasowanych do wymogów kredytu hipotecznego. Warto zwrócić uwagę na kilka zasadniczych kwestii, by wybrać ubezpieczenie, które będzie odpowiadało naszym potrzebom. Po pierwsze, należy zdecydować, jakie ryzyka chce się ubezpieczyć. Standardowe ubezpieczenie mieszkania obejmuje ochronę przed pożarem, kradzieżą i uszkodzeniami spowodowanymi przez osoby trzecie. Można jednak wykupić dodatkowe opcje, takie jak ochrona przed powodzią, huraganem czy lawiną. 

Po drugie, należy określić wartość ubezpieczenia. W przypadku kredytu hipotecznego, bank zazwyczaj wymaga ubezpieczenia w wysokości wartości nieruchomości. Warto podkreślić, że cena mieszkania może się zmieniać, dlatego trzeba aktualizować wartość ubezpieczenia. 

Po trzecie, należy dobrze zapoznać się z warunkami rozwiązania umowy ubezpieczenia. Często umowa zawiera klauzule, które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku nieprzestrzegania przez kredytobiorcę określonych zasad, takich jak np. regularne przeprowadzanie przeglądów technicznych nieruchomości. 

Nie da się w sposób jednoznaczny określić kosztu zakupu ubezpieczenia mieszkania. Na finalną cenę polisy ma wpływ kilka czynników, m.in. powierzchnia nieruchomości, jej stan i lokalizacja. Cena uzależniona jest również od zakresu ochrony, który wybierze kredytobiorca. Decydując się na podstawy zakres ochrony, zapłacimy mniej niż osoby, które postanowią ubezpieczyć się na wypadek włamania z kradzieżą, ewentualnego zgonu itd. Obowiązkowe ubezpieczenie można rozszerzyć na wypadek takich sytuacji jak: utrata pracy, trwałe inwalidztwo, niezdolność do pracy, zgon kredytobiorcy – dzięki temu zyska się ochronę na wypadek ewentualnej niewypłacalności. 

Problem niedoubezpieczenia – efekt inflacji

Towarzystwa ubezpieczeniowe alarmują, że coraz częściej obserwują zjawisko niedoubezpieczenia. Polega ono na tym, że pojawia się różnica pomiędzy wartościami sum na polisach a realnymi kosztami odbudowy obiektów, które podlegają ochronie. Suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, jaką może wypłacić towarzystwo w razie szkody, powinna odzwierciedlać prawidłową wartość nieruchomości. Zaniżenie wartości mieszkania lub domu wpływa na wysokość składki, obniżając ją. Jednak w przypadku zaistnienia szkody, odszkodowanie prawdopodobnie nie pokryje całości strat. W sytuacji konieczności spłacania rat kredytu hipotecznego może to zbyt mocno obciążyć budżet i narazić na spiralę problemów finansowych.

Ubezpieczenie mieszkania jako warunek otrzymania kredytu hipotecznego

Brak ubezpieczenia mieszkania oznacza wyższe koszty kredytu. Jednocześnie naraża to kredytobiorcę na zwiększone ryzyko utraty stabilności finansowej w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, zalanie czy włamanie. Trudności i opóźnienia w spłacie rat to szybka droga do utraty zaufania banku.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia do kredytu? 

Tak, ale w określonych sytuacjach i pod pewnymi warunkami. Kwestię polis obowiązkowych reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – wśród przepisów tej normy próżno szukać zapisów o ubezpieczeniu mieszkania. Obowiązkowym ubezpieczeniem jest m.in. OC komunikacyjne. 

Zasady rządzące wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia zależą od danego banku: w jednych obowiązują z dniem otrzymania oświadczenia o rezygnacji, a w innych trwa do końca miesiąca lub obowiązuje okres wypowiedzenia (np. 3 miesiące). W każdym przypadku przed podjęciem decyzji o rezygnacji z ubezpieczenia kredytu hipotecznego należy skonsultować się z doradcą finansowym lub samodzielnie zapoznać się z zapisami umowy kredytowej.

Ubezpieczenie mieszkania a kredyt hipoteczny – podsumowanie

Każde ubezpieczenie mieszkania jest inne i różni się zakresem ochrony, wysokością składek i kwotą odszkodowania. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przeczytać umowę ubezpieczeniową i upewnić się, że zapewnia ona dostateczną ochronę dla potrzeb i sytuacji kredytobiorcy. To pozwala mieć pewność, że konkretna nieruchomość jest odpowiednio chroniona.

Zobacz też: Okres kredytowania – co wybrać: wydłużenie czy skrócenie okresu spłaty?

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

    * pola wymagane

    * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

    *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

    Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.