Kredyt a pożyczka
7 listopada 2019

Terminy „kredyt” i „pożyczka” często używane są zamiennie, choć jako produkt bardzo się od siebie różnią. Sprawdź, czym różni się kredyt od pożyczki.

Kredyt zawsze jest formą bankową. Pożyczka nie zawsze.

Umowa o kredyt zawsze regulowana jest formą prawną – prawem bankowym, zgodnie z którym za umowę kredytu uznawana jest sytuacja, gdzie bank obliguje się do przekazania do dyspozycji kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy. To produkt przeznaczony tylko dla banku. Umowa pożyczki regulowana jest zaś przez przepisy Kodeksu Cywilnego, dlatego też może być udzielana przez inną instytucję niż bank – nawet przez osobę fizyczną.

Kredyt wymaga pisemnej umowy. Pożyczka niekoniecznie.

Umowa kredytowa zawierana jest zawsze na piśmie – wszelkie ustne ustalenia, niezawarte w umowie nie mają znaczenia, podobnie jak inne niezapisane kwestie. Ponadto w treści umowy ustalany jest termin zwrotu kredytu, wysokość odsetek oraz harmonogram wysokości spłacanych rat. Kodeks Cywilny regulujący zawarcie umów pożyczki, jeśli ta nie przekracza 500 zł, nie wymaga wcześniejszego podpisania umowy.

Zobacz też: Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny — czym się różnią?

Planujesz zakup mieszkania?

Skonsultuj bezpłatnie z ekspertem mFinanse czy wybrać pożyczkę czy kredyt hipoteczny

Kredyt zawsze kosztuje, pożyczka nie.

Udzielenie kredytu zawsze jest odpłatne, a kosztem jest należność związana z zawarciem umowy, wszelkie prowizje i odsetki. Pożyczka natomiast nie musi być odpłatna i nie ma konieczności określenia terminu jej zwrotu.

W przeciwieństwie do pożyczki kredyt udzielany jest w formie przelewu.

Kolejną różnicą między kredytem a pożyczką jest sposób przekazania środków. Jeśli bank wyda pozytywną decyzję kredytową, udzielone pieniądze zostaną przesłane na nasze konto w formie przelewu. Pożyczkę zaś możemy pobrać w formie gotówkowej.

Środki z kredytu nie są własnością kredytobiorcy.

Pieniądze uzyskanie od banku, w ramach umowy kredytu, nie są własnością kredytobiorcy, a ich zwrot jest konieczny. Pieniądze uzyskane od innej instytucji lub osoby fizycznej, na drodze pożyczki, stają się własnością pożyczkobiorcy.

Kredyt udzielany jest w określonym w umowie celu. Pożyczka tego nie wymaga.

Chcąc ubiegać się o kredyt, musimy dokładnie sprecyzować cel, na jaki zostaną przeznaczone pieniądze – musi on być konkretny, jak choćby zakup mieszkania, samochodu, remont czy cele konsumpcyjne Jeśli kredytobiorca przeznaczy pozyskaną sumę na inny cel, bank może zażądać natychmiastowego zwrotu kredytu. Pożyczka natomiast nie jest udzielana na konkretny cel, dlatego też, możemy wydać pożyczoną kwotę na co tylko chcemy.

Zobacz też: Rodzaje kredytów dla osób fizycznych – jakie są możliwości

Kredyt a pożyczka – inne różnice

Reasumując – czym jeszcze się różni kredyt od pożyczki? Zwróciliśmy uwagę na to, że obie te umowy znacznie różnią się od siebie i mogą przybierać inne formy. Pożyczka może być mniej sformalizowana, dokonana w warunkach prywatnych. Kredyt zaś, regulowany ściśle określonymi przepisami, jest bardziej zaawansowaną formą pozyskania pieniędzy. Różni je też cel – w przypadku kredytu musi być jasno sprecyzowany – na co przeznaczamy pozyskane w ten sposób środki. Kolejną różnicą jest kwota zobowiązania. Kredyt można wziąć na wyższą kwotę niż pożyczkę. Znacząca różnica występuje również w oprocentowaniu – pożyczka jest wyżej oprocentowana niż kredyt.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse


    * pola wymagane

    * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.<br/ >

    *mFinanse S.A. z siedzibą w Łodzi (ul. Kilińskiego 74, 90-119 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 115.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

    Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.