płynność finansowa i jej wskaźniki
5 października 2020
Przydatna Wiedza

Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa jednym z najczęściej pojawiających się terminów z obszaru finansów jest odmieniana przez wszystkie przypadki płynność finansowa. Możesz znaleźć wiele definicji tego pojęcia, jednak najczęściej w ten sposób opisuje się spłacanie zobowiązań w terminie, a także zakup towarów i usług potrzebnych do funkcjonowania firmy. To także terminowe wypłacanie wypłat pracownikom, a także otrzymywanie należności od kontrahentów.

Co wpływa na płynność finansową firmy?

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie: jak poprawić płynność finansową firmy. Jest ona równie ważna co zysk, ponieważ bez odpowiedniego przypływu gotówki przedsiębiorstwo będzie musiało ogłosić upadłość. Nie należy skupiać się wyłącznie na proficie, gdyż dotrzymywanie terminowych należności jest równie ważne. Jak osiągnąć dobrą płynność finansową? Zależy to od wielu czynników, takich jak branża, w której działa firma, czy też skala prowadzonej działalności. Najważniejszym elementem jest bez wątpienia dobry dobór terminów płatności i rzetelność kontrahentów.

Kapitał partnerów handlowych, trafiający do firmy jako należność za towary lub usługi, stanowi pokaźną część pieniędzy, służących do spłaty bieżących wydatków. Jeśli kontrahenci nie zapłacą w terminie, wpłynie to negatywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Jeśli Twojemu przedsiębiorstwu brakuje gotówki na bieżące zobowiązania, to dobrym rozwiązaniem jest wzięcie kredytu. Pozwoli Ci to na uregulowanie  należności. W przypadku gdy z miesiąca na miesiąc zostają Ci pieniądze w firmie, postaraj się je zainwestować w lepszy sprzęt albo nową siedzibę firmy.

Płynność finansowa – wskaźniki

Jest kilka sposobów na to, aby w prosty sposób została zmierzona płynność finansowa. Wskaźniki można wyliczyć za pomocą nieskomplikowanych wzorów matematycznych. Pozwalają one określić, czy przedsiębiorstwo jest wypłacalne wobec swoich partnerów. Podstawą do oszacowania wypłacalności jest wartość aktywów, w skład których wchodzą między innymi inwestycje i należności krótkoterminowe, materiały, gotowe produkty oraz ilość gotówki, jaką dysponuje firma w danym momencie. W zależności od sytuacji, oblicza się wypłacalność firmy, wyłączając niektóre aktywa.

Jednym ze wskaźników jest płynność bieżąca (current ratio). Pozwala on na upewnienie się, że aktywa firmy pokrywają wszystkie cykliczne zobowiązania wobec innych kontrahentów. W skład należności wchodzą także zakupy materiałów oraz krótkoterminowe inwestycje i należności. Im większy wskaźnik, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma może być wypłacalna. Optymalna wartość current ratio powinna wynosić około 1,5 – 2,0. Jeśli wartość spadnie poniżej 1,0, oznacza to, że firma ma problem z terminowym spłacaniem zobowiązań. 

Płynność szybka (quick ratio) występuje wtedy, kiedy firma chce swoje aktywa zamienić na gotówkę. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, dlatego że spieniężenie w krótkim okresie materiałów i surowców może być niełatwym procesem. Wskaźnik quick ratio obejmuje zatem wszystkie aktywa bieżące w stosunku do cyklicznych zobowiązań firmy, z wyłączeniem zapasów. Przyjmuje się, że optymalna wartość wskaźnika dla płynności szybkiej powinna wynosić od 1,0 do 1,2. Jeśli spadnie poniżej 1,0, to znaczy, że przedsiębiorstwo będzie musiało upłynnić swoje zapasy, co jest niełatwe. Jeśli masz swoją firmę, staraj się przez cały czas kontrolować swoją płynność finansową.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami