wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
24 grudnia 2019
Kredyt Hipoteczny

Dzień całkowitej spłaty kredytu hipotecznego to ważny moment dla  każdego kredytobiorcy. Świadomość uporania się z często dużym zobowiązaniem finansowym daje poczucie ulgi. Warto pamiętać, że sam fakt spłaty kredytu nie uwalnia jeszcze naszej nieruchomości spod hipoteki banku. Należy też zadbać o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Aby starać się o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej trzeba dopełnić kilku formalności m.in.: uzyskać zgodę od kredytodawcy, wypełnić formularz i zapłacić określoną opłatę. Jak się do tego zabrać? Przedstawiamy krok po kroku!

Zaświadczenie o spłacie kredytu lub pożyczki

Zaświadczenie o spłacie długu powinno zawierać następujące informacje:

  • dane dłużnika,
  • , w której widnieje wpis hipoteki,
  • tytuł hipoteki z uwzględnieniem wysokości należności,
  • potwierdzenie, że zadłużenie zabezpieczone hipoteką zostało w całości spłacone,
  • zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Zaświadczenie wydane przez bank powinno zostać podpisane przez dwie uprawnione osoby do reprezentacji banku. Jeśli kredytodawcą nie jest bank, oświadczenie powinno zostać potwierdzone podpisem notarialnym.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej- wzór

Kiedy posiadamy już zaświadczenie o spłacie kredytu, możemy udać się do Sądu Rejonowegoo dla miejsca usytuowania nieruchomości i złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wniosek powinien zostać złożony na formularzu KW-WPIS – Wniosek o wpis w księdze wieczystej, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości albo w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu  Rejonowego. W razie wątpliwości lub niejasności, warto skorzystać z porady pracownika sądu.

Ważne! Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na numer księgi wieczystej i jego poprawność, jak i na wysokość zadłużenia.

Opłata sądowa

Po dopełnieniu wszystkich formalności w sądzie, należy uiścić opłatę, o której poinformuje pracownik sądu. Kwota ta oscyluje w wysokości 100 zł.

Opłaty możemy dokonać :

  • za pośrednictwem elektronicznych znaków opłaty sądowej, które można pobrać w kasie sądu lub korzystając z strony internetowej: https://oplaty.ms.gov.pl/. Należy pamiętać o wydrukowaniu znaków i dołączeniu ich do wniosku
  • przelewem na rachunek bankowy sądu, podając w tytule numer księgi wieczystej i informacje o tym, że wpłacona kwota dotyczy wykreślenia hipoteki z podanej księgi wieczystej
  • w kasie sądu

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wniosek – załączniki

Należy pamiętać o załączeniu do wniosku:

  • zaświadczenia z banku o spłacie kredytu,
  • potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej,

W niektórych przypadkach sąd wymaga również dowodu potwierdzającego tożsamość, by upewnić się, że osoby podpisujące oświadczenie są osobami uprawnionymi do reprezentowania

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – ile trwa?

Do wykreślenia wpisu hipotecznego z księgi wieczystej, należy mieć komplet poprawnie wypełnionych dokumentów. Czas, w jakim zostanie usunięty wpis zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób działa sąd wieczystoksięgowy. Termin określany jest zazwyczaj od kilku dni do nawet kilku miesięcy. Podgląd realizacji sprawy możemy monitorować zazwyczaj na stronie internetowej sądu. Po wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej, bank listownie informuje o zakończeniu sprawy.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami