Formy opodatkowania działalności gospodarczej
18 stycznia 2021

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą ważną kwestią, nad którą musisz się zastanowić, jest forma opodatkowania przedsiębiorstwa. Możesz skorzystać z różnych rozwiązań. Twój wybór musi być zarówno zgodny z prawem, jak i interesem firmy. Przed złożeniem oświadczenia warto więc poznać wszystkie dostępne opcje i wybrać najlepszą z nich. Zobacz, jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej.  Wybierz najkorzystniejszą dla siebie oraz swojego biznesu.

Zobacz też: Działalność gospodarcza – jaki PIT należy złożyć?

Formy opodatkowania działalności gospodarczej – podstawowe informacje

Zakładając działalność gospodarczą, należy podjąć kilka kluczowych decyzji dla Twojego przyszłego biznesu i kosztów jego prowadzenia. Jedną z najważniejszych będzie wybór formy opodatkowania przedsiębiorstwa.

Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi wyróżniamy 4 rodzaje opodatkowania działalności gospodarczej:

 1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych ze skalą podatkową 12%/32%.
 2. Podatek liniowy 19%.
 3. Podatek ryczałtowy – stawka uzależniona od rodzaju działalności.
 4. Karta podatkowa (niedostępna dla nowych przedsiębiorców).

Sposób opodatkowania działalności gospodarczej to Twój wybór jako przedsiębiorcy. Podczas podejmowania decyzji musisz się kierować nie tylko rachunkiem ekonomicznym, ale także rodzajem biznesu.

Potrebujesz konsultacji?

Dowiedz się o więcej na bezpłatnym spotkaniu z ekspertem mFinanse

Formy opodatkowania przedsiębiorstw – o czym jeszcze warto pamiętać?

Nie można zapomnieć o pełnej księgowości. Obowiązek ten zapisany jest w ustawie o rachunkowości. Prowadzić ją muszą m.in.:

 • spółki cywilnoprawne,
 • jednoosobowe działalności gospodarcze (jeśli przychód za poprzedni rok przewyższa 2 mln euro).

Taka firma zgodnie z prawem musi prowadzić pełne księgi. Wybierając to rozwiązanie, niezbędny jest udział profesjonalnej księgowej, która dodatkowo będzie monitorować zmieniające się przepisy. Jej obowiązkiem jest również bardzo precyzyjne rozliczenia wszystkich podejmowanych transakcji finansowych.

Mówiąc o formach opodatkowania przedsiębiorstw, nie można pominąć też podatku CIT. To nic innego jak dochodowy podatek od osób prawnych. Do jego regulowania zobowiązane są m.in. spółki kapitałowe. Podmiotami mogą być również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających zdolności prawnej. Podstawę opodatkowania działalności gospodarczej stanowi osiągnięty przez osobę prawną dochód (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania) w danym roku podatkowym, z możliwością dokonania pewnych odliczeń, w tym m.in. darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10%. Podstawowa stawka podatku od osób prawnych w Polsce wynosi obecnie 19%.

Zobacz też: Przychód a dochód. Wyjaśniamy różnicę

Rodzaje opodatkowania działalności gospodarczej – rozliczenie na zasadach ogólnych

Skala podatkowa to forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Jeżeli zdecydujesz się na nią, będziesz rozliczać się z fiskusem na zasadach ogólnych.

Skala podstawowa to najczęściej stosowane rozwiązanie przy opodatkowaniu przychodów z działalności, ale także przychodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub świadczeń uzyskiwanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przy tej formie opodatkowania przedsiębiorstwa (skala podatkowa 12%/32%) wysokość podatku liczy się od dochodu, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Formy opodatkowania przedsiębiorstw – podatek liniowy

Opodatkowanie działalności gospodarczej może opierać się także na podstawie podatku liniowego 19%, który również jest często wybierany. Na tę formę powinni postawić przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody przekraczające 85 tys. zł.

Zaletami tej formy opodatkowania działalności jest:

 • stała stawka podatkowa bez względu na osiągane dochody (19%),
 • możliwość odliczenia od przychodu kosztu jego uzyskania.

Decydując się na podatek liniowy, nie będziesz mógł korzystać z ulg na Internet czy dla osoby samotnie wychowującej dziecko. Co istotne, nie będziesz miał też możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

Zarówno podatek na zasadach ogólnych, jak i podatek liniowy wiążą się z prowadzeniem książki przychodów i rozchodów. Jednak dzięki temu zyskujesz prawo do odliczania od przychodu kosztów jego uzyskania, co w wymierny sposób przekłada się na wysokość podatku, który musisz zapłacić fiskusowi. Dwie kolejne formy opodatkowania firmy to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

Opodatkowanie działalności gospodarczej – podatek ryczałtowy

Wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w zależności od charakteru prowadzonej działalności, będziesz zobowiązany odprowadzać podatek w wysokości 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%. Pamiętaj jednak, że w tym przypadku przychodu nie można pomniejszać o koszty jego uzyskania. Co więcej, nie będziesz mógł z niego skorzystać w sytuacji, gdy np. w poprzednim roku podatkowym osiągnąłeś przychód z działalności wyższy niż 2 000 000 euro.

Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej? Likwidacja karty podatkowej

Karta podatkowa to także warta rozważenia forma opodatkowania firmy. Jest ona jednak przewidziana jedynie dla ściśle określonej grupy firm, wymienionych w artykule 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przedsiębiorstwa, które dopiero zastanawiają się nad wyborem, nie mogą już zdecydować się na to rozwiązanie.

W jej przypadku wysokość należnego podatku nie jest zależna od osiąganych przychodów. Liczą się indywidualne ustalenia uwzględniające m.in. rodzaj wykonywanej działalności, jej rozmiar, liczbę zatrudnionych osób, a nawet dane dotyczące miejscowości.

Jeżeli zastanawiasz się, jaka forma opodatkowania działalności gospodarczej będzie dla Ciebie najlepsza warto przeanalizować wszystkie dostępne rozwiązania przed podjęciem ostatecznej decyzji. Pamiętaj, że w trakcie prowadzenia biznesu możesz skorzystać z pomocy eksperta finansowego mFinanse, który będzie Cię wspierać przy każdym etapie procesu finansowania i rozwoju Twojej firmy.

Zobacz też: Rok podatkowy w Polsce. Jak go obliczyć?

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.