Formy opodatkowania działalności gospodarczej
18 stycznia 2021

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą ważną kwestią, nad którą musisz się zastanowić jest forma opodatkowania biznesu. Możesz skorzystać z różnych rozwiązań. Twój wybór musi być zarówno zgodny z prawem, jak i interesem firmy. Przed złożeniem oświadczenia warto więc poznać wszystkie dostępne opcje i wybrać najlepszą z nich. Zobacz, jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej.  Wybierz najbardziej korzystną dla siebie.

Zobacz też: Działalność gospodarcza – jaki PIT należy złożyć?

Formy opodatkowania działalności gospodarczej – co warto wiedzieć

Zakładając działalność gospodarczą, należy podjąć kilka kluczowych decyzji dla Twojego przyszłego biznesu i kosztów jego prowadzenia. Jedną z najważniejszych będzie wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Opodatkowanie działalności gospodarczej to Twój wybór jako przedsiębiorcy. Podczas podejmowania decyzji musisz się kierować nie tylko rachunkiem ekonomicznym, ale także rodzajem wykonywanej działalności.

Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi wyróżniamy cztery podstawowe formy opodatkowania działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych ze skalą podatkową 17%/32%,
 • podatek liniowy 19%,
 • podatek ryczałtowy – stawka uzależniona od rodzaju działalności,
 • karta podatkowa.

Nie możemy również zapomnieć o pełnej księgowości i podatku CIT. Obowiązek pełnej księgowości zapisany jest w ustawie o rachunkowości. Prowadzić ją muszą m.in. spółki. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej można dobrowolnie się na nią zdecydować. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przychody za poprzedni rok będą wyższe niż 2 mln euro. Taka firma zgodnie z prawem musi prowadzić pełne księgi. Wybierając to rozwiązanie niezbędny jest udział profesjonalnej księgowej, która dodatkowo będzie monitorować zmieniające się przepisy. W jej ramach wykonuje się bardzo precyzyjne rozliczenia wszystkich podejmowanych transakcji finansowych.

Natomiast jeżeli chodzi o podatek CIT, to nic innego jak dochodowy podatek od osób prawnych. Do jego regulowania zobowiązane są m.in. spółki kapitałowe. Podmiotami mogą być również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających zdolności prawnej. Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przez osobę prawną dochód (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania) w danym roku podatkowym, z możliwością dokonania pewnych odliczeń, w tym m.in. darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10%. Podstawowa stawka podatku od osób prawnych w Polsce wynosi obecnie 19%.

Potrebujesz konsultacji?

Dowiedz się o więcej na bezpłatnym spotkaniu z ekspertem mFinanse

Opodatkowanie działalności gospodarczej – poszczególne formy

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Jeżeli zdecydujesz się na nią, będziesz rozliczać się z fiskusem na zasadach ogólnych. Warto wiedzieć, że jest to najczęściej stosowane rozwiązanie przy opodatkowaniu przychodów z działalności, ale także przychodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub świadczeń uzyskiwanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przy tej formie opodatkowania  (skala podatkowa 17%/32%) działalności gospodarcza wysokość podatku liczy się od dochodu, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Opodatkowanie działalności gospodarczej może opierać się także na podstawie podatku liniowego 19%, który również jest często wybierany przed przedsiębiorców. Na tę formę opodatkowania powinni postawić przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody przekraczające 85 tys. zł. Jego zaletami jest stała stawka podatkowa bez względu na osiągane dochody (19%), a także możliwość odliczenia od przychodu kosztu jego uzyskania. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będziesz mógł korzystać z ulg na Internet czy dla osoby samotnie wychowującej dziecko. Co istotne, nie będziesz miał też możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

Zarówno podatek na zasadach ogólnych, jak i podatek liniowy wiążą się z prowadzeniem książki przychodów i rozchodów. Jednak dzięki temu zyskujesz prawo do odliczania od przychodu kosztów jego uzyskania, co w wymierny sposób przekłada się na wysokość podatku, który musisz zapłacić fiskusowi. Dwie kolejne formy opodatkowania działalności gospodarczej to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

Wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w zależności od charakteru prowadzonej działalności, będziesz zobowiązany odprowadzać podatek w wysokości 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%. Pamiętaj jednak, że w tym przypadku przychodu nie można pomniejszać o koszty jego uzyskania. Co więcej, nie będziesz mógł z niego skorzystać w sytuacji, gdy np. w poprzednim roku podatkowym osiągnąłeś przychód z działalności wyższy niż 2 000 000 euro.

Karta podatkowa to także warta rozważenia forma opodatkowania. Jest ona jednak przewidziana jedynie dla ściśle określonej grupy firm, wymienionych w artykule 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. W jej przypadku wysokość należnego podatku nie jest zależna od osiąganych przychodów. Liczą się indywidualne ustalenia uwzględniające m.in. rodzaj wykonywanej działalności, jej rozmiar, liczbę zatrudnionych osób, a nawet dane dotyczące miejscowości.

Jeżeli zastanawiasz się, jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najlepsza warto przeanalizować wszystkie dostępne rozwiązania przed podjęciem ostatecznej decyzji. Pamiętaj, że w trakcie prowadzenia biznesu możesz skorzystać z pomocy eksperta finansowego mFinanse, który będzie Cię wspierać przy każdym etapie procesu finansowania i rozwoju Twojej firmy.

Zobacz też: Rok podatkowy w Polsce. Jak go obliczyć?

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse


  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 115.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.