Opodatkowanie na zasadach ogólnych, a ryczałt
21 stycznia 2021
Przydatna Wiedza

Opodatkowanie na zasadach ogólnych lub ryczałt – jeśli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać między innymi z jednej z tych form opodatkowania. Czym się od siebie różnią i jak wybrać optymalną formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej? Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami i kto może je stosować. 

Ryczałt czy zasady ogólne?

Jeżeli zastanawiasz się, co będzie dla Ciebie najlepsze – ryczałt czy zasady ogólnepowinieneś poznać różnice i podobieństwa między nimi.

Rozliczenie na zasadach ogólnych – na czym polega?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – inaczej skala podatkowa – to podstawowa forma opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jest to najczęściej stosowane rozwiązanie nie tylko, gdy osiągamy przychody z działalności, ale także gdy uzyskujemy je w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub świadczeń uzyskiwanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przy tej formie opodatkowania liczy się dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Jeżeli nie zdecydujesz się na inną formę rozliczania z fiskusem, będziesz płacić podatki według stawki 17% i 32% (drugi próg podatkowy obowiązuje w przypadku dochodów powyżej 85 tys. zł).

Warto wiedzieć, że opodatkowanie na zasadach ogólnych daje największą możliwość skorzystania z ulg podatkowych w porównaniu do innych form.

Możesz skorzystać między innymi z:

  • ulgi na dziecko,
  • odliczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
  • ulgi rehabilitacyjnej,
  • ulgi internetowej.

Rozliczenie ryczałtowe – na czym polega?

Możesz również postawić na inne rozwiązanie. Korzystne może okazać się rozliczenie ryczałtowe. Na czym polega ta forma opodatkowania? Jest ona uproszczoną formą opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wybierając ryczałt, w zależności od charakteru prowadzonej działalności, będziesz zobowiązany odprowadzać podatek w wysokości: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%. Pamiętaj jednak, że w tym przypadku przychodu nie można pomniejszać o koszty jego uzyskania.

Ryczałt warto wybrać w przypadku, gdy nie ponosisz znacznych kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Ta forma opodatkowania jest przeznaczona dla przedsiębiorców, których przychody nie przekroczyły w roku podatkowym 2 000 000 euro.

Przejście z zasad ogólnych na ryczałt

Jeżeli zastanawiasz się, jaką formę wybrać – ryczałt czy zasady ogólne – pamiętaj, że jest ona odwracalna. Aktualne przepisy dopuszczają zmianę formy opodatkowania w trakcie trwania działalności. Z czym się wiąże np. przejście z zasad ogólnych na ryczałt? Przed podjęciem decyzji warto porozmawiać z ekspertem finansowym, szczególnie jeżeli w nowym roku myślisz także o rozwoju swojej działalności i potrzebujesz na to dodatkowych środków. Pomoże on przeanalizować Twój przypadek i pomóc wybrać optymalną dla Ciebie formę finansowania.

Gdy chcesz przejść ze skali podatkowej, gdzie obowiązują Cię dwa progi (17% i 32%) na ryczałt, powinieneś dokonać tej zmiany do 20. dnia miesiąca, następującego po tym, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód w tym roku. Ryczałt a zasady ogólne – jak w tym przypadku wygląda zmiana? Bardzo podobnie, również masz czas do 20. dnia miesiąca. Jeżeli więc osiągniesz przychód w styczniu, to ostateczny termin minie 20 lutego 2021 roku. Zmiany formy opodatkowania możesz dokonać przez zgłoszenie CEIDG lub składając oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego (osobiście, listownie lub elektronicznie).

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami