rok podatkowy w polsce jak go liczyć
28 lutego 2020
W Praktyce

Często pozornie proste pojęcia w kontekście interpretacji ustawy Ordynacja podatkowa mogą przyjąć odmienną postać. Tak jest na przykład w przypadku roku podatkowego, który wcale nie musi być utożsamiany z rokiem kalendarzowym. Czym jest rok podatkowy w Polsce i jak go obliczyć?

Stosowanie ustawy Ordynacja podatkowa bywa kłopotliwe zwłaszcza dla osób, które stawiają pierwsze kroki w kontaktach z urzędem skarbowym. Czy zatem należy obawiać się błędnej interpretacji roku podatkowego i z czego wynikają niepokojące głosy, które przestrzegają przed koniecznością odróżnienia tego zagadnienia od roku kalendarzowego? Pora wyprostować kilka kwestii.

 Czym różni się rok podatkowy od kalendarzowego?

W poradnikach podatnika często pojawia się przestroga, aby nie utożsamiać roku podatkowego z kalendarzowym. Jednak jest czyniona nieco na wyrost. Wszelkie rozliczenia osób fizycznych (PIT) z urzędem skarbowym prowadzi się zgodnie z rokiem podatkowym mającym swój początek i koniec w tych samych dniach co rok kalendarzowy. Oznacza to, że przy składaniu zeznania bierze się pod uwagę okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Od tej zasady nie ma wyjątków.

Inaczej jest, gdy mowa o rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Regułą przyjętą w ustawie Ordynacja podatkowa jest stosowanie analogicznych zasad dla każdego rodzaju podatków, lecz istotne jest dopowiedzenie zawarte w art. 11.: „chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej”. W tym miejscu należy zajrzeć do art. 8. ust. 1. ustawy o CIT. Wedle jego brzmienia, rok podatkowy może zostać ustalony w innym terminie przez samego podatnika w statucie lub umowie spółki.

Jak wygląda rok podatkowy w Polsce?

Porozmawiaj bezpłatnie z ekspertem mFinanse

Jak obliczyć rok podatkowy?

Decyzja osób prawnych niesie za sobą określone konsekwencje. Deklaracja nie zmienia sposobu rozliczania, ponieważ w obu przypadkach jest taki sam. W niektórych sytuacjach zmiana znajduje uzasadnienie. Tak jest przede wszystkim w momencie rozpoczęcia działalności, kiedy obowiązkowo trzeba zdecydować się na określoną formę. Gdy zatem rejestracja podmiotu rozpoczyna się 5 sierpnia, można rozliczyć się na trzy sposoby:

 • do 31 grudnia tego samego roku, czyli bez skorzystania z opcji przedłużenia pierwszego roku podatkowego. Oznacza to, że w statucie lub umowie spółki nie zawarto specjalnego zapisu, a w kolejnych latach utożsamia się rok podatkowy z rokiem kalendarzowym;
 • do 31 grudnia roku następnego, ponieważ działalność rozpoczęto w drugiej połowie roku kalendarzowego; W kolejnych latach rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy
 • do 4 sierpnia roku następnego, gdy w umowie lub statucie spółki rok podatkowy nie jest utożsamiany z rokiem kalendarzowym.

Jak zatem widać, zagadnienie nie wydaje się tak trudne, jak na początku mogłoby się wydawać. Warto także pamiętać o nałożonym obowiązku zgłoszenia decyzji w sprawie ustanowienia roku podatkowego w innych terminach w ciągu 30 dni od rejestracji podmiotu do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Inni przeczytali również: Działalność gospodarcza – jaki PIT należy złożyć.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse



  * pola wymagane


  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.chost.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.<br/ >

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Łodzi (ul. Kilińskiego 74, 90-119 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 115.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.