przychód a dochód
31 stycznia 2020
Przydatna Wiedza

Nie jest trudno pogubić się w gąszczu terminologii finansowej. Jednak są pewne terminy, których znaczenie należy poznać w całości. Są to zazwyczaj określenia, którymi posługujemy się na co dzień i które dotyczą nas wszystkich. Zatem co to jest dochód, a co to jest przychód? Czy różnice między nimi są aż tak istotne?

Co to jest przychód?

Cała kwota, którą uda nam się uzyskać w danym okresie, to przychód. Składają się na niego środki uzyskane ze sprzedaży dóbr i usług, bez uwzględnienia wydatków firmy. W związku z tym przedsiębiorstwo może mieć bardzo wysoki wskaźnik przychodu, jednak cały czas generować straty.

Co to jest dochód?

Jeśli od uzyskanego przychodu odejmiemy wszystkie opłaty na rzecz firmy, czyli koszty uzyskania przychodu, to otrzymujemy dochód. W ten prosty sposób obliczamy rentowność danego przedsiębiorstwa i w łatwy sposób kontrolujemy, czy rozwija się prawidłowo. Oczywiście wysoki wskaźnik przychodu jest ważny, jednak to dochód w najprostszy sposób obrazuje czy przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk, czy jednak generuje straty.

Czym się różni dochód brutto od netto?

Obliczenie dochodu nie wystarczy, aby ustalić wynik finansowy firmy. Kwota otrzymana po zestawieniu przychodów z kosztami pozwala poznać wysokość dochodu brutto. Należy pamiętać o obowiązkowych Czym się różni dochód brutto od netto?obciążeniach nakładanych na podmioty gospodarcze przez państwo. Dochód brutto jest zatem jedynie podstawą do obliczenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Gdy zobowiązanie wobec państwa zostanie uregulowane, powstaje dochód księgowy, nazywany potocznie dochodem netto. Oba pojęcia stosuje się jednak częściej w odwołaniu do osób fizycznych, kiedy dochód brutto to – w uproszczeniu – wynagrodzenie, a dochód netto jest dochodem dyspozycyjnym.

Koszty uzyskania przychodu – co to jest?

Dochód to zatem nic innego jak przychód bez kosztów jego uzyskania. Jednak co to są koszty uzyskania przychodu? To kluczowe dla dalszego sprawnego funkcjonowania wydatki firmy, do których należą m.in. opłaty związane z wynajmem biura czy kwoty przeznaczone na zakup towaru. W świetle prawa koszty uzyskania przychodu:

  • powinny być udokumentowane;
  • nie być wydatkami osobistymi właściciela przedsiębiorcy;
  • koniecznie muszą mieć związek z działalnością, która jest prowadzona;
  • powstały wskutek dążenia do osiągnięcia jak najwyższych przychodów. Dzięki nim firma utrzymuje ciągłość finansową, pracownicy otrzymują wypłaty, odciągane są składki czy zabezpieczane są same źródła przychodów.

Dochód pracownika – co należy wiedzieć?

Gdy jest się właścicielem dowolnego przedsiębiorstwa, należy także wiedzieć co to jest dochód pracownika. Jak wiadomo, kwoty różnią się od siebie, jednak zawsze jest określana płaca minimalna. O jej wielkości decyduje rząd i aktualnie, zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, płaca minimalna wynosi od 1 stycznia 2020 roku 2600 zł. Tutaj należy zwrócić uwagę, że ten dochód netto wynosi z kolei 1920,62 zł. Warto zaznaczyć, że w wielu branżach utrzymanie płacy na tym pułapie nie wystarcza i aby osiągać w dłuższym okresie pożądany poziom zysków, należy na wynagrodzenia przeznaczać większą część przychodów.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami