mfinanse - Twój ekspert finansowy
Umów się
na spotkanie
30 lipca 2019

Błąd w akcie notarialnym. Jak poprawić akt notarialny? Ile kosztuje poprawienie błędu?

Błędy zdarzają się każdemu. Akty notarialne nie są ich pozbawione i choć niekiedy można je dość łatwo skorygować, tak w innym wypadku bywa to dość skomplikowaną procedurą. Warto jednak poświęcić swój czas na to, aby zawarte błędy poprawić, szczególnie wtedy, gdy na podstawie aktu zostaje złożony wpis do księgi wieczystej.

blad-w-akcie-notarialnym

 

Najczęstsze błędy w akcie notarialnym – tzw. oczywiste:

 

  • niewłaściwe użycie wyrazu lub pisowni, niewłaściwa nomenklatura – błędy ortograficzne, gramatyczne, mylny zapis nazwy lub fleksji
  • błędy rachunkowe – zazwyczaj, gdy w treści aktu znajdują się działania arytmetyczne
  • błędna numeracja postanowień, jakie zostały zawarte w umowie
  • błędne lub niewłaściwe powoływanie się na akty prawne
  • niewłaściwe wpisanie danych osobowych lub numeru PESEL

 

Zauważenie błędów przed podpisaniem aktu notarialnego można po prostu przekreślić, jednak treść musi być czytelna. Nie dopuszcza się zatem zamazywania tekstu lub usuwania go w inny sposób. Wszelkie poprawki naniesione na dokument należy przeanalizować i omówić z osobami biorącymi udział w podejmowanych czynnościach.

Jeśli błąd został zauważony po podpisaniu aktu notarialnego, notariusz może sprostować błędy w specjalnie przygotowanym protokole. Dokument ten stanowi jedyną formę usunięcia błędów w treści sporządzonego aktu. Sprostowanie to nie wymaga oczywiście wniesienia taksy notarialnej.

 

Istotny błąd w akcie notarialnym – jak można go naprawić ?

 

Jeżeli błąd w treści aktu notarialnego nie wynika z nieuwagi notariusza, a został zawiniony przez stronę (strony) czynności prawnej, stosuje się aneks do umowy. W ten sposób można prostować wszystkie te pomyłki, które dotyczą oświadczenia woli stron umowy i których usunięcie doprowadzi do modyfikacji albo uzupełnienia poprzednio sporządzonego aktu notarialnego. Wymaga to jednak stawiennictwa wszystkich stron a konieczna opłata notarialna jest zależna od liczby zmian.

Sporządzenie aneksu do aktu notarialnego może być niemożliwe z powodu śmierci którejś ze stron umowy lub też braku jej woli do usunięcia błędu. W takiej sytuacji zmiany może wnieść tylko sąd w drodze powództwa osoby zainteresowanej.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Zobacz również: