weksel - co to jest?
24 czerwca 2021

Chociaż o tym, co to jest weksel słyszał każdy, to jeśli mamy precyzyjnie opisać jak działa, to zadanie staje się trudne.  W takim razie co to jest i kiedy się go wykorzystuje oraz jakie są jego rodzaje? Wyjaśniamy.

Zobacz też: Zabezpieczenie kredytu – czyli właściwie co?

Weksel – co to jest?

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego. To, co go charakteryzuje, to że podpisany stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego osoby, która go podpisała. W przypadku zawieranych umów, stanowi on ich zabezpieczenie. Najczęściej stanowi gwarancję, że wystawca dokumentu spłacił go terminowo w całości

Wszystkie zasady związane z tym jak wystawiać i stosować weksle określa ustawa Prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 roku.

Może być on używany jako środek płatniczy, obiegowy lub zabezpieczający. Jego płatnicza funkcja oznacza, że można wziąć za jego pośrednictwem kredyt lub pożyczkę. Funkcja obiegowa oznacza, że możemy posiadanym dokumentem opłacić należności i w ten sposób przenieść zobowiązania naszego dłużnika na kolejną osobę. Zabezpieczenie oznacza, że dłużnik musi uregulować zaciągnięte zobowiązanie w ustalonej kwocie i terminie.

Prawo określa, że aby był on ważny powinien być sporządzony na piśmie, zawierać nazwę (czyli słowo „weksel” zapisane w tym samym języku, co cały dokument), termin oraz miejsce płatności, przyrzeczenie zapłaty określonej kwoty, dane osoby na rzecz której ma być wniesiona zapłata oraz datę i miejsce wystawienia. Oczywiście dokument nie będzie ważny bez własnoręcznego podpisu wystawcy. Jeżeli dokument wystawiany jest przez osobę prawną, powinna podpisać się pod nim osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Co ważne, jeśli któregoś z elementów zabraknie, weksel może być uznany za nieważny.

Potrzebujesz konsultacji
z ekspertem finansowym?

Umów się na bezpłatny kontakt.

Suchy czy ciągniony weksel – co to?

Przepisy dotyczące weksli wyróżniają dwa ich rodzaje:

  • własny – papier wartościowy sporządzony ściśle według przepisów prawa wekslowego, który zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej kwoty we wskazanym miejscu i czasie określonej osobie. Dokument stwarza bezwarunkową odpowiedzialność osób, które go podpisują. Co to jest weksel suchy lub co to weksel prosty albo sola? To inne określenia na weksel własny.
  • trasowany – to także papier wartościowy sporządzony ściśle według wytycznych prawa wekslowego. Zawiera skierowane przez trasanta do oznaczonej osoby (zwanej trasatem) bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej kwoty pieniężnej w określonym miejscu i czasie określonej osobie (zwanej remitentem). Dokument także stwarza bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych. Taki rodzaj weksla staje się pełnoprawnym papierem w obrocie w momencie jego przyjęcia, czyli dokonania akceptu weksla następującego przez złożenie na nim podpisu przez trasata, który przyjmuje na siebie zobowiązanie zawarte w dokumencie. W takim razie co to jest weksel ciągniony lub co to weksel trata? To inne określenia na weksel trasowany.

Weksel in blanco – co to i czy jest się czego bać?

Weksel in blanco w momencie podpisywania jest celowo nieuzupełniony. Brak wpisanej sumy na dokumencie jakim jest weksel in blanco, sprawia że wiele osób ma obawy związane z jego podpisywaniem. Czy faktycznie jest się czego obawiać?

Taki rodzaj wykorzystuje się najczęściej przy zaciąganiu kredytów lub pożyczek. Uzupełnienie sumy wekslowej następuje w momencie określonym w deklaracji wekslowej. Deklaracja opisuje precyzyjnie sytuację w jaki sposób i w jakich okolicznościach na wekslu in blanco będą wypełnione brakujące informacje. Deklaracja wekslowa to niezbędny dokument, który chroni obie strony transakcji. Weksel in blanco wykorzystywany jest często przez firmy z sektora MŚP starające się o finansowanie w banku. Wykorzystują go również takie firmy, które nie mogą udokumentować odpowiednio długiego stażu działania. W tym wypadku stanowi on dodatkowe zabezpieczenie w procesie kredytowym. Co ważne, bank może dysponować wekslem tylko w zakresie wyszczególnionym w deklaracji wekslowej, nie ma zatem obaw, że dokument będzie wypełniony w sposób, który jest z nią niezgodny.

Zobacz też: Kredyt pod hipotekę – czym różni się od kredytu hipotecznego?

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

    * pola wymagane

    * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

    *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

    Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.