warunki zabudowy
31 października 2021

Decyzja o warunkach zabudowy to ważny dokument dla tych, którzy planują np. budowę domu. Nie każdy planujący budowę musi jednak mieć takie pismo. Kiedy decyzja o warunkach zabudowy nie jest konieczna? Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy i jakie informacje musimy w nim zawrzeć? Także co istotne w temacie, jakim są warunki zabudowy – ile się czeka na wydanie decyzji? Na te pytania odpowiadają eksperci mFinanse.

Zobacz też: Budowa domu – jaki jest jej koszt?

Warunki zabudowy – ile się czeka i od czego zacząć?

Dla inwestora planującego budowę domu ważną informację stanowi to, że nie zawsze konieczne jest ubieganie się o wydanie warunków zabudowy. Kiedy ustalenie warunków zabudowy nie jest konieczne? W sytuacji, kiedy gmina, na terenie której planujemy inwestycję, posiada plan zagospodarowania przestrzennego. W praktyce jednak plan zagospodarowania istnieje w mniejszości gmin, co oznacza, że niemal każdy planujący budowę domu będzie musiał wnioskować o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy? Gdzie składa się pismo o ustalenie warunków zabudowy? Wniosek składamy na druku dostępnym w urzędzie gminy, na terenie której planujemy budowę, więc nie ma potrzeby przygotowania własnych pism. Zarówno złożenie wniosku jak i wydanie decyzji przez gminę jest bezpłatne. W druku, udostępnionym przez urząd, należy wpisać informację o planowanym sposobie zagospodarowania działki i otoczenia domu, określić parametry techniczne budynku np. jego powierzchnię, podać dane dotyczące tego jakie będzie zapotrzebowanie na media, w tym wodę i energię elektryczną.

Na wydanie decyzji o warunkach zabudowy urząd ma dwa miesiące. W praktyce może się okazać, że z powodu konsultacji z różnymi wydziałami lub organami administracji na decyzję możemy czekać nawet pół roku. Samo wydanie decyzji może także zostać wstrzymane na maksymalnie dziewięć miesięcy. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy gmina planuje zmienić lub uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli okaże się jednak, że gmina w przeciągu dwóch miesięcy od zawieszenia postępowania nie podjęła uchwały o tym, że przystępuje do prac nad przygotowaniem planu miejscowego, musi takie zawieszone postępowanie podjąć i rozpatrzyć.

Jak widać na wydanie decyzji można czekać długo, dlatego jest wystąpienie do gminy z wnioskiem o jej wydanie powinno być jedną z pierwszych czynności inwestora planującego budowę domu.

Planujesz zakup nieruchomości z kredytem hipotecznym?

Porozmawiaj z ekspertem mFinanse jakie czynniki mogą mieć wpływ na Twój kredyt

Warunki zabudowy – kiedy decyzja może być wydana?

Decyzja o warunkach zabudowy może być wydana, kiedy planowana inwestycja spełnia kilka warunków. Jakich?

Działka powinna mieć dostęp do drogi publicznej. Powinna być uzbrojona, czyli jest infrastruktura pozwalająca do podłączenie do sieci elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, ewentualnie taka infrastruktura jest zaprojektowana i będzie realizowana. Teren nie jest objęty przepisami ochrony konserwatora zabytków i nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia podbudowę gruntów rolnych lub leśnych.

Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, gmina może odmówić wydania decyzji. Dlatego zanim złożymy wniosek w urzędzie, warto zweryfikować, czy na pewno nasza inwestycja spełnia wszystkie wymogi.

Warunki zabudowy – co zawiera decyzja i jak długo jest ważna?

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest bezterminowo, może jednak wygasnąć w sytuacji, kiedy gmina uchwali dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub gdy inny inwestor dostanie pozwolenie na budowę na tej działce.

Dokument określający warunki zabudowy opisuje, czy dana inwestycja np. budowa domu, jest dopuszczalna. Mówi też o tym jakie są warunki kształtowania ładu przestrzennego, czyli jaką wysokość może mieć budynek, jaki procent działki może zająć powierzchnia zabudowy, jak nieruchomość będzie zaopatrywana w wodę oraz energię.

Zobacz też: Budowa domu a kredyt – co musisz wiedzieć?

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

    * pola wymagane

    * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

    *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

    Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.