Umowa rezerwacyjna – sprawdź, co powinieneś o niej wiedzieć
23 lutego 2021
Przydatna Wiedza

Znalazłeś wyjątkowe „M”? Nie tylko w idealnej lokalizacji, ale także atrakcyjnej cenie? A może interesuje Cię konkretny lokal w nowopowstającej inwestycji? Nie chcesz, by ktoś inny Cię ubiegł i go kupił? W takich sytuacjach przydaje się rozwiązanie, jakim jest umowa rezerwacyjna mieszkania. Sprawdź, kiedy się ją podpisuje. Co więcej, dowiedź się, co powinna zawierać umowa rezerwacyjna, aby jak najlepiej chroniła Twoje interesy.

Umowa rezerwacyjna mieszkania – podstawowe informacje

Umowa rezerwacyjna daje gwarancję możliwości dokonania zakupu mieszkania – zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego – przed innymi potencjalnymi nabywcami. Zawiera się ją w momencie, gdy nie ma możliwości podpisania innego porozumienia. Jako nabywca deklarujesz w niej chęć zakupu danego lokalu, sprzedający zaś wyłączenie go ze sprzedaży.

Umowa rezerwacyjna ma formę umowy cywilnoprawnej. Nie ma sztywnych, szczegółowo opisanych w przepisach prawa wytycznych, jak powinna wyglądać. Jej konstrukcja bazuje na zasadzie swobody kontraktowania wskazanej w Kodeksie cywilnym.

Występuje w dwóch wariantach:

 • z elementami umowy przedwstępnej – stanowi formalny wstęp do zawarcia następnej umowy, np. przedwstępnej lub deweloperskiej. Na jej podstawie sprzedający i nabywca mogą dochodzić swoich praw związanych z niedopełnieniem przez drugą stronę warunków porozumienia;
 • bez elementów umowy przedwstępnej – nabywca deklaruje w niej chęć zakupu danego lokalu, ale w przypadku, gdy się rozmyśli, nie ponosi konsekwencji (chyba, że zapisy umowy wskazują inaczej – np. jasno określają brak możliwości zwrotu zaliczki).

Pamiętaj, że bez względu na rodzaj umowy, sprzedający bardzo często oczekują uregulowania opłaty rezerwacyjnej.

Umowa rezerwacyjna – najważniejsze elementy

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna? O jakich zapisach nie można zapomnieć przy jej sporządzaniu? Zdaniem ekspertów w umowie rezerwacyjnej powinny znaleźć się:

 • dane dotyczące stron umowy – m.in. imiona i nazwiska oraz serie i numery dowodów osobistych;
 • data i miejsce sporządzenia porozumienia;
 • szczegóły dotyczące transakcji – przede wszystkim informacje o nieruchomości (np. rodzaj, metraż, adres, numer wpisu do księgi wieczystej);
 • oświadczenie właściciela mieszkania (osoby fizycznej lub dewelopera) o stanie prawnym nieruchomości, a także braku zaległości finansowych i praw do niego osób trzecich (istotne zwłaszcza przy mieszkaniach z rynku wtórnego);
 • czas trwania rezerwacji danego lokalu;
 • cenę nieruchomości oraz informacje o opłacie rezerwacyjnej lub zadatku i jego kwocie;
 • termin zawarcia umowy deweloperskiej (przy mieszkaniach z rynku pierwotnego);
 • informacje o karach umownych – konsekwencjach niewywiązania się z porozumienia zarówno przez sprzedającego, jak i nabywcy mieszkania;
 • wskazanie sądu, który będzie właściwy przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów między stronami umowy.

Powinieneś wiedzieć, że umowa rezerwacyjna może zwiększyć Twoje szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego. Dlatego warto zadbać o jej kształt. Potrzebujesz pomocy w weryfikacji pierwszego porozumienia ze sprzedającym mieszkanie? Skontaktuj się z ekspertem mFinanse.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami