śmierć kredytobiorcy czyli jak wygląda spłata kredytu po śmierci rodzica
23 listopada 2020
Kredyt Hipoteczny

Śmierć bliskiej osoby to jedna z najbardziej stresujących sytuacji w życiu. Sytuacji, w której trzeba poradzić sobie nie tylko z ogromem emocji, ale także uregulować sprawy finansowe. Wśród nich mogą być zobowiązania jakie zaciągnął zmarły Wiele osób zastanawia się, co dzieje się z nimi po odejściu członka rodziny, który się na nie zdecydował. Wśród najbardziej nurtujących pytań jest to: kto spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy? Nie ma na nie prostej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, czy kredytobiorca odpowiednio zabezpieczył kredyt oraz od decyzji spadkobierców.

Kto spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy

Należy podkreślić, że śmierć kredytobiorcy nie powoduje wygaszenia umowy z bankiem. Jeśli wziął on kredyt samodzielnie, to wchodzi on w całości w zakres spadku. Rodzina zmarłego lub osoby wskazane w testamencie mogą go:

  • odrzucić i nie odpowiadać za żadne długi, w tym spłatę zobowiązania wobec banku;
  • przyjąć „wprost” – czyli w całości, w przypadku długów odpowiadają za nie swoim majątkiem, bez ograniczeń;
  • „z dobrodziejstwem inwentarza” – spadkobiercy pokrywają długi zmarłego wyłącznie do tzw. wartości spadku.

Warto wiedzieć, że każdy spadkobierca podejmuje indywidualną decyzję o dziedziczeniu po zmarłym.

Spłata kredytu po śmierci rodzica, współmałżonka lub innego członka rodziny przechodzi na Ciebie i pozostałych spadkobierców, którzy zdecydowali się przyjąć spadek „wprost” lub „z dobrodziejstwem inwentarza”. Co ważne, w sytuacji śmierci rodzica uregulowanie zobowiązania wobec banku dotyczy zarówno partnera zmarłego, jak i jego dzieci, a gdy zmarły one przed otwarciem spadku na zstępnych – ich potomków.

Jeśli kredyt hipoteczny został zaciągnięty przez zmarłego wraz z inną osobą, np. mężem lub żoną, to współkredytobiorca nadal powinien na bieżąco pokrywać raty (umowa z bankiem jest aktualna). Nie jest on jednak odpowiedzialny za spłatę całego kredytu sam. Wszyscy spadkobiercy, którzy zdecydowali się przyjąć spadek, są zobowiązani do udziału w uregulowaniu zobowiązania spadkodawcy.

Śmierć kredytobiorcy a ubezpieczenie kredytu

Jeśli zmarły zaciągnął kredyt hipoteczny z ubezpieczeniem na wypadek swojej śmierci, to spadkobiercy – którzy zdecydowali się przyjąć spadek „wprost” lub „z dobrodziejstwem inwentarza” – będą musieli pokryć tylko część długu wobec banku. Ostateczna kwota ich zobowiązania jest uzależniona od sumy na jaką spadkodawca był ubezpieczony, a także wysokości zadłużenia w momencie jego śmierci.

Kredyt nieubezpieczony a śmierć kredytobiorcy – warto uniknąć takiej sytuacji. Kredyt z ubezpieczeniem odciąża finansowo bliskich zmarłego, zmniejsza wartość należności, które muszą pokryć z własnych środków. Jest to także rozwiązanie ograniczające ryzyko kredytowe banku. Wykupienie przez kredytobiorcę polisy na życie z cesją na bank, ogranicza możliwość nieuregulowania, w razie jego śmierci, zaciągniętego zobowiązania. Śmierć kredytobiorcy powoduje uruchomienie ubezpieczenia –  ubezpieczyciel wypłaca bankowi określoną kwotę. Warto wiedzieć, że ze stosownym wnioskiem do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania powinien wystąpić bank.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zabezpieczyć swoich bliskich przed sytuacją: kredyt nieubezpieczony a śmierć kredytobiorcy? Zadbać o nich jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania? Skontaktuj się z ekspertem mFinanse. Podczas procesu kredytowego wyjaśni Ci wszystkie wątpliwości związane m.in. z ubezpieczeniem kredytu na wypadek Twojej śmierci. Poznaj lepiej temat śmierć kredytobiorcy a ubezpieczenia kredytu.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami