ppk wkład własny
17 marca 2023

Podstawą uzyskania kredytu hipotecznego jest posiadanie wkładu własnego, który wg aktualnej Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego powinien wynosić 20% wartości nieruchomości. Dla wielu osób zgromadzenie takich funduszy stanowi spore wyzwanie. Jest jednak narzędzie, które można w tym celu wykorzystać – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). W jaki sposób?

Przeczytaj też: Mieszkanie bez wkładu własnego – co się zmieni w 2023 roku?

Co to są Pracownicze plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to działający od lipca 2019 program długofalowego oszczędzania. Do PPK może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym (osoby na etatach i umowach zleceniach). Oszczędności gromadzą się spośród wpłat ze strony pracodawcy, pracownika oraz państwa. Pracodawca automatycznie zapisuje do programu wszystkich swoich Pracowników, którzy ukończyli 18.  i nie ukończyli 55. roku życia, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pod warunkiem, że osoby te nie zrezygnowały z dokonywania wpłat do PPK. Osoby starsze – między 55 a 70 rż. , które chcą skorzystać z programu mogą również złożyć taką deklarację u swojego pracodawcy.  Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych pieniędzy, z których będzie można korzystać po 60. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach wcześniej. Środki gromadzone na Twoim rachunku są bezpieczne a nadzór nad instytucjami finansowymi w zakresie zgodności z prawem oraz interesem Twoim i innych uczestników systemu sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Co ważne – zgromadzone środki należą tylko do osoby wpłacającej ( zatrudnionej) i podlegają dziedziczeniu. Z PPK niestety nie mogą skorzystać osoby samozatrudnione.

Jak to działa? Na czym polega oszczędzanie w PPK?

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych zakłada, że Twoje bezpieczeństwo finansowe w przyszłości będzie oparte na 3 filarach: wpłat Twoich – jako pracownika; wpłat od Pracodawcy i od Państwa. Jak to wygląda w praktyce?

 Pracodawca zobligowany jest do:

 • Wpłaty podstawowej – 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto;
 • Dodatkowo możliwa jest dobrowolna wpłata dodatkowa – maksymalnie 2,5% Twojego wynagrodzenia brutto.

 Pracownik – Ty:

 • Wpłata podstawowa to 2% Twojego wynagrodzenia brutto, potrącana automatycznie z Twojego wynagrodzenia. Wpłata podstawowa może zostać obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto, jeśli Twoje łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia;
 • Dobrowolna wpłata dodatkowa – maksymalnie 2% Twojego wynagrodzenia brutto.

Państwo:

Wpłaty ze strony Państwa to określone kwoty, niezależne od wysokości dochodów. Aby je otrzymać, należy spełnić warunki określone w ustawie:

 • Wpłatę powitalną w wysokości 250 zł otrzymasz po tym, jak przez 3 pełne miesiące będziesz oszczędzać w PPK i za co najmniej 3 miesiące dokonasz wpłat podstawowych (wpłata powitalna przekazywana jest w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, w którym uczestnik spełnił warunki do jej otrzymania);
 • Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymasz, gdy wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wyniosą, co najmniej 3,5% liczone od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna.

Pracownicze Plany Kapitałowe – ile możesz zyskać?

Zakładając, że przystępując do PPK w wieku 20 lat przy zarobkach obecnej płacy minimalnej, czyli 3490 zł brutto i planujesz oszczędzać do 60 r. ż, Twoje środki zgromadzone po tym okresie wyniosą, co najmniej 212 222 zł. Powyższa kalkulacja obejmuje sytuację, w której:

 • Twoja miesięczna wpłata wynosi 2% wynagrodzenia brutto a zarabiana przez Ciebie kwota nie ulegnie zmianie (w tym okresie zgromadzisz 60 368 zł)
 • 1,5% wynagrodzenia brutto dopłaca Twój pracodawca ( 45 276 zł)
 • Państwo dopłaca kolejne 9850 zł
 • Wypracowany zysk z inwestycji to kwota około 96 728 zł
 • Ani Ty, ani pracodawca nie korzystaliście z wpłat dobrowolnych
 • Po uzyskaniu 60 rż. środki wypłacasz jednorazowo i potrącany jest z nich podatek od zysków kapitałowych 19% – 13 784 zł
 • Koszty zarządzania inwestycją w tym okresie to 16 481 zł

Kalkulacja w oparciu o oficjalny kalkulator PPK, dostępny na stronie https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html

Planujesz kupić mieszkanie i zastanawiasz się na jakie Cię stać?

Skonsultuj swoją zdolność kredytowa z ekspertem mFinanse

Jak możesz wykorzystać zgromadzony kapitał na wkład własny?

PPK dają możliwość skorzystania z oszczędności przed ukończeniem 60. roku życia w sytuacji:

1. poważnej choroby: Twojej, małżonka lub dziecka (wypłata do 25% środków bez obowiązku zwrotu);

2. pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez Ciebie kredytu na budowę budynku mieszkalnego lub zakup mieszkania

Skorzystanie z opcji pokrycia wkładu własnego z środków odłożonych w PPK jest możliwe tylko dla osób przed ukończeniem 45. roku życia.  Osoba, która wypłaci oszczędności z PPK, będzie zobowiązana do zwrotu pełnej kwoty wypłaconych środków. Warunek jest jeden – termin zwrotu nie będzie mógł rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia ich wypłaty. Choć wypłata z PPK na wkład własny jest zwrotna, to można ja potraktować de facto, jako nieoprocentowaną pożyczkę. Warto pamiętać o tym, że poza wkładem własnym aby otrzymać kredyt hipoteczny należy wykazać się też zdolnością kredytową, aby ją wstępnie oszacować można użyć kalkulatora zdolności kredytowej

Niezależnie od tego, czy posiadasz jedno, czy kilka PPK to na wkład własny możesz przeznaczyć 100% funduszy. Jeśli kupujesz nieruchomość ze współmałżonkiem to kapitały te można połączyć we wspólnym celu, pod warunkiem, że dotyczy on zakupu jednej nieruchomości. Musisz też wiedzieć, że wykorzystanie PPK dla celów mieszkaniowych jest jednokrotne, więc drugiej takiej szansy nie będzie. Pocieszające jest jednak to, że możesz z niej skorzystać nawet wtedy, kiedy Ty lub współmałżonek jesteście już właścicielami innej nieruchomości.

Czytaj więcej: Jak pokryć wkład własny, gdy nie mam odłożonej gotówki?

Jaką nieruchomość możemy sfinansować z udziałem wkładu własnego, pochodzącego z PPK?

Z możliwości wypłaty środków z PPK na pokrycie wkładu własnego można skorzystać tylko w celu sfinansowania jednej inwestycji. Inwestycją może być:

 • całość lub część kosztów budowy lub przebudowy domu,
 • kupno mieszkania lub domu,
 • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego,
 • udział w nieruchomości gruntowej.

Kredytobiorca nie może mieć więcej niż 45 lat.

W jaki sposób ubiegać się o wypłatę z PPK na cele mieszkaniowe?

Jeśli już jesteśmy pewni, że wybrana przez nas inwestycja spełnia powyższe kryteria, w pierwszym kroku należy złożyć wniosek o wypłatę środków na pokrycie wkładu własnego do jednego lub kilku instytucji finansowych, które obsługują Twoje konta PPK (warunek wnioski dotyczą tylko i wyłącznie tej samej nieruchomości). Kolejny krok to zawarcie umowy z instytucją finansową, która określi inwestycję, której dotyczy wypłata środków, zasady i terminy ich wypłaty oraz zwrotu. W kolejnym etapie następuje przelew środków na rachunek bankowy w przypadku budowy lub przebudowy domu mieszkalnego, lub na rachunki osoby sprzedającej nieruchomość.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.