nadpłynność finansowa - definicja i skutki dla firmy
3 września 2020
Finanse

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa powinno być stale weryfikowane przez zespół ekspertów. Tylko wtedy możesz mieć pełną kontrolę nad stanem konta, zobowiązaniami i wpływami pieniężnymi. Bilans przychodów i wydatków określa płynność finansową firmy. Warto dowiedzieć się, czym ona jest i dlaczego należy poddawać ją regularnemu monitoringowi.

Nadpłynność finansowa – definicja

Aby dowiedzieć się, czym jest nadpłynność finansowa, trzeba najpierw zdefiniować zjawisko odwrotne. O płynności jest mowa, gdy Twoje przedsiębiorstwo swobodnie pokrywa bieżące wydatki ze środków, jakimi obraca. To stan pożądany przez każdego właściciela firmy, jednak szybko może przerodzić się we wspomnianą nadpłynność. Dlaczego należy na nią uważać i jakie skutki wywołuje dla funkcjonowania działalności?

W prosty sposób można wytłumaczyć ją jako sytuację, w której Twoje rezerwy pieniężne są większe niż zobowiązania i wydatki. Pozornie wydaje się to pozytywnym zjawiskiem – wszak przedsiębiorstwo działa nienagannie, utrzymując swoje finanse na wysokim poziomie. Masz duże zapasy gotówki na niespodziewane sytuacje i wypadki nagłego obniżenia koniunktury. Wydaje się więc, że każda firma dąży do osiągnięcia takiego stanu i nie wywołuje on żadnych negatywnych skutków. Gdzie zatem tkwi zagrożenie?

Krótko mówiąc – nadpłynność finansowa oznacza, że firma nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości. Niezagospodarowane pieniądze zalegają na rachunku bankowym, nie przynosząc zysków. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy osoba zarządzająca przedsiębiorstwem działa w sposób asekuracyjny lub gdy w powodu niepewności na rynku wstrzymuje się przez dłuższy czas z realizacją nowych inwestycji w firmie. Gromadzenie dużych sum nie sprzyja ich pomnażaniu – gotówka nie przybiera na wartości i nie jest inwestowana, co z kolei hamuje rozwój firmy. Wystąpienie takiego zjawiska to efekt błędów popełnionych w strategii biznesowej. Wymaga wprowadzenia zmian, aby w pełni skorzystać z potencjału danego przedsiębiorstwa.

Skutki

Utrzymanie optymalnej płynności finansowej to klucz do sukcesu każdej firmy. Aby nie utonąć w długach i nie stać się niewypłacalnym dla kontrahentów, musisz pilnować wydatków i kontrolować wpływy. Jednak zbyt zachowawcze podejście również nie przynosi korzyści – jak już wspomniano, przedsiębiorstwo przestaje się rozwijać i przysłowiowo „osiada na laurach”, nie czerpiąc zysków z inwestycji.

Podejmowanie ryzyka wydaje się zatem niezbędne, aby biznes rósł w siłę i generował coraz większe przychody. Oczywiście w razie wątpliwości warto konsultować swoje decyzje z ekspertami, którzy doradzą pozytywnie rokujące inwestycje.

Chcąc mieć pewność, że kondycja finansowa Twojego przedsiębiorstwa utrzymuje się na odpowiednim poziomie i nie generuje ryzyka zaburzenia płynności – ani w jedną, ani w drugą stronę – warto skorzystać ze wsparcia ekspertów finansowych mFinanse. Ich zadaniem jest stałe monitorowanie wpływów, wydatków, zobowiązań i majątku, a także wdrażanie skutecznych rozwiązań, mających na celu wykorzystanie pełnego potencjału biznesu, bez zagrożenia bankructwem.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami