licytacja komornicza- jak kupić mieszkanie na kredyt
13 marca 2020
Kredyt Hipoteczny

Licytacja komornicza a zakup mieszkań na kredyt – taki sposób cieszy się coraz większą popularnością, szczególnie ze względu na to, że ich cena bywa bardzo atrakcyjna. Procedura zakupu takiej nieruchomości-  jeśli chcemy sfinansować ją z kredytu hipotecznego-  jest bardziej skomplikowana. Z jakim ryzykiem się wiąże i czy jest warta zachodu?  Sprawdzamy!

Nieruchomości kupione z licytacji komorniczej są ciekawą alternatywą, tym bardziej, że zgodnie z obowiązującym prawem, na pierwszej licytacji oferowana jest nieruchomość za 75 proc. jej oszacowanej wartości.  Potem przez liczbę złożonych ofert i przebieg licytacji cena ta wzrasta.

Mieszkanie z licytacji komorniczej – na co zwrócić uwagę?

Licytacje komornicze mają charakter otwarty i właściwie każdy może wziąć w niej udział. Jedynym warunkiem, jaki należy spełnić, to wpłata wadium wynoszącego zawsze 10 proc. kwoty oszacowanej wartości nieruchomości. Licytacje dotyczą zazwyczaj mieszkań oraz domów własnościowych. Tuż przed odbyciem się licytacji komornik dokonuje obwieszczenia – minimum dwa tygodnie przed terminem realizacji o planowanej licytacji.

Pieniądze pozyskane z licytacji posłużą do zaspokojenia roszczeń wierzyciela oraz pokrycia kosztów postępowania komorniczego.

Zanim jednak przystąpimy do licytacji, warto odpowiednio się do tego przygotować. Należy podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą nam na pomyślne zakończenie transakcji:

  • udanie się na wizytę u eksperta kredytowego – dzięki temu określimy swoją zdolność kredytową oraz przyjrzymy się bankom, które wyraziły chęć sfinansowania takiej inwestycji. wizyta u eksperta pozwoli również na przygotowanie niezbędnych dokumentów
  • sformułowanie i dokładne określenie sposobu finansowania nieruchomości
  • znalezienie interesującej nas nieruchomości i sprawdzenie jej, biorąc pod uwagę możliwości kredytowe
  • przyjrzenie się nieruchomości biorącej udział w licytacji w terminie wyznaczonym przez komornika, o ile jest to możliwe
  • staranie się o otrzymanie promesy udzielenia kredytu
  • wpłata wadium 10 % wartości wyjściowej nieruchomości. Kwota ta traktowana jest przez bank jako wkład własny lub jego część a komornikowi służy jako zabezpieczenie finalizacji transakcji
  • wzięcie udziału w licytacji komorniczej
  • potwierdzenie wygranej licytacji
  • wpłata środków w określonym terminie
  • wpis praw właścicielskich do ksiąg wieczystych

Ryzyka związane z zakupem:

Czas

Warto podkreślić, że niestety nie wszystkie banki dają możliwość na wzięcie kredytu hipotecznego, który posłuży do zakupu nieruchomości z licytacji komorniczej. Może się to stać sporym utrudnieniem. Wnioski te rozpatrywane są indywidualnie dla każdego klienta. Problemem może okazać się również krótki termin zapłaty za nieruchomość. Zazwyczaj nie jest on dłuższy niż 14 dni od wygrania licytacji. Można starać się o przedłużenie tego terminu, jednakże prolongata nie może trwać dłużej niż miesiąc. Jeżeli nasz bank, w którym staramy się o kredyt nie zdąży w tym terminie wypłacić środków na sfinalizowanie transakcji kupna, to wpłacone przez nas wadium  przepadnie, a wynik licytacji stanie się nieważny!

Lokatorzy

Licytacja komornicza dotyczą mieszkania, które jest zadłużone. I choć po wpłaceniu całej kwoty stajemy się nabywcami nieruchomości, tak może się okazać, że mieszkanie obciążone jest prawem najmu lub dożywocia. Wiąże się z tym możliwość przebywania w mieszkaniu osób, które wiąże umowa lub osoby, które są uprawnione do tego, aby zajmować nieruchomość aż do śmierci. Jeżeli w księdze wieczystej nieruchomości będzie wpisane dożywocie, uniemożliwia to bankowi zabezpieczenie się na hipotece. To jedna z najważniejszych  rzeczy, jaką musimy sprawdzić zanim zdecydujemy się na taki zakup.

Licytacja komornicza – nie wszystko złoto, co się świeci

Bywa, że stan techniczny nieruchomości pozostawia wiele do życzenia. Przed zakupem nie mamy możliwości dokładnego sprawdzenia nieruchomości pod kątem wyceny kosztów przyszłych napraw i  remontów. Nieruchomość może mieć ukrytych wiele przykrych niespodzianek wskutek czego ryzykujemy konieczność pokrycia nieplanowanych wydatków. To, co skusiło do zakupu niską ceną, wcale nie musi okazać się okazją życia. Warto o tym pamiętać!

Jak uniknąć problemów z wylicytowanym mieszkaniem?

Najważniejsze jest, aby w miarę możliwości dobrze przeanalizować i przyjrzeć się mieszkaniu, które nas interesuje. Często podczas obwieszczenia podawane są podstawowe informacje o nieruchomości oraz zdjęcia mogące pomóc w ocenie stanu technicznego mieszkania. Jeśli istnieje taka możliwość -warto obejrzeć nieruchomość. Można również udać się do sądu rejonowego oraz kancelarii komorniczej gdzie możliwym będzie zapoznanie się z protokołem dotyczącym mieszkania. Kolejną możliwością jest pobranie wyciągu z akt postępowania egzekucyjnego oraz innych ważnych dokumentów np. operatów szacunkowych.

Licytacja komornicza to atrakcyjna alternatywa zakupu mieszkania, jednakże, przed przystąpieniem do niej, warto poświęcić odpowiednią ilość czasu, aby sprawdzić nieruchomość. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka oraz szeregu czynników mających negatywny wpływ na rezultat licytacji.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami