mieszkanie bez wkładu własnego
7 czerwca 2023

Od maja 2022 roku możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego bez posiadania wkładu własnego. Program rządowy, który to umożliwia („Mieszkanie bez wkładu własnego”), jest skierowany do osób, które nie są aktualnie właścicielami żadnej nieruchomości i posiadają zdolność kredytową. Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego można uzyskać w banku, który zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Czym jest i ile wynosi wkład własny?

Wkład własny to kapitał, który musi posiadać kredytobiorca chcący uzyskać wsparcie finansowe na inwestycję związaną z kupnem mieszkania lub budową domu. Jego wysokość jest określana procentowo i zależy od wartości nieruchomości lub kwot znajdujących się w sporządzonym kosztorysie budowy nieruchomości. Wymóg wnoszenia wkładu własnego pojawił się na polskim rynku kredytowym w 2014 roku, wprowadziła go Komisja Nadzoru Finansowego. Ma on na celu zmniejszenie ryzyka niewypłacalności kredytobiorcy.

Myślisz o kredycie hipotecznym?

Skonsultuj swoją zdolność kredytowa z ekspertem mFinanse

Minimalny wkład własny, jakiego oczekują banki to najczęściej 20% kosztu inwestycji (przy ubieganiu się o kredyt na zakup mieszkania o wartości 400 tys. zł, trzeba więc „w gotówce” posiadać 80 tys. zł). Niektóre instytucje wymagają jedynie 10%, jednak w takiej sytuacji konieczne jest wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Obejmuje ono kwotę potrzebną do uzupełnienia wkładu do wartości 20% – jest to mniej więcej 3,5–4% niewniesionej kwoty.

Mieszkanie bez wkładu własnego – czy to możliwe?

W maju 2022 roku weszła w życie Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym realizująca rządowy program „Mieszkanie bez wkładu własnego” (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład). Umożliwia ona objęcie gwarancją części kredytu hipotecznego w wysokości od 10 do 20% kwoty zobowiązania. Minimalny okres, na jaki może zostać udzielony kredyt gwarantowany, wynosi 15 lat. BKG pobiera od kredytobiorców jednorazową opłatę prowizyjną w wysokości 1% kwoty objętej gwarancją.

Kredyt bez wkładu własnego można zaciągnąć w banku, który zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Obecnie są to:

 • Alior Bank S.A.,
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • BPS S.A.,
 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt bez wkładu własnego?

Z programu mogą korzystać osoby, które nie mają zgromadzonych wystarczających środków na wkład własny, lecz ich sytuacja finansowa jest na tyle dobra, że będą w stanie spłacać zobowiązanie. Mogą być to zarówno małżeństwa, osoby wychowujące co najmniej jedno wspólne dziecko, jak i single. Co istotne, nie mogą one być właścicielami innej nieruchomości. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci (w przypadku rodziny 2+2 lokal nie może być większy niż 50 m2, dla rodzin 2+3 jest to 75 m2, a 2+4 i więcej – 90 m2).

Procedura uzyskania kredytu mieszkaniowego bez wkładu własnego jest taka sama jak w przypadku każdego innego kredytu hipotecznego. Wymagane jest dopełnienie identycznych formalności oraz posiadanie zdolności kredytowej. Oznacza to, że przed udzieleniem wsparcia, bank sprawdza możliwość terminowej spłaty pożyczki przez potencjalnego kredytobiorcę, m.in. analizuje dochody, miesięczne zobowiązania, obecne zadłużenie oraz historię kredytową.

Środki pozyskane w ramach innego kredytu lub pożyczki, nie mogą być wkładem własnym.

 

Mieszkanie jako wkład własny – czy to możliwe?

Co zrobić w sytuacji, gdy nie spełniamy warunków i nie możemy skorzystać z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie zgromadzić odpowiednio wysokiego kapitału początkowego? Warto wówczas wiedzieć, że nie tylko gotówka może być wkładem własnym. Banki akceptują także inne jego formy, m.in.:

 • darowiznę,
 • zadatek dla dewelopera lub zbywcy,
 • działkę, której kredytobiorca jest właścicielem i na której planuje przeprowadzić inwestycję budowlaną,
 • inną nieruchomość (jeśli kredytobiorca zamierza ją sprzedać w najbliższym czasie – wówczas konieczne jest złożenie deklaracji sprzedaży posiadanego mieszkania/domu),
 • dotychczasowe koszty poniesione w związku z budową domu, np. materiały budowlane,
 • zastaw na obligacjach skarbowych lub innych papierach wartościowych,
 • część środków zgromadzonych w ramach PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • część oszczędności zgromadzonych na IKE – Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub IKZE – Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego.
avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.