kredyt zmarłego
7 maja 2019

Spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy. Co w przypadku nie opłacania rat przez współmałżonka lub spadkobiercy? Czy bank będzie chciał odzyskać wierzytelności?

Jak się uchronić przed spłacaniem długów po zmarłym?

Śmierć kredytobiorcy poza trudnym doświadczeniem emocjonalnym dla jego najbliższych, ma też ogromny wpływ finansowy na osoby będące jego spadkobiercami. Trzeba zatem pamiętać, że obowiązek spłaty zadłużenia ma charakter majątkowy. Pojawia się więc pytanie: co z kredytem po śmierci kredytobiorcy? Jeśli pożyczka nie była zabezpieczona, współmałżonek lub spadkobiercy muszą uregulować zobowiązania. W przeciwnym wypadku bank może zająć nieruchomość osoby zmarłej lub dokonać egzekucji z majątku spadkobiercy.

Zobacz też: Ubezpieczenie mieszkania z kredytem hipotecznym

Śmierć kredytobiorcy a ubezpieczenie kredytu

Bank coraz częściej stosują zabezpieczenie kredytu, wymagając od osoby ubiegającej się o pożyczkę, posiadania polisy na życie. Najczęściej banki wymagają takiego zabezpieczenia od singli lub osób starszych po to, by suma ubezpieczenia stanowiła zabezpieczenie dla pozostałej do spłaty wartości kredytu. Również małżonkowie decydują się na wykupienie polisy zabezpieczającej. Jest ona korzystna wtedy, kiedy nie chcemy, aby nasze długi przeszły na rodzinę. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca bankowi pieniądze. Dzięki temu rozwiązaniu, spłata kredytu po śmierci współmałżonka będzie możliwa.

Kredyt na mocy prawa

Po śmierci jedynego kredytobiorcy, jego potencjalni spadkobiercy przejmują zobowiązania i są zobligowani do spłaty kredytu na zasadzie sukcesji generalnej. Spadkobierca przejmuje zarówno dobra materialne, jak i długi zmarłego.

Są dwa sposoby nabycia spadku przez osobę dziedziczącą:

  • Przyjęcie spadku „wprost” – spadkobierca odpowiada za długi zmarłego całym swoim majątkiem.
  • Przyjęcie spadku „z dobrodziejstwem inwentarza” – spadkobierca odpowiada za długi zmarłego swoim majątkiem, ale wyłącznie do tzw. wartości spadku.

Zdarza się, że osoba, na której ciąży obowiązek spłaty zadłużenia osoby zmarłej, nie jest w stanie spłacić kredytu na takich zasadach, jakie zostały zawarte w umowie kredytowej. W takiej sytuacji można wnioskować o dodanie aneksu, który regulować będzie nowy system spłaty. Trzeba jednak pamiętać o tym, że to bank, kierując się wewnętrznymi zasadami, decyduje o uznaniu aneksu. Jeśli występuje jakaś wątpliwość bądź problem, należy jak najszybciej skontaktować się z kredytodawcą. Można również skorzystać z pomocy eksperta finansowego.

Potrzebujesz doradztwa finansowego?

Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertem mFinanse

Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy – czy to możliwe?

Aby nie płacić długów wynikłych z kredytu hipotecznego po osobie zmarłej należy zrzec się spadku. Jeśli jesteśmy jedynymi spadkobiercami bank przejmie nieruchomość i dzięki temu umorzy też kredyt.

Biorąc pod uwagę Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93) istnieje możliwość zrzeczenia się prawa do spadku. W tym celu należy złożyć odpowiednie dokumenty i oświadczenie, a następnie dopełnić wszystkich formalności w sądzie lub u notariusza. Warto pamiętać o tym, że taka możliwość dostępna jest przez okres 6 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. W dokumencie tym powinny znaleźć się dane wnioskodawcy, dane zmarłego, dołączony akt zgonu, uzasadnienie zrzeczenia się spadku oraz uwzględnienie innych spadkobierców.

Jeśli decydujesz się na przyjęcie spadku po zmarłym lub twój współmałżonek zostawił długi, upewnij się, w jakim stopniu jesteś zobowiązany do spłaty.

Zobacz też: Refinansowanie kredytu hipotecznego – przeniesienie

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

    * pola wymagane

    * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

    *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

    Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.