kredyt inwestycyjny- czym jest i jak go pozyskać
9 marca 2020
Finanse

Przedsiębiorstwa niejednokrotnie szukają alternatywnych źródeł finansowania różnorodnych przedsięwzięć. Mają one na celu budowanie ich przewagi konkurencyjnej względem innych podmiotów na rynku. Najczęściej w tym przypadku decydują się na kredyt inwestycyjny dla nowych firm, a także tych funkcjonujących od lat. Jak go pozyskać i czym właściwie się charakteryzuje?

Co to jest kredyt inwestycyjny i dlaczego cieszy się dużą popularnością?

Definicja kredytu inwestycyjnego mówi, że jest to kredyt przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą sfinansować nim przedsięwzięcia związane z rozruszaniem, rozwojem czy też zwiększeniem majątku trwałego lub obrotów firmy, a także spłatą zobowiązań. Środki można przeznaczyć między innymi na zakup, remont lub modernizację rzeczowych aktywów trwałych (pojazdów, maszyn, urządzeń, lokali, nieruchomości). Kredyt inwestycyjny obejmuje również nakłady na elementy finansowego majątku trwałego (papiery wartościowe, udziały) oraz wartości prawnych i niematerialnych (patenty, licencje).

Długoterminowy kredyt inwestycyjny cieszy się zainteresowaniem, gdyż wiele banków nie określa jego maksymalnej wartości, a oferta jest skrojona pod potrzeby konkretnego klienta. Środki mogą być wypłacone kredytobiorcy jednorazowo, a także w postaci transz. Zdarza się również, że produkt bankowy przybiera formę linii kredytowej. Indywidualnie ustala się zarówno harmonogram oraz schemat spłat, jak i wysokość niezbędnego wkładu własnego. Zwykle oscyluje w granicach 20-30% wartości inwestycji, ale musisz wiedzieć, że istnieje szansa na pokrycie jej przez bank w całości lub przy wkładzie rzędu zaledwie 10%. 

W jaki sposób pozyskać kredyt inwestycyjny dla firm?

Jeżeli już wiesz, co to jest kredyt inwestycyjny, prawdopodobnie zastanawiasz się, w jaki sposób go pozyskać. Głównym warunkiem pozytywnej odpowiedzi banku jest udokumentowanie trafności inwestycji, a także przedstawienie obszernego biznesplanu. Na jego podstawie kredytodawca dokonuje dogłębnej analizy ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia. Każda inwestycja wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, więc bank sam określa, jaki zakres zabezpieczeń jest dla niego konieczny. Ustalając warunki umowy, bierze także pod uwagę zdolność kredytową firmy ocenianą między innymi na podstawie obrotów oraz okresu działalności. Komplet niezbędnych do pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiałów bank będzie uzależniał od formy prawnej firmy.

Kredyt inwestycyjny to finansowa furtka dla firm z długim stażem, ale także nowopowstałych przedsiębiorstw. Umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w ramach przemyślanych inwestycji, które częściowo lub całkowicie finansuje bank. Aby się o niego ubiegać, należy przedstawić przede wszystkim rzeczowy biznesplan i kilka innych dokumentów. Jeśli kredytodawca uzna, że zdolność kredytowa firmy jest odpowiednia, ustala indywidualne warunki i udziela finansowego wsparcia.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami