4 września 2019
Kredyt Hipoteczny

Polacy, którzy wyjechali za granicę do pracy, często chcą wrócić do kraju. Własne mieszkanie lub dom to marzenie wielu z nich. Nie zawsze udaje się je spełnić jedynie z oszczędności. Czasem potrzebne są dodatkowe środki np. w postaci kredytu hipotecznego. Czy pracując za granicą, mam szansę na kredyt hipoteczny w Polsce? – na pewno zastanawia się nad tym wielu z ponad dwóch milionów Polaków przebywających na emigracji w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii czy Irlandii.

Zarabiam za granicą. Dlaczego muszę się zdecydować na Polski kredyt?

Jednym z wymogów kredytu hipotecznego jest zabezpieczenie dla banku w postaci nieruchomości na terenie Polski. Zgodnie z naszym prawem, banki mogą udzielić kredytu tylko dla nieruchomości na terenie kraju, na terytorium którego działają. Osoby pracujące za granicą zarabiają zwyklej więcej niż w Polsce, jednak nie otrzymują dochodu w złotówkach. Spłacanie kredytu w walucie innej niż rodzimy złoty może być problemem.

Jeśli nie złotówki, to co?

Większość banków po ostatnich problemach, tzw. „Frankowiczów”, ograniczyła ofertę kredytów w walutach obcych. Główną możliwością wzięcia kredytu jest obecnie polski złoty. Czy jest jednak odstępstwo od tej reguły? Tak. Jeśli pracujemy za granicą, to kilka instytucji zdecydowało się pozostawić ofertę z możliwością kredytu w walucie obcej. Jeśli zarabiasz w walutach EURO,USD,GBP,NOK,SEK możesz wnioskować o kredyt hipoteczny w walucie w Polsce.

Jest też inna opcja – możesz wziąć kredyt z rodziną w złotówkach

Zarabiasz za granicą, ale Twój współmałżonek/współmałżonka zarabiają w złotówkach? A może po prostu znalazłeś osobę, z którą możesz zostać współkredytobiorcą? Niektóre banki, w swojej ofercie, mają możliwość podjęcia kredytu w obcej walucie bez konieczności przewalutowania. Wymogiem jest współkredytobiorca, który wpłaca swoją część w złotówkach. Zgodnie z Rekomendacja KNF, bank może udzielić kredytu w PLN w sytuacji gdy współkredytobiorca będzie miał wiodący dochód w gospodarstwie domowym także w PLN.

Mieszkam i pracuję za granicą, ale chcę wziąć kredyt w polskim banku.  Jakie założenia muszę spełnić?

Bank zawsze będzie chciał zweryfikować naszą zdolność kredytową. Oto jakich wymagań możesz się spodziewać:

  • Stałe źródło zatrudnienia – jak w przypadku każdego kredytu długoterminowego, możemy się spodziewać odmowy, jeśli nie mamy stałego i pewnego miejsca zatrudnienia, najlepiej z rocznym stażem. Możemy także spróbować, kiedy otrzymujemy rentę, lub jesteśmy na emeryturze, ale nie wszystkie instytucje wyrażą zgodę na przyjęcie takiego dochodu.
  • Komplet dokumentów w języku polskim – działając na terytorium naszego kraju, należy się spodziewać, że bank będzie wymagał dokumentów w obowiązującym języku urzędowym.
  • Nieruchomość musi znajdować się na terenie Polski – w innym wypadku, w sytuacji naszego niepowodzenia przy spłacie, bank nie jest w stanie zabezpieczyć nieruchomości poza krajem.

Banki indywidualnie ustalają zestaw dokumentów, który jest im potrzebny, natomiast zawsze możemy spodziewać się wymagania przedłożenia:

  • Dowodu osobistego
  • Wyciągu z rachunku bankowego (przynajmniej za okres ostatniego roku)
  • Deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy

Z dokumentów nie zawsze wymaganych znajdziemy m.in.: pozwolenie na pracę, pozwolenie na pobyt, czy historię kredytową.

 

 

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami