kredyt hipoteczny - do jakiego wieku można go wziąć?
28 grudnia 2020

Ubiegając się o kredyt na zakup mieszkania, domu lub działki budowlanej należy podać wiele informacji dotyczących aktualnej sytuacji życiowej i finansowej. Wśród nich jest wiek potencjalnego kredytobiorcy lub w przypadku wniosku kilku osób – najstarszego z nich. Jakie znaczenie dla banku ma to, ile lat liczy przyszły kredytobiorca w momencie ubiegania się o wsparcie finansowe. Dodatkowo bank zwróci uwagę ile kredytobiorca będzie miał ich w dniu spłaty ostatniej raty. Do jakiego wieku można wziąć kredyt hipoteczny? Wyjaśniamy wątpliwości.

Zobacz też: Kalkulator kredytu hipotecznego – czyli symulacja w kilka minut

Wsparcie finansowe na zakup własnego „M” – do jakiego wieku? Kredyt hipoteczny jest dla każdego?

Jednym z kryteriów branych pod uwagę przez bank przy rozpatrywaniu wniosku o środki na zakup nieruchomości jest wiek przyszłego kredytobiorcy. Może on wpłynąć na ryzyko związane z niewywiązaniem się przez niego z umowy, a co za tym idzie, ze spłatą niepełnej kwoty zobowiązania. Banki indywidualnie określają minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy. O fundusze mogą ubiegać się osoby, które skończyły 18. rok życia, rzadko 21. Jeśli chodzi o górną granicę wiekową to jest ona ustalana w oparciu o średnią długość życia Polaków oraz okres kredytowania. Na naszym rodzimym rynku kredyty mieszkaniowe są przyznawane osobom, które w momencie spłaty ostatniej raty osiągną wiek emerytalny. W sytuacji zaciągania zobowiązania przez kilka osób, zazwyczaj brany jest pod uwagę wiek najstarszej z nich, podobnie jak w przypadku wyliczania zdolności kredytowej. Co ciekawe, w niektórych bankach górna granica wieku jest ustalona na poziomie 80 lat.

Kredyt hipoteczny – do jakiego wieku można go w naszym kraju zaciągnąć? Wsparcie banku na zakup wymarzonego mieszkania lub domu otrzymują nie tylko osoby w okolicach 30. roku życia, ale także nieco starsze. Potrzebują one dodatkowych funduszy np. na zakup większego lokum. W praktyce na środki z banku mogą liczyć osoby mające maksymalnie 40-45 lat. Oczywiście zakładając, że zdecydują się one na maksymalny okres kredytowania. Banki powinny patrzeć na nie przychylnym okiem, oczywiście jeśli spełniają także inne kryteria. Będą one bowiem w stanie regularnie opłacać raty do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Planujesz zakup nieruchomości?

Porozmawiaj z ekspertem mFinanse o kredycie hipotecznym. Dowiedz się jakie czynniki mogą mieć wpływ na Twój kredyt

Maksymalny wiek kredytobiorcy przekroczony – co można zrobić?

Jeśli nie mieścisz się w przedziałach wiekowych określonych przez bank, nie oznacza to, że nie masz szans na otrzymanie kredytu hipotecznego. Możesz zrezygnować z długiego okresu kredytowania i rozłożyć spłatę zobowiązania np. na 15 lub 20 lat. Musisz jednak liczyć się z tym, że comiesięczna rata będzie wyższa niż w przypadku zaciągnięcia kredytu na 30 lat.

Innym rozwiązaniem, które pozwoli Ci wydłużyć czas rozliczenia z bankiem, jest polisa na życie z cesją na jego rzecz. Obniża ona ryzyko po stronie kredytodawcy.

Do jakiego wieku kredyt hipoteczny można otrzymać wybierając krótki okres kredytowania lub wykupując odpowiednie ubezpieczenie? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko zależy to od sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy oraz polityki kredytowej danego banku.

Wiesz już do jakiego wieku można wziąć kredyt hipoteczny i jak poradzić sobie, gdy przekroczy się progi wyznaczone przez banki. Chciałbyś jednak dokładnie poznać rozwiązania, z których obecnie możesz skorzystać? Wybrać najlepszy dla Ciebie kredyt na mieszkanie? Skontaktuj się z ekspertem finansowym mFinanse, który przybliży Ci dostępne na rynku oferty i odpowie na Twoje pytania.

Zobacz też: Ubezpieczenie pomostowe – zabezpieczenie dla banku

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse


    * pola wymagane

    * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

    *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 115.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

    Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.