zmiana pracy a kredyt hipoteczny- rozmowa rekrutacyjna
15 stycznia 2020
Kredyt Hipoteczny

Bank decydując o udzieleniu kredytu hipotecznego bierze pod uwagę szereg czynników. Jednymi z najważniejszych są :

  • zdolność kredytowa – czyli stosunek Twoich comiesięcznych dochodów do aktualnych i przyszłych zobowiązań
  • stabilność dochodów – czyli forma umowy i okres, na jaki jesteś zatrudniony

Zmiana miejsca zatrudnienia i jednoczesna chęć ubiegania się o kredyt hipoteczny mogą mocno skomplikować realizację naszych zamiarów.

Zatrudnienie a kredyt hipoteczny

W oczach banku najlepsza jest umowa o pracę na możliwie długi czas, najlepiej nieokreślony – daje ona największe zabezpieczenie. Im dłuższy staż pracy u obecnego pracodawcy, tym wyżej bank ocenia naszą stabilność zatrudnienia.

Posiadasz inny rodzaj umowy? Wciąż możesz ubiegać się o kredyt!

W tym wypadku również ważny jest okres trwania takiej umowy i to, jak długo jesteś pracownikiem danej firmy. Niektóre banki nie biorą jednak pod uwagę umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie czy dzieło), zawieranych na krótki okres (poniżej 12 m-cy). W przypadku, kiedy prowadzisz działalność gospodarczą i pracujesz na własny rachunek, najlepiej abyś mógł udokumentować Twoje ostatnie 12 m-cy dochodów w postaci zeznania podatkowego za pełny rok obrotowy.

Zawód a kredyt hipoteczny

Banki patrzą też z różną przychylnością na miejsce wykonywanej przez nas pracy i zawód.

  • Za najbardziej stabilnego pracodawcę banki uznają instytucje państwowe – administrację, sądy, spółki skarbu państwa itp.
  • Kolejnym – pod względem wiarygodności – jeśli osobą zatrudniającą Cię jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, bank przyjrzy się, jak długo podmiot ten funkcjonuje na rynku i czy nie ma ryzyka, że mógłbyś wkrótce utracić pracę.
  • Jeśli zaś jesteś zatrudniony u kogoś z rodziny, szczególnie od niedawna, bank może obawiać się, że Twoje zatrudnienie jest pozorowane na potrzeby wygenerowania zdolności kredytowej. Oczywiście wcale nie musi tak być, ale warto o tym pamiętać zanim będziemy ubiegać się o kredyt.

Znaczenie może mieć także zawód, jaki wykonujemy. Niektóre banki mają w swojej ofercie kredyty hipoteczne na preferencyjnych warunkach dla wybranych grup zawodowych, np. osób pracujących w wolnych zawodach.  Do tej grupy zawodowej należy:

  • branża medyczna
  • prawnicza
  • dziennikarska
  • architekci
  • biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi.

Samo stwierdzenie przed bankiem, że pracujemy w branży cieszącej się zaufaniem publicznym jeszcze o niczym nie świadczy. Starając się o kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów należy przedstawić dokument stwierdzający prawo wykonywania wolnego zawodu. W przypadkach niektórych banków daje to szansę na uproszczoną procedurę ubiegania się o kredyt albo korzystniejsze warunki finansowe.

Zmiana miejsca pracy a kredyt hipoteczny

Musimy pamiętać, że jeśli zdecydowaliśmy na zmianę miejsca zatrudnienia tuż po złożeniu wniosku kredytowego, koniecznie trzeba poinformować o tym kredytodawcę. Zatajenie tej informacji może wiązać się nawet z odmową przyznania kredytu. Zmiana pracy w trakcie trwania umowy kredytowej nie jest dla banku tak istotna, jak fakt aby nasze raty były spłacane w terminie.

W sytuacji, kiedy kredytobiorca stracił zatrudnienie,spłaca kredyt, powinien niezwłocznie udać się do banku i o tym poinformować. Bank może wówczas negocjować obecne warunki spłaty kredytu – zadłużenie może zostać „rozciągnięte” w czasie, a comiesięczna rata zmniejszona, tak abyśmy mogli swobodnie spłacać swoje zobowiązanie.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami