7 października 2019
Kredyt Gotówkowy

W ostatnich latach rynek zatrudnienia w naszym kraju zmienia się bardzo dynamicznie. Do Polski przybywa wielu obcokrajowców w celach zarobkowych a najliczniejszą grupę stanowią obywatele kraju naszych sąsiadów – Ukrainy.  Wielu z nich  podejmuje decyzję o  pozostaniu na stałe w naszym kraju, wiążąc z nim przyszłość swoją i swoich rodzin. Polska staje się dla nich domem – tutaj podejmują zatrudnienie, kształcą się, wynajmują lub kupują mieszkania, zakładają rodziny. Jakie jednak warunki powinien spełnić obywatel innego kraju, który chce pożyczyć pieniądze w Polsce?

Jakie dokumenty przygotować?

  • kartę stałego lub czasowego pobytu – minimalny wymagany czas pobytu to 6 miesięcy od daty złożenia wniosku
  • ważny paszport,
  • zaświadczenie od pracodawcy lub umowa o pracę,
  • aktywne polskie konto bankowe osobiste, na które wpływają pieniądze,
  • PESEL – jeśli PESEL nie został nadany można złożyć wniosek o jego nadanie w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania, lub dla siedziby pracodawcy.

W oczach banku bardziej wiarygodny  będzie obcokrajowiec posiadający kartę stałego pobytu, jednakże czasowa karta nie dyskwalifikuje w procedurze ubiegania się o finansowanie. Warto jednak zaznaczyć, że kredyt może wówczas zostać przyznany na okres znacznie krótszy niż w przypadku stałego pobytu. Decyzja banku oraz wymagane dokumenty zależeć będą również od tego, jaką kwotę chcemy pożyczyć.

Zdolność kredytowa a kredyt gotówkowy

Zdolność kredytowa jest kluczowym i podstawowym czynnikiem, bez którego kredyt nie zostanie udzielony. Banki często podkreślają, że kraj, z jakiego pochodzi kredytobiorca, nie jest tak ważny, jak właśnie stabilność zatrudnienia i odpowiednie dochody.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby uzyskać kredyt?

Warunki, jakie musi spełnić obywatel Ukrainy niezbyt odbiegają od tych, które spełnić musi Polak. Większość banków wymaga jednak potwierdzenia, że obcokrajowiec przebywa w naszym kraju na stałe i jest to pobyt legalny. Zdolność kredytowa oceniana jest dokładnie w taki sam sposób jak u innych klientów. Najważniejszymi warunkami, jakie muszą zostać spełnione to stabilne zatrudnienie, dobra zdolność kredytowa i nienaganna historia kredytowa.

 

 

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami