2 września 2019
Przydatna Wiedza

Zanim zdecydujemy się na kredyt hipoteczny, należy przeanalizować swoją zdolność kredytową, należącą do kluczowych wyznaczników wysokości kredytu, który możemy otrzymać. Czym jest zdolność kredytowa, jak ją poprawić i jakie inne poza stałym wynagrodzeniem za pracę źródła dochodu mogą pomóc ją zbudować?

Zdolność kredytowa to nic innego, jak zdolność umożliwiająca spłatę zadłużenia w umówionym terminie. To na jej podstawie bank ustala kwotę, jaką pożycza kredytobiorcy. Każda taka instytucja ma swoje ustalone reguły, względem których użycza pieniędzy. Dlatego też brak możliwości przyznania kredytu w określonej kwocie, w jednym banku, nie oznacza tego samego w banku konkurencyjnym.

Dochód stanowiący podstawę obliczania zdolności kredytowej to nie tylko wynagrodzenie za pracę na etacie, ale także inne źródła finansowania, dzięki którym się utrzymujemy. Jakie z nich uwzględnia bank, kiedy bada naszą potencjalną zdolność spłaty kredytu?

Inne źródła dochodu wpływające na zdolność kredytową:

 • dochody z działalności gospodarczej – banki wymagają by była prowadzona minimum 12 miesięcy. Na możliwość uzyskania kredytu na ich podstawie wpływa poza wysokością dochodów ich regularność oraz wybrana forma opodatkowania;
 • dochody z działalności rolniczej – tak, ale nie przez wszystkie banki. Niektóre wymagają by taka działalność była prowadzona w formie działalności gospodarczej;
 • środki w tytułu umowy o dzieło lub zlecenie – bank uznaje je jeśli możemy udokumentować taki dochód od co najmniej 12 miesięcy;
 • dochód z tytułu funkcji lub powołania np. na członka zarządu – członkowie zarządu mogą w składanym wniosku zawrzeć informację o dodatkowych dochodach pozyskanych w ramach pełnienia danej funkcji;
 • przychody uzyskiwane z tytułu praw autorskich – twórca wykonujący działalność, w sposób ciągły, i w celu zarobkowym, może zostać zakwalifikowany, jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą. Dlatego też, w ramach prowadzonej działalności, może uwzględnić przychody z tytułu praw autorskich;
 • dochód z najmu i dzierżawy – banki uznają taką formę dochodu pod warunkiem, że najem jest realizowany od co najmniej 12-m-cy, a jego fakt zgłoszono w Urzędzie Skarbowym i odprowadzamy z tytuły takiej umowy składki na podatek dochodowy ( ryczałt, na zasadach ogólnych bądź za pomocą  działalności gospodarczej );
 • dywidenda – to część zysku spółki, wypłacana posiadaczom akcji. Wypłata dywidendy następuje wówczas, gdy spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy. Takie rozwiązanie może poprawić i wpłynąć na zdolność kredytową;
 • stała renta bądź emerytura – tu kluczowe znaczenie będzie miała jej wysokość oraz okres na jaki chcemy wziąć kredyt, pamiętając, że maksymalny czas na spłatę to wiek, w którym osiągamy 65-70 lat w zależności od banku;
 • kontrakty np. marynarskie  (szczególny rodzaj umów o pracę dla pracujących na morzu cywilów)
 • przychody finansowe z lokat kapitałowych;
 • premie i nadgodziny – ten dochód zazwyczaj jest już uwzględniany jako część składowa naszego wynagrodzenia na etacie
 • zasiłek macierzyński 
 • dochody z zagranicy, np. w formie kontraktu – w sytuacji kiedy jeden ze współkredytobiorców otrzymuje swoją część wynagrodzenia w walucie i nie jest to jedyny dochód w rodzinie. Taką formę dochodu akceptują jedynie niektóre banki.

Jakie inne źródła dochodu nie są akceptowane przez banki?

 • Alimenty
 • Świadczenie 500+

 • Renty czasowe

 • Świadczenia wychowawcze

W celu poprawy swojej zdolności kredytowej warto odpowiednio wcześnie rozważyć ograniczenie posiadanych zobowiązań, czy wydłużyć ich czas kredytowania, tak aby kwota comiesięcznych zobowiązań była niższa. Nie wszystkie banki honorują wszystkie z wymienionych dochodów, dlatego warto skorzystać z pomocy eksperta finansowego, który pozwoli nam oszacować zdolność kredytową i podpowie nam najlepsze rozwiązania.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami