zdolność kredytowa
2 września 2019

Zanim zdecydujemy się na kredyt hipoteczny, należy przeanalizować swoją zdolność kredytową, należącą do kluczowych wyznaczników wysokości kredytu, który możemy otrzymać. Czym jest zdolność kredytowa, jak ją poprawić i jakie inne poza stałym wynagrodzeniem za pracę źródła dochodu mogą pomóc ją zbudować?

Zdolność kredytowa to nic innego, jak zdolność umożliwiająca spłatę zadłużenia w umówionym terminie. To na jej podstawie bank ustala kwotę, jaką pożycza kredytobiorcy. Każda taka instytucja ma swoje ustalone reguły, względem których użycza pieniędzy. Dlatego też brak możliwości przyznania kredytu w określonej kwocie, w jednym banku, nie oznacza tego samego w banku konkurencyjnym.

Zobacz też: Co to jest zdolność kredytowa i od czego zależy?

Dochód stanowiący podstawę obliczania zdolności kredytowej to nie tylko wynagrodzenie za pracę na etacie, ale także inne źródła finansowania, dzięki którym się utrzymujemy. Jakie z nich uwzględnia bank, kiedy bada naszą potencjalną zdolność spłaty kredytu?

Chcesz sprawdzi swoją zdolność kredytową?

Porozmawiaj o tym z ekspertem mFinanse. Dowiedz się jakie czynniki mogą mieć wpływ na Twój kredyt

Inne źródła dochodu wpływające na zdolność kredytową

 • dochody z działalności gospodarczej – banki wymagają by była prowadzona minimum 12 miesięcy. Na możliwość uzyskania kredytu na ich podstawie wpływa poza wysokością dochodów ich regularność oraz wybrana forma opodatkowania;
 • dochody z działalności rolniczej – tak, ale nie przez wszystkie banki. Niektóre wymagają by taka działalność była prowadzona w formie działalności gospodarczej;
 • środki w tytułu umowy o dzieło lub zlecenie – bank uznaje je jeśli możemy udokumentować taki dochód od co najmniej 12 miesięcy;
 • dochód z tytułu funkcji lub powołania np. na członka zarządu – członkowie zarządu mogą w składanym wniosku zawrzeć informację o dodatkowych dochodach pozyskanych w ramach pełnienia danej funkcji;
 • przychody uzyskiwane z tytułu praw autorskich – twórca wykonujący działalność, w sposób ciągły, i w celu zarobkowym, może zostać zakwalifikowany, jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą. Dlatego też, w ramach prowadzonej działalności, może uwzględnić przychody z tytułu praw autorskich;
 • dochód z najmu i dzierżawy – banki uznają taką formę dochodu pod warunkiem, że najem jest realizowany od co najmniej 12-m-cy, a jego fakt zgłoszono w Urzędzie Skarbowym i odprowadzamy z tytuły takiej umowy składki na podatek dochodowy ( ryczałt, na zasadach ogólnych bądź za pomocą  działalności gospodarczej );
 • dywidenda – to część zysku spółki, wypłacana posiadaczom akcji. Wypłata dywidendy następuje wówczas, gdy spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy. Takie rozwiązanie może poprawić i wpłynąć na zdolność kredytową;
 • stała renta bądź emerytura – tu kluczowe znaczenie będzie miała jej wysokość oraz okres na jaki chcemy wziąć kredyt, pamiętając, że maksymalny czas na spłatę to wiek, w którym osiągamy 65-70 lat w zależności od banku;
 • kontrakty np. marynarskie  (szczególny rodzaj umów o pracę dla pracujących na morzu cywilów)
 • przychody finansowe z lokat kapitałowych;
 • premie i nadgodziny – ten dochód zazwyczaj jest już uwzględniany jako część składowa naszego wynagrodzenia na etacie
 • zasiłek macierzyński 
 • dochody z zagranicy, np. w formie kontraktu – w sytuacji kiedy jeden ze współkredytobiorców otrzymuje swoją część wynagrodzenia w walucie i nie jest to jedyny dochód w rodzinie. Taką formę dochodu akceptują jedynie niektóre banki.

Zobacz też: DTI – ważny wskaźnik przy określaniu zdolności kredytowej

Jakie inne źródła dochodu nie są akceptowane przez banki?

 • Alimenty
 • Świadczenie 500+
 • Renty czasowe
 • Świadczenia wychowawcze

W celu poprawy swojej zdolności kredytowej warto odpowiednio wcześnie rozważyć ograniczenie posiadanych zobowiązań, czy wydłużyć ich czas kredytowania, tak aby kwota comiesięcznych zobowiązań była niższa. Nie wszystkie banki honorują wszystkie z wymienionych dochodów, dlatego warto skorzystać z pomocy eksperta finansowego, który pozwoli nam oszacować zdolność kredytową i podpowie nam najlepsze rozwiązania.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.