Hipoteka umowna – czym jest?
23 lutego 2021
Kredyt Hipoteczny

Znalazłeś idealną nieruchomość, ale brakuje Ci środków na jej zakup? Zamierzasz zaciągnąć kredyt mieszkaniowy? Na pewno spotkasz się z pojęciem: hipoteka umowna. Już teraz dowiedz się o niej jak najwięcej. Poznaj odpowiedź na pytanie: hipoteka umowna – co to jest? Niech hipoteka umowna zwykła i hipoteka umowna kaucyjna nie mają przed Tobą tajemnic.

Hipoteka umowna – co warto wiedzieć

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe. Jest jednym z głównych zabezpieczeń wierzytelności – jej ustanowienie chroni wykonanie zobowiązania, np. spłatę kredytu mieszkaniowego. W takim przypadku mówimy o hipotece umownej, która wiąże się z przepisaniem prawa do danej nieruchomości na wybrany podmiot – najczęściej bank – lub osobę trzecią.

Hipoteka umowna – co to jest w praktyce i jakie ma znaczenie przy zaciąganiu zobowiązania w banku na zakup mieszkania lub domu? W pewnym stopniu gwarantuje ona kredytodawcy zwrot pożyczonych funduszy. Kredyty hipoteczne zazwyczaj opiewają na bardzo duże kwoty – rzędu kilkuset tysięcy złotych. Dlatego banki wymagają od kredytobiorców odpowiednich zabezpieczeń.

Hipoteka umowa wiąże się z podpisaniem umowy kredytowej z bankiem. Jej ustanowienie powinno być potwierdzone w formie pisemnej – w akcie notarialnym lub w umowie zawierającej oświadczenie właściciela danej nieruchomości. Jeśli chodzi o wygaśniecie hipoteki, to następuje ono w momencie spłaty zobowiązania. Warto podkreślić, że nie jest to jednoznaczne z wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej. Aby było to możliwe, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w sądzie rejonowym właściwym dla danej nieruchomości i przedstawienie dokumentów potwierdzających zniesienie zabezpieczenia.

Hipoteka umowna i jej rodzaje

 Występuje ona w kilku postaciach. Najczęściej wymienia się z nich takie jak:

  • hipoteka umowna zwykła – powstaje, gdy właściciel nieruchomości złoży, w formie aktu notarialnego, dobrowolne oświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego. Warto podkreślić, że jest to działanie niezbędne przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego;
  • hipoteka przymusowa – przeciwieństwo hipoteki umownej zwykłej (jest ustanawiana bez zgody właściciela nieruchomości). W tym przypadku zabezpieczenie powstaje w skutek odgórnej decyzji odpowiedniego organu, najczęściej sądu;
  • hipoteka umowna kaucyjna – zniesiona w 2011 roku. Stanowiła zabezpieczenie wierzytelności o nieokreślonej dokładnie wysokości. Wskazywana była tylko górna granica – do jakiej kwoty można z niej egzekwować należności. Co ciekawe, nadal można się z nią spotkać – hipoteki umowne kaucyjne, które zostały ustanowione przed 2011 rokiem, są ważne do czasu uregulowania długów;
  • hipoteka łączna – w jej przypadku zabezpieczenie obejmuje kilka nieruchomości. Wierzyciel, w razie wyzwań ze spłatą kredytu, może wybrać z której z nich chce w pierwszej kolejności wyegzekwować spłatę należności.

Szczegółowe regulacje dotyczące hipoteki umownej można znaleźć w ustawie z 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Jeśli jednak nie chcesz przeglądać przepisów i zastanawiać się nad ich interpretacją, skorzystaj ze specjalistycznej pomocy. Umów się na spotkanie z ekspertem mFinanse, który przybliży Ci zarówno praktyczne aspekty ustanawiania hipoteki, jak i wyjaśni, jak przebiega cały proces ubiegania się o wsparcie banku na zakup wymarzonej nieruchomości.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami