gwarancja bankowa - czym jest i jakie są jej rodzaje?
25 sierpnia 2021

Gwarancje bankowe to sposób na poprawienie wiarygodności firmy we współpracy z kontrahentami, szczególnie nowymi. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zależy Ci na nawiązaniu współpracy z nowym dostawcą, gwarancja bankowa może być sposobem na wzmocnienie Twojej pozycji w rozmowach handlowych. Czym są gwarancje bankowe i jakie są ich rodzaje? Wyjaśniają eksperci mFinanse.

Zobacz też: Działalność gospodarcza – jaki PIT należy złożyć?

Gwarancja bankowa – definicja i zastosowanie

Przedsiębiorcy działający na rynku krajowym i zagranicznym poszukują sposobów na wsparcie finansowe oraz na poprawę swojej wiarygodności w rozmowach handlowych. Posiadając gwarancję bankową mogą być postrzegani jako bardziej pewna strona transakcji.

Gwarancja bankowa jest rodzajem umowy nazwanej. Jej definicję i zasady określa ustawa Prawo bankowe*. Według zapisów ustawy „gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku- -gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku”.

W praktyce zapisy ustawy oznaczają, że jeżeli beneficjent gwarancji będzie miał problemy z wywiązaniem się z terminowego spłacania zobowiązania, to bank przejmie na siebie obowiązek regulowania świadczenia. Aby takie rozwiązanie było możliwe, beneficjent gwarancji musi podpisać z bankiem umowę i uiścić na jego rzecz prowizję. Wysokość prowizji przy gwarancjach bankowych zależy od ofert banków, natomiast najczęściej waha się w przedziale od ok. 0,5 do kilku procent gwarantowanej kwoty. Decydując się na podpisanie umowy gwarancji warto także zweryfikować, czy poza samą prowizją bank nie pobiera dodatkowych opłat np. za podwyższenie gwarancji lub przedłużenie czasu jej trwania.    

Co istotne, żeby gwarancja bankowa była ważna, jej umowa musi być zawarta w formie pisemnej. Zgodnie także z prawem gwarantem może być tylko instytucja bankowa.

Chcesz skonsultować z ekspertem Twoje finanse?

Zamów bezpłatną rozmowę telefoniczną

Umowa gwarancji bankowej– co musi się w niej znaleźć?

Umowa gwarancji bankowej musi mieć formę pisemną, inaczej jest nieważna. Chociaż każda instytucja bankowa może mieć swoje wzory zawierania umów o gwarancję, to bez wątpienia taki dokument powinien być precyzyjny i dokładnie określać obowiązki i prawa stron umowy. Jakie w takim razie informacje powinny się w niej znaleźć?

Na początek oczywiście dane stron umowy, czyli banku oraz beneficjenta. Oprócz tego także dane zleceniodawcy, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja bankowa. Zleceniodawca jest uczestnikiem umowy, ale nie jest jej stroną.

Kluczowe są zapisy dotyczące samej kwoty gwarancji. Czyli jaka kwota gwarancji może zostać wypłacona oraz czy może być zwiększona lub zmniejszona. Terminy oraz warunki, w jakich wypłata nastąpi. Ważny jest też sam czas na jaki gwarancja jest zawarta oraz jakie czynniki mogą spowodować jej ustanie.

Zobacz też: Kredyt obrotowy dla firm – co to jest i na czym polega?

Rodzaje gwarancji bankowych – co warto o nich wiedzieć?

W umowie, oprócz wyżej wskazanych danych, powinna się też znaleźć informacja czy gwarancja jest warunkowa czy bezwarunkowa. Czym różnią się te dwa rodzaje gwarancji bankowych?

Gwarancja warunkowa oznacza, że bank wypłaci beneficjentowi środki, gdy ten spełni warunki zapisane i wyszczególnione w umowie. Przy tym rodzaju bank zweryfikuje, czy roszczenie wypłaty gwarancji jest zasadne oraz czy beneficjent gwarancji złożył wszystkie niezbędne dokumenty, które to roszczenie potwierdzają.

W przypadku gwarancji bezwarunkowej bank wypłaca całą kwotę gwarancji w sytuacji żądania beneficjenta. Nie sprawdza przy tym zasadności jego wniosku i nie wymaga składania dokumentów potwierdzających to żądanie.

Jesteś zainteresowany pozyskaniem finansowania dla swojej firmy? Skontaktuj się z ekspertami mFinanse i sprawdź, jakie masz możliwości.

*Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

    * pola wymagane

    * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

    *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

    Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.