fundusz wsparcia kredytobiorców
13 czerwca 2024

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców osoby z trudnościami w spłacie kredytu mieszkaniowego mogą otrzymać do 3 tys. zł przez 40 miesięcy. Warunki uzyskania wsparcia reguluje ustawa. Z początkiem maja 2024 r. kryteria takie jak progi dochodowe czy maksymalny dochód na członka rodziny zostały zmienione. Sprawdź, czy możesz skorzystać z pomocy.

FWK — zmiany ułatwią dostęp do wsparcia?

Kredyt mieszkaniowy jest długoterminowym zobowiązaniem z trudnymi do przewidzenia przeszkodami. A nawet jeśli, powstrzymanie ich skutków może być trudne. Utrata pracy, choroba, śmierć jednego z kredytobiorców — to tylko niewielki wycinek sytuacji, które znacznie komplikują sytuację finansową kredytobiorcy i utrudniają mu spłatę kredytu mieszkaniowego.

Pomoc takim osobom gwarantuje Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Na jej mocy działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Jak można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, jest to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, których budżet domowy nie pozwala na płynną spłatę rat kredytu mieszkaniowego.

Mogą z niego skorzystać także osoby, które sprzedały kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia).

15 maja 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy. Zmieniono bardzo wiele istotnych zapisów takich jak choćby wysokość wsparcia i czas, przez jaki może być udzielane. Wydłużono okres jego spłaty, ale z drugiej strony zwiększyła się kwota dochodu, która uprawnia do uzyskania wsparcia.

Myślisz o kredycie konsolidacyjnym?

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia eksperta mFinanse

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Kto może z niego skorzystać?

Z FWK mogą skorzystać osoby w trudnej sytuacji finansowej spłacające kredyt mieszkaniowy (uwaga: nie dotyczy to każdego kredytu hipotecznego). Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w banku, który jest kredytodawcą. W przypadku przyznania pomocy — także umowę o udzieleniu wsparcia.

Wcześniej należy jednak zapoznać się z warunkami, jakie powinny być spełnione, aby wsparcie mogło być przyznane. Kredytobiorca musi spełniać przynajmniej jedną z przesłanek:

 • w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca ma status bezrobotnego;
 • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe;
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał dwuipółkrotności kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego to 1940 zł, a w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego to 1500 zł pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy).

Którzy kredytobiorcy nie otrzymają wsparcia?

Ustawa przewiduje też wyjątki w dostępie do pieniędzy z FWK. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku nie mają co liczyć osoby, które:

 • utraciły zatrudnienie z własnej winy albo same wystąpiły o rozwiązanie umowy o pracę;
 • wypowiedziały umowę kredytu mieszkaniowego przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;
 • uzyskały już wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 39 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 40 miesięcy;
 • posiadają świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
 • mają prawo własności innego mieszkania lub domu, lub posiadały je w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • mają spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miały je w ciągu minionego półrocza;
 • posiadają roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miały takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Kredyt to poważne zobowiązanie

Przed podjęciem decyzji warto skontaktować się z doświadczonym ekspertem kredytowym

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Ile wynosi maksymalne wsparcie?

Maksymalne wsparcie wzrosło z 2 tys. zł do 3 tys. zł miesięcznie, a czas jego udzielania z 36 do 40 miesięcy. Jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 3 tys. zł, wsparcie i tak będzie udzielane tylko do tej kwoty. Tym samym maksymalna wysokość wsparcia lub pożyczki wynosi obecnie 120 tys. zł.

Wsparcie nie jest przyznawane bezzwrotnie. Umowa o udzieleniu wsparcia zawierana przez kredytobiorcę z kredytodawcą określa m.in. zasady i terminy spłat poszczególnych rat udzielonego wsparcia. Zgodnie z ustawą, okres spłat wsparcia (lub pożyczki) może zostać rozłożony na maksymalnie 200 rat — równych i nieoprocentowanych. Ustawodawca przewidział także możliwość umorzenia 66 rat po uprzednim dokonaniu terminowej spłaty 134 z nich. Dzięki temu kwota umorzenia może wynieść 39,6 tys. zł.

Pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Co jeszcze warto widzieć?

Pomoc z FWK udzielana jest nie tylko na kredyty mieszkaniowe w złotówkach, ale też na kredyty walutowe (np. we frankach szwajcarskich czy euro).

Pomoc z FWK udzielana przez 40 miesięcy może odciążyć budżet domowy, ale później trzeba oddać te środki. Wówczas spłata rat powiększona o spłatę wsparcia może stanowić duże obciążenie finansowe. Jednocześnie trzeba też mieć na uwadze, że czasu trwania wsparcia nie można samodzielnie skrócić: umowa o wsparcie obowiązuje 40 miesięcy lub do czasu ustania przesłanki, na podstawie której świadczenie zostało przyznane.

Przed zaciągnięciem zobowiązania na zakup mieszkania lub domu dobrze jest skorzystać z rankingu kredytów hipotecznych. Z jego pomocą można wybrać produkt finansowy idealnie dopasowany do możliwości. Jeśli mimo tego w przyszłości pojawi się problem ze spłatą, należy mieć na uwadze, że zaprzestanie spłaty rat i unikanie kontaktu z bankiem jest najgorszą możliwą opcją.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.