sprzedaz mieszkania
16 lipca 2020

Zastanawiasz się, czy mógłbyś dokonać sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym? Jest to jak najbardziej możliwe. Wymaga to jednak podjęcia nieco większego wysiłku niż przy zawarciu umowy sprzedaży lokalu, z którym nie wiąże się takie zabezpieczenie.

Zobacz też: Kiedy bank przelewa pieniądze za sprzedaż mieszkania?

Czym jest hipoteka? To musisz wiedzieć

Hipoteka jest uregulowana w przepisach Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jest to forma zabezpieczenia wierzytelności, w której na nieruchomość zostaje nałożone obciążenie w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank. Pamiętaj jednak, że masz do czynienia z narzędziem prawnym/finansowym, którego przedmiotem może być:

 • użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na gruncie stanowiącym własność użytkownika wieczystego;
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Hipoteka to forma zabezpieczenia wierzytelności, potwierdzona zapisem w księdze wieczystej. Na podstawie tego wpisu bank może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z obciążonej nieruchomości, gdy ma miejsce sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym. W takim przypadku bank ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami.

Chcesz sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym

Skonsultuj z ekspertem mFinanse co możesz zrobić

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym – co musisz zrobić?

Pierwszym krokiem przy sprzedaży mieszkania z kredytem jest znalezienie nabywcy. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy pośrednika. Na rynku nie brakuje tego typu usługodawców. Można również spróbować sprzedaży bezpośredniej.

Następnie należy zwrócić się do banku o odpowiednie zaświadczenie przedstawiające kwotę zaciągniętego kredytu hipotecznego (z wysokością aktualnego zadłużenia – tj. kwotą pozostałą do spłacenia) oraz promesę dotyczącą wykreślenia zapisu o hipotece z księgi wieczystej – pod warunkiem spłaty całości zadłużenia.

Następny etap to zawarcie umowy przedwstępnej z kupującym. Jest to forma umowy stanowiąca zobowiązanie zawarcia w nieodległej przyszłości tej właściwej (tj. umowy sprzedaży).

Kiedy potencjalny nabywca dostanie kredyt hipoteczny (oczywiście, o ile tego potrzebuje) w celu pozyskania środków na spłatę swojego zadłużenia, kolejnym krokiem jest podpisanie umowy sprzedaży i sporządzenie u notariusza odpowiedniego aktu przenoszącego własność nieruchomości na tę osobę. Do sądu (Wydział Ksiąg Wieczystych) powinien trafić także wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Możesz dokonać tego osobiście lub za pośrednictwem notariusza.

Co dzieje się dalej? Otóż bank, w którym nabywca zaciągnął kredyt, przelewa bankowi będącemu Twoim wierzycielem (tj. temu, który udzielił Ci kredytu hipotecznego) właściwą kwotę, a pozostała suma trafia do Ciebie. Na koniec należy jeszcze udać się do placówki bankowej, gdzie powinieneś otrzymać zwolnienie z hipoteki i dostarczyć je nowemu właścicielowi lokalu mieszkalnego.

Sprzedaż mieszkania z kredytem – czy warto?

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym może implikować pewne przeszkody wynikające z ustanowionej na nim hipoteki. Jako właściciel masz prawo do dysponowania lokalem, ale nie zapominaj, że powinieneś otrzymać od banku zgodę na zbycie obciążonej nieruchomości.

Sprzedaż mieszkania z kredytem wymaga tylko kilku kroków więcej niż przy dokonaniu sprzedaży lokalu mieszkalnego bez hipoteki. Decydując się na zbycie mieszkania obciążonego hipoteką, nie będziesz miał obowiązku spłacania kredytu hipotecznego, ponieważ Twoje zadłużenie zostanie uregulowane przez nabywcę. Możesz też rozważyć sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym i kupno nowego.

Zobacz też: Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.