3 września 2019
Kredyt Hipoteczny

Zwykle kiedy małżonkowie ubiegają się o kredyt hipoteczny, suma ich wspólnych zarobków pozwala osiągnąć wyższą zdolność kredytową. Ale czy zawsze? Bywają sytuacje, kiedy wspólność majątkowa stoi temu na przeszkodzie. Sprawdzamy w jakiej sytuacji warto rozważyć intercyzę.

Rozdzielność majątkowa – czym jest?

Rozdzielność majątkowa pełni w małżeństwie ważną rolę w decyzjach finansowych, w tym kredytowych.

Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej pieniądze zarobione przez któregokolwiek z małżonków nie liczą się do majątku wspólnego. Stanowią majątek osobisty każdego z małżonków. Intercyza określa, co wchodzi w majątek osobisty jednej i drugiej strony. Nie przeszkadza jednak w tym, aby jakaś część majątku była wspólna, jeśli strony tak postanowią. Należy podkreślić, że intercyza ważna jest tylko wtedy, gdy została sporządzona w postaci aktu notarialnego.

Rozdzielczość majątkowa a kredyt hipoteczny

Rozdzielność majątkowa może ochronić małżonka przed długami współmałżonka – wyklucza współmałżonka  z odpowiedzialności za należności względem banku. Intercyza staje się też zabezpieczeniem przed spłatą kredytu zaciągniętego wbrew woli lub bez zgody żony/męża. W przypadku kredytu hipotecznego analizowana jest wtedy zdolność i historia kredytowa tylko jednego z współmałżonków – tego, który ubiega się o kredyt.

Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa między małżonkami

Czy intercyza staje się przeszkodą, gdy chcemy ubiegać się o kredyt?

Zobaczmy , jak wygląda kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa, ponieważ sytuację tę rozumieć należy dwojako. Rozdzielność majątkowa może zarówno ułatwić, jak i utrudnić wzięcie kredytu. Jeśli małżonkowie mają pozytywną historię kredytową, wówczas wspólna zdolność kredytowa, jaką wykazują, ułatwi wzięcie kredytu, bo dzięki temu uzyskają wyższy kredyt.

Odwrotna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy jedno z małżonków ma złą historią kredytową, drugie zaś nienaganną. Wówczas, rozdzielność majątkowa, może być przydatna – stanie się dowodem uwiarygodnienia osoby starającej się o kredyt. Małżonek, który nie uregulował należności, bądź posiada zobowiązania względem banku, staje się dla instytucji niewiarygodny. Dlatego też decyzja względem niego może być odmowna.

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa a kredyt hipoteczny

Ustanowienie rozdzielności majątkowej może nastąpić w dowolnym momencie, także już w trakcie małżeństwa. Wtedy rozdzielność dotyczy majątku zgromadzonego po podpisaniu intercyzy. Czasami pary decydują się na takie rozwiązanie wtedy, kiedy jedno z nich podejmuje decyzje finansowe obciążone dużym ryzykiem i które mogłyby skutkować obciążeniem albo nawet utratą ich wspólnego majątku.

Razem czy osobno?

Zakup nieruchomości w małżeństwie przeważnie wiąże się ze wspólnym spłacaniem rat kredytowych oraz wspólną własnością. Zdarzają się sytuacje, że korzystniejsze okazuje się wzięcie kredytu hipotecznego samodzielnie. Wiąże się z obciążeniem tylko jednego z małżonków kredytem hipotecznym, co za tym idzie – tylko jeden z małżonków zostaje właścicielem mieszkania. W przypadku wątpliwości jaka decyzja będzie najlepsza, warto przeanalizować swoją sytuację z ekspertem finansowym, tak aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami