polski ład lipiec 2022
18 lipca 2022

13 czerwca 2022 r. prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – jest to tzw. „Polski Ład 2.0”. Zmiany weszły w życie 1 lipca 2022 r. Rząd promuje je hasłem #NiskiePodatki, część zmian na korzyść podatników obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. Co dokładnie ulegnie zmianie? 

Progi podatkowe 2022  

Aby omówić zmiany, jakie zaszły w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu 2.0, warto przypomnieć, jaka jest wysokość progów podatkowych, czyli limitów dochodów rocznych, po przekroczeniu których podatnik musi zapłacić podatek w wysokości konkretnego odsetka.  

Obowiązujące progi podatkowe przy podatku dochodowym PIT to obecnie: 

 • 30 000 zł – kwota wolna od podatku, 
 • pierwszy próg podatkowy – 12% od dochodów rocznych w wysokości do 120 000 zł brutto, 
 • drugi próg podatkowy – 32% od dochodów rocznych w wysokości ponad 120 000 zł brutto, 
 • tzw. danina solidarnościowa – nieformalny trzeci próg podatkowy od nadwyżki dochodów powyżej 1 000 000 zł rocznie. 

Potrzebujesz pomocy w zarządzaniu finansami? Skorzystaj z pomocy ekspertów mFinanse 

Nowy Ład 2.0 – najważniejsze zmiany

 

Obniżenie stawki PIT 

1 lipca 2022 r. nastąpiło obniżenie podstawowej stawki podatku PIT z 17% do 12% dla podatników opodatkowanych według zasad ogólnych – dla zatrudnionych w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie oraz dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej. Zamiany te obowiązują w pierwszym progu podatkowym, czyli dla dochodów rocznych w wysokości do 120 000 zł brutto. Kwota wolna od podatku pozostaje taka sama, jak wcześniej i wynosi 30 000 zł. Z kolei dochody powyżej 120 000 zł w dalszym ciągu będą opodatkowane nadal 32% stawką PIT. 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej 

Ulga dla klasy średniej w założeniu miała zrekompensować brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Od 1 lipca nie będzie już obowiązywała, jednak jeżeli dla podatnika uwzględnienie ulgi dla klasy średniej podczas rozliczenia za 2022 r. okaże się korzystniejsze niż nowe zasady, będzie miał możliwość skorzystania z niej. Otrzyma on wówczas zwrot z urzędu skarbowego po rozliczeniu PIT. 

Zmiany dla przedsiębiorców – odliczenie składki zdrowotnej 

Gdy 1 stycznia 2022 r. wprowadzono Polski Ład, podatnicy zostali pozbawieni możliwości odliczania składek zdrowotnych. Od 1 lipca przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym będą mogli zaliczyć wartość zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności (do wysokości maksimum 8700 zł rocznie), płatnicy ryczałtu będą mogli odliczyć 50% zapłaconych składek zdrowotnych, natomiast korzystający z karty podatkowej – 19% zapłaconej składki.  

Inne zmiany dla samozatrudnionych

Kolejną nowością jest możliwość zmiany stosowanej w 2022 r. formy opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej na skalę podatkową w trakcie / po zakończeniu roku. Podatnicy rozliczający się w 2022 r. ryczałtem mogą przejść na skalę podatkową już w ciągu 2022 r., składając oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w terminie do 22 sierpnia 2022 r. – zmiana formy opodatkowania będzie dotyczyła dochodów uzyskanych od lipca 2022 r.. Natomiast podatnicy rozliczający się w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem będą mogli zmienić formę opodatkowania przechodząc na skalę podatkową, składając oświadczenie w ramach zeznania rocznego za 2022 r. – w tym przypadku zmiana formy opodatkowania będzie dotyczyła dochodów uzyskanych w całym 2022 r. Co ważne, zmiana formy opodatkowania będzie skutkowała również koniecznością naliczenia składki zdrowotnej na zasadach właściwych dla skali podatkowej.

Likwidacja mechanizmu odraczania zaliczek 

Mechanizm odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r. został uchylony. Jego wprowadzenie miało na celu uniknięcie sytuacji, w której wynagrodzenie netto podatnika miałoby być niższe po wprowadzeniu Polskiego Ładu niż według zasad z 2021 r. Po obniżeniu podatku PIT z 17% na 12% takie zasady nie miałyby racji bytu i z dniem 1 lipca 2022 zostały zniesione.  

Zmiany dla rodziców samotnie wychowujących dzieci 

Od 1 lipca 2022 r. likwidacji uległa ulga dla rodziców samotnie wychowujących dziecko w wysokości 1 500 zł odliczenia od podatku. Samotny rodzic będzie mógł teraz rozliczyć się razem z dzieckiem według zasady: podatek w podwójnej wysokości obliczony od połowy dochodów. Będzie miał więc prawo skorzystać ze „swojej” kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 zł oraz połowy kwoty dziecka, czyli 15 000 zł. Łącznie będzie miał zatem 45 000 zł kwoty wolnej od podatku. Ulga będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. 

Kwota wolna i kwota zmniejszająca podatek 

Kwota wolna od podatku nie ulega zmianie – w dalszym ciągu będzie wynosiła 30 000 zł, nowa kwota zmniejszająca podatek będzie natomiast wynosiła 3600 zł. Konsekwencją zmiany będzie nowa kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek – 300 zł. 

Jednolite terminy składania zeznań rocznych PIT 

Polski Ład 2.0 wprowadził ujednolicenie składania zeznań związanych z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to wydłużenie terminu składania zeznań rocznych PIT-28 i PIT-28S (czyli dla podatników uzyskujących przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych) do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 

Zwolnienia z PIT – zasiłek macierzyński 

Od 2022 r. ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych mogą korzystać seniorzy, rodzice co najmniej czworga dzieci oraz osoby powracające do Polski po pobycie za granicą, jeśli ich przychody nie przekraczają 85 528 zł (już wcześniej takie zwolnienie dotyczyło osób do ukończenia 26. roku życia). Od 1 lipca 2022 r. do przychodów objętych tymi zwolnieniami z PIT będą należały również zasiłki macierzyńskie. 

1,5% dla organizacji pożytku publicznego 

Organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego będą otrzymywać 1,5% przekazywanego podatku (zamiast dotychczasowego 1%). 

 

Opracowanie merytoryczne: Euzebiusz Zapadka – Ekspert finansowy mFinanse

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.