Najem okazjonalny - co to jest? Jakie są jego koszty?
12 lipca 2021

Najem okazjonalny jest określeniem z którym mogłeś się spotkać, jeżeli poszukujesz mieszkania do wynajęcia. Niektórzy właściciele mieszkań zaznaczają w ogłoszeniach, że interesuje ich tylko wynajem okazjonalny. Co to jest w takim razie najem okazjonalny? Jakie obowiązki dla obu stron umowy z niego wynikają? Wyjaśniają eksperci mFinanse.

Zobacz też: Kredyt czy wynajem mieszkania? Porównanie kosztów [INFOGRAFIKA]

Najem okazjonalny – co to jest?

Właściciele mieszkań do wynajęcia, szczególnie jeżeli w przeszłości spotkali się z nierzetelnym najemcą, starają się zabezpieczyć swoje interesy i własność na przyszłość. Z tego powodu zdarza się, że zamiast po prostu na umowę najmu decydują się na wynajem okazjonalny.

Najem okazjonalny – co to w takim razie jest? Czym różni się najem okazjonalny od zwykłej umowy najmu? Co to jest najem okazjonalny według przepisów? Samo pojęcie zostało opisane w prawie. Mówi o nim Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Według artykułu 19a tego dokumentu umową najmu okazjonalnego jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Jest ona zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.* Przepisy mówią też, że do umowy najmu okazjonalnego dołącza się:

 • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu, które wręcza najemcy właściciel mieszkania po wypowiedzeniu umowy lub jej wygaśnięciu;
 • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
 • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Przyjmuje się, że najem okazjonalny dużo mocniej zabezpiecza prawa właściciela nieruchomości. Samo podpisanie umowy wiąże się też z dopełnieniem większej ilości formalności. Co za tym idzie? Przede wszystkim wyższe koszty wynikające np. z konieczności przygotowania aktu notarialnego.

Zastanawiasz się nad kupnem mieszkania, a w ynajmem?

Skonsultuj to z ekspertem mFinanse

Wynajem okazjonalny – co to znaczy dla właściciela mieszkania?

Chociaż może się wydawać, że jeśli w grę wchodzi wynajem okazjonalny, to więcej zadań ma najemca, także po stronie właściciela nieruchomości jest kilka, obowiązków wynikających z ustawy, które należy spełnić, żeby umowa była ważna.

Do najważniejszych należy zgłoszenie umowy do urzędu skarbowego. Właściciel mieszkania ma obowiązek zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego w ciągu 14 dni od jego rozpoczęcia. Na żądanie najemcy lokalu powinien także przedstawić mu potwierdzenie takiego zgłoszenia.

 Najem okazjonalny a meldunek – co warto wiedzieć?

Od czasu, gdy z dowodów osobistych zniknęły dane na temat adresu zameldowania, wiele osób uważa, że wraz z nimi został zlikwidowany obowiązek meldunkowy. Nie jest to prawda. W myśl przepisów polskiego prawa przebywając gdzieś stale lub czasowo mamy obowiązek zameldowania się w odpowiednim urzędzie gminy.

Najem okazjonalny a meldunek – czy jest konieczny? Jeśli zawieramy umowę najmu na czas określony, w tym umowę najmu okazjonalnego, warto pamiętać, że zameldowanie najemcy w mieszkaniu nie niesie ze sobą skutków cywilno-prawnych. Ma ono jedynie charakter administracyjny. Zameldowany na czas określony najemca ma takie same prawa do lokalu, wynikające z podpisanej umowy jak najemca niezameldowany. Sam meldunek nie wpływa też na możliwość wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego. W żaden sposób też nie wpływa na prawo własności nieruchomości. Przepisy prawa nie określają także, że w przypadku najmu okazjonalnego konieczne jest zameldowanie najemcy w wynajmowanym mieszkaniu.

*Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Zobacz też: Kupno mieszkania pod wynajem – czy warto i czy się opłaca?

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.