kredyt bez zgody współmałżonka
3 kwietnia 2024

Sprawa jest dość prosta, jeśli małżonkowie mają rozdzielność majątkową. Wówczas każde z nich ma własną zdolność kredytową i możliwość zaciągania zobowiązań finansowych (także kredytu hipotecznego) do jej wysokości. Ale nawet bez intercyzy, można otrzymać kredyt bez zgody współmałżonka. Do jakiej kwoty? Kto wówczas odpowiada za spłatę? Czytaj dalej i dowiedz się więcej. 

Świadomi praw i obowiązków… oraz wspólnoty majątkowej

W dniu zawarcia związku małżeńskiego automatycznie powstaje wspólnota majątkowa. Aby tak się nie stało, należy wcześniej podpisać akt notarialny o rozdzielności majątkowej zwany intercyzą (choć warto wiedzieć, że intercyza może zawierać różne postanowienia dotyczące kwestii majątkowych i finansowych, np. alimentów, dziedziczenia albo spłaty długów).

W art. 31. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wspólnota majątkowa jest określona mianem wspólności ustawowej. Obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Zgodnie z przepisami do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie ZUS.

Myślisz o kredycie gotówkowym?

Skonsultuj się z ekspertem mFinanse

Kredyt bez zgody małżonka — kto odpowiada za spłatę?

Ten sam dokument — a konkretnie jego nowelizacja z 20 stycznia 2005 roku — reguluje też kwestie dotyczące odpowiedzialności majątkiem wspólnym. Zgodnie z nią, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego.

Jednak zgodne z obowiązującym prawem jest również zaciągnięcie kredytu bez zgody, a nawet wiedzy współmałżonka. Gdyby w takiej sytuacji pojawiły się problemy ze spłatą zobowiązania, bank może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne na składnikach majątku osobistego kredytobiorcy. Należą do niego m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa, przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę (chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił) albo przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.

Egzekucja niespłaconego kredytu może być też prowadzona z wynagrodzenia za pracę lub z innych dochodów uzyskanych przez kredytobiorcę z innej działalności zarobkowej, a także z korzyści uzyskanych z przysługujących dłużnikowi praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Oznacza to, że bank nie może zaspokoić swoich wierzytelności z majątku wspólnego małżonków.

Do jakiej kwoty można wziąć kredyt bez zgody współmałżonka?

Przepisy nie narzucają limitu kwotowego, do jakiego można zaciągnąć zobowiązanie bez zgody współmałżonka. Jeśli więc starasz się o taki kredyt i masz do czynienia z ograniczeniami, musisz wiedzieć, że jest to wyłącznie limit ustalony przez bank. W poszczególnych instytucjach finansowych waha się on od 30 do 200 tys. zł. Czasami obarczony jest też dodatkowymi obostrzeniami, np. inny limit ustalony jest dla nowych klientów, inny dla tych, którzy prowadzą w danym banku rachunek od dłuższego czasu.

Jednak wskazanie przez bank kwoty kredytu, dla której zgoda małżonka nie jest wymagana, to nie wszystko. Ostateczny limit zależy bowiem od zdolności kredytowej wnioskodawcy. Mimo iż we wniosku należy zaznaczyć, że pozostaje się w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej, zdolność kredytowa zostanie wyliczona indywidualnie.

Planujesz większe wydatki?

Skonsultuj kredyt gotówkowy z ekspertem mFinanse

Czy bez zgody współmałżonka kupię nieruchomość na kredyt?

Trzeba też pamiętać, że nawet przy najwyższych limitach kwotowych rzędu 150-200 tys. zł, rozważania te dotyczą wyłącznie kredytu gotówkowego. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez zgody współmałżonka nie jest możliwe i żaden bank nie udzieli takiego zobowiązania. Dzieje się tak choćby dlatego, że kredyt hipoteczny często wymaga zabezpieczenia np. na nieruchomości należącej do majątku wspólnego.

Co trzeba zrobić, aby dostać kredyt bez zgody małżonka?

Zasadniczo proces ubiegania się o kredyt gotówkowy bez zgody małżonka wygląda analogicznie jak wtedy, gdy staracie się o niego razem. A zatem dobrze jest zacząć od umówienia się na spotkanie z ekspertem kredytowym. Pomoże on w oszacowaniu zdolności kredytowej i wysokości raty, która będzie dla Ciebie optymalna do spłaty. Przedstawi też oferty kilku banków i warunki udzielenia kredytu w każdym z nich, abyś miał wiedzę, jakie produkty są dostępne na rynku i mógł spośród nich wybrać ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

Gdy zdecydujesz się na konkretny produkt i przystąpisz do składania wniosku kredytowego, pamiętaj, że musisz zaznaczyć w nim, że pozostajesz w związku małżeńskim. Zapewne pojawi się też pytanie o to, czy ustanowiona jest rozdzielność majątkowa, czy nie. Odpowiedz zgodnie z prawdą.

Następnie bank zweryfikuje Twoją zdolność kredytową i historię kredytową. Jeśli weryfikacja wypadnie pomyślnie — pozostanie tylko podpisać umowę kredytową i czekać, aż pieniądze wpłyną na konto.

Sprawdź, gdzie można wziąć kredyt gotówkowy bez zaświadczeń.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.