poręczyciel kredytu
1 września 2023

Gdy kredytobiorca ma zbyt małą zdolność kredytową, by uzyskać finansowanie, z pomocą może przyjść mu poręczyciel kredytu. Kto to jest i na czym polega jego rola?Jak może ograniczyć swoją odpowiedzialność na wypadek, gdyby kredytobiorca nie mógł spłacać kredytu? Sprawdź, co warto wiedzieć o poręczeniu kredytu hipotecznego lub innego zobowiązania kredytowego.

Poręczyciel kredytu – kto to jest i co daje poręczenie kredytu?

Poręczyciel, nazywany też żyrantem kredytu, jest osobą, która potwierdza możliwość spłaty zobowiązania finansowego kogoś innego. Innymi słowy, poręczyciel zgadza się spłacać kredyt w sytuacji, gdyby kredytobiorca miał z tym problem.

Poręczenie kredytu jest więc dla kredytodawcy – banku lub firmy pożyczkowej – dodatkową formą zabezpieczenia. Z punktu widzenia kredytobiorcy główną zaletą jest natomiast zwiększona zdolność kredytowa – czyli możliwość pożyczenia wyższej kwoty lub krótszy czas spłaty – a czasem też wynegocjowania atrakcyjniejszych warunków finansowania. Z kolei żyrant kredytu ryzykuje, że może zostać obciążany cudzym zobowiązaniem, powinien więc dobrze przemyśleć decyzję o poręczeniu kredytu.

Chcesz porównać najlepsze oferty kredytu hipotecznego w zależności od wybranych parametrów? A może obliczyć swoją zdolność kredytową? Sprawdź nasz kalkulator kredytu hipotecznego.

Myślisz o kredycie hipotecznym?

Skonsultuj swoją zdolność kredytowa z ekspertem mFinanse

Kto może zostać żyrantem kredytu?

Poręczycielem kredytu hipotecznego lub innego zobowiązania może zostać każda pełnoletnia osoba, która:

 • ma zdolność do czynności prawnych
 • ma wystarczającą zdolność kredytową według kredytodawcy;
 • nie zalega ze spłatą własnych zobowiązań.

Żyrantem kredytu może być nie tylko rodzina, lecz również osoba niespokrewniona z kredytobiorcą. Z racji na duże ryzyko związane z poręczeniem kredytu, zwłaszcza hipotecznego, najczęściej jednak jest to ktoś z najbliższej rodziny.

Banki zwykle nie godzą się, by kredyt poręczała osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym (np. małżonek czy partner). Jeden kredyt może być natomiast żyrowany przez więcej niż jedną osobę (np. oboje rodziców młodego kredytobiorcy).

Żyrantem kredytu może być też instytucja lub firma – najczęściej dla innej firmy. Na rynku działają również fundusze poręczeń kredytowych, które oferują przedsiębiorcom odpłatne poręczenia kredytów.

Jakie są obowiązki poręczyciela kredytu hipotecznego i jak może on ograniczyć ryzyko?

Głównym obowiązkiem żyranta kredytu jest spłata zobowiązania, jeżeli kredytobiorca nie robi tego terminowo. Jeśli umowa poręczenia nie ogranicza odpowiedzialności poręczyciela, staje się on tak zwanym współdłużnikiem solidarnym. Oznacza to, że kredytodawca może dochodzić od niego należności w równym stopniu, co od osoby, która zaciągnęła kredyt (włącznie z drogą sądową i egzekucją komorniczą). Umowa może jednak zawierać zapisy:

 • Ograniczające poręczenie kwotowo (np. do wysokości samego zobowiązania lub określonego procentu zobowiązania) oraz pomniejszające poręczenie wraz z każdą spłatą raty przez kredytobiorcę;
 • Ograniczające obowiązki poręczyciela kredytu czasowo (np. do terminu spłaty ostatniej raty zobowiązania);
 • Wyłączające odpowiedzialność gwaranta kredytu za spłatę odsetek lub innych dodatkowych kosztów, które wynikają z opóźnień ze strony kredytobiorcy;
 • Precyzujące zasady spłaty zobowiązania (np. zapewnienie, że kredytodawca może oczekiwać spłaty długu przez poręczyciela kredytu jedynie w sytuacji, gdy egzekucja z majątku kredytobiorcy była nieskuteczna).

Jakie są prawa poręczyciela kredytu?

Żyrant kredytu ma prawo do wszystkich informacji na temat długu, w tym jego aktualnej wysokości i terminowości spłat. Nawet jeśli umowa poręczenia nie precyzuje, że kredytodawca musi automatycznie przekazywać poręczycielowi powiadomienia na przykład o opóźnieniach w spłacie rat, ma obowiązek zrobić to na wniosek żyranta.

Można również ubiegać się o wycofanie poręczenia kredytu hipotecznego. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy zgodę wyrazi zarówno kredytobiorca, jak i kredytodawca. Najczęściej banki godzą się na takie rozwiązanie, jeśli jakaś inna osoba zgodzi się dalej żyrować zobowiązanie lub kredytobiorca może zaoferować alternatywne zabezpieczenie.

Jak poręczenie kredytu hipotecznego wpływa na zdolność kredytową żyranta kredytu?

Poręcznie kredytu zostaje odnotowane w BIK i znacząco obniża zdolność kredytową żyranta przez cały okres, w jakim obowiązuje. Zwykle nie będzie mieć aż tak dużego wpływu, jak samodzielne zaciągnięcie podobnego zobowiązania, jednak banki często traktują je tak, jak gdyby poręczyciel kredytu hipotecznego był współkredytobiorcą. Decyzję o poręczeniu kredytu hipotecznego lub innego długoterminowego zobowiązania powinny więc szczególnie dobrze przemyśleć osoby, które same nie wykluczają w przyszłości starania się o kredyt.

Poręczenie kredytu hipotecznego a śmierć kredytobiorcy lub poręczyciela

W przypadku śmierci kredytobiorcy, zobowiązanie przechodzi na jego spadkobierców. Natomiast rola poręczyciela nie zmienia się, więc jeśli spadkobiercy odrzucą spadek lub będą mieć kłopoty ze spłatą kredytu, żyrant nadal będzie musiał spłacać zobowiązanie w takim zakresie, w jakim reguluje to umowa poręczenia. Co więcej, obowiązuje ona także po śmierci poręczyciela. Odpowiedzialność ta staje się więc częścią spadku po osobie, która poręczyła kredyt.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.