Bank hipoteczny
18 stycznia 2021

Wiesz, że w Polsce kredyty mieszkaniowe przyznają nie tylko tradycyjne banki? Wsparcia na zakup wymarzonego mieszkania lub domu udzielają także banki hipoteczne. Zastanawiasz się, co to za podmioty? Eksperci mFinanse wyjaśniają.

Zobacz też: Kredyt mieszkaniowy a hipoteczny – czym się różnią?

Bank hipoteczny – czyli jaki?

Bank hipoteczny to wyspecjalizowana instytucja finansowa, która koncentruje się przede wszystkim na jednym produkcie – kredytach zabezpieczonych hipoteką. Udziela wsparcia finansowego na zakup nieruchomości, a także emituje hipoteczne lub publiczne listy zastawne (papiery wartościowe, których podstawę emisji stanowią wierzytelności danego banku). Jego działalność jest regulowana ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Banki hipoteczne w Polsce funkcjonują tylko w formie spółek akcyjnych. Są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) za pośrednictwem powiernika powoływanego przy każdym z nich raz na sześć lat.

Banki hipoteczne w Polsce i ich funkcje

Obecnie w naszym kraju działają cztery banki hipoteczne: mBank Hipoteczny, Bank BPH S.A., Pekao Bank Hipoteczny S.A. i PKO Bank Hipoteczny. Warto jednak śledzić informacje o powstawaniu kolejnych instytucji tego typu. Kilka banków tradycyjnych wystąpiło do KNF-u o zezwolenia na prowadzenie takiej działalności.

Jakie zadania realizuje typowy bank hipoteczny, oprócz udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką, a także emitowania hipotecznych i publicznych listów zastawnych? Są to głównie:

  • przyznawanie kredytów niezabezpieczonych hipoteką pod warunkiem, że mają gwarancję lub poręczenie jednego z podmiotów wymienionych we wskazanej już ustawie: Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rządów lub banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (nie obejmuje to państw, które w ciągu ostatnich pięciu lat restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne), a także Skarbu Państwa;
  • nabywanie wierzytelności konkurencji, których źródłem są udzielone przez nią kredyty zarówno zabezpieczone i niezabezpieczone hipoteką.

Zastanawiasz się nad zakupem domu lub mieszkania?

Dowiedz się od eksperta mFinanse, kto może udzielić Ci kredytu

Bank hipoteczny a kredyt na zakup mieszkania

Należy podkreślić, że banki hipoteczne mają wyższe – niż te tradycyjne – wymagania wobec przyszłego kredytobiorcy. Aby otrzymać wsparcie od jednego z nich Twoje wymarzone „M” musi być już wybudowane. Nie możesz przedstawić jedynie planów budowy. Ponadto, powinieneś przygotować się na to, że przy wycenie nieruchomości zostanie wzięta pod uwagę jej szacunkowa wartość za kilkanaście lat. Jeżeli chodzi o wkład własny to kształtuje się on na poziomie 20%. Nie znajdziesz wśród banków hipotecznych – w porównaniu do tych tradycyjnych – takich, które akceptują niższy, np. 10% wkład własny.

Warto wiedzieć, że banki hipoteczne w Polsce gwarantują stabilne warunki spłaty zobowiązania. Oprocentowanie miesięcznej raty jest stałe przez 5-10 lat.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o bankach hipotecznych? Skontaktuj się z ekspertem mFinanse, który razem z Tobą przeanalizuje zarówno Twoją obecną sytuację finansową, jak i różne oferty kredytów mieszkaniowych.

Zobacz też: Kim jest wierzyciel hipoteczny?

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

    * pola wymagane

    * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

    *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

    Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.