mfinanse - Twój ekspert finansowy
Umów się
na spotkanie

Regulamin

Regulamin korzystania z formularzy kontaktowych
zawartych w serwisie www.mFinanse.pl

  • Korzystanie z formularza kontaktowego zawartego na stronie www.mFinanse.pl jest dobrowolne.
  • Korzystający z formularza kontaktowego zawartego na stronie www.mFinanse.pl (dalej zwany zamiennie Użytkownikiem lub Korzystającym) może podawać tylko swoje i wyłącznie swoje dane osobowe. Podawanie danych innych osób wymaga zgody osoby uprawnionej, za co Korzystający z formularza kontaktowego zawartego na stronie www.mFinanse.pl bierze odpowiedzialność prawną.
  • Korzystający przyjmuje do wiadomości i jest świadomy, że posługiwanie się cudzymi danymi bez zgody osoby uprawnionej może skutkować odpowiedzialnością prawną w zakresie prawa cywilnego lub prawa karnego.
  • Skorzystanie z formularza kontaktowego przez Korzystającego stanowi zgodę na przetwarzanie przez mFinanse S.A. danych zamieszczonych w aplikacji lub formularzu zgłoszeniowym w celu umożliwienia kontaktu z Korzystającym przez Spółkę mFinanse S.A. Zgoda obejmuje także prawo przekazania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym do mBank SA.
  • Administratorem podanych danych osobowych jest mFinanse S.A. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego, aby konsultant mFinanse S.A. mógł się skontaktować w celu przedstawienia oferty produktowej, co jest celem ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, którą użytkownik może wycofać w każdym czasie, czego skutkiem będzie usunięcie jego danych. W innym przypadku będą one przechowywane bezterminowo w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości. Wycofanie zgody uniemożliwi mFinanse S.A. kontakt z użytkownikiem. Użytkownik ma prawo żądania od mFinanse dostępu do swoich danych, ich sprostowania, otrzymania kopii, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania. mFinanse S.A. poinformuje użytkownika o uwzględnieniu jego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane. Użytkownik ma prawo otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub żądania przesłania tego pliku innemu administratorowi. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez mFinanse. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem można kierować do inspektora ochrony danych mFinanse S.A. adres e-mail rodo@mfinanse.pl
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych może być w każdym czasie odwołana poprzez oświadczenie złożone Administratorowi danych osobowych drogą elektroniczną na adres: rezygnacja@mfinanse.pl
  • mFinanse S.A. informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług pośrednictwa finansowego świadczonych Użytkownikom serwisu WWW, klientom i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. mFinanse S.A. oświadcza, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Ryzyko użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi tylko i wyłącznie jego Użytkownik. Otrzymując dostęp do niniejszego serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
  • Wszelkie prawa do zawartości portalu internetowego www.mFinanse.pl są zastrzeżone.
  • Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu Internetowego pod warunkiem, że nie narusza praw autorskich należących do mFinanse S.A. Żadna część portalu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub w części, transmitowana elektroniczne lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez zgody mFinanse S.A.
  • mFinanse S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na stronie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników sieci Internet. W celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem serwisu, w tym dane użytkowników serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami