Informacja nt. Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego

Zasady rozpoznawania sporów określa Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego

Spory arbitrażowe rozpoznaje Arbiter Bankowy i Zastępca Arbitra Bankowego powoływani na 4-letnią kadencję przez Radę Związku Banków Polskich spośród osób spełniających łącznie następujące warunki:
a) jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zajmował przez 7 lat stanowisko sędziego lub wykonywał zawód adwokata lub radcy prawnego,
c) wyróżnia się wysokim autorytetem moralnym,
d) korzysta z pełni praw publicznych.

Funkcję Arbitra Bankowego pełni Katarzyna Marczyńska – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów ”Prawo europejskie” i „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów”  Uniwersytetu Warszawskiego, posiadająca wieloletnie doświadczenie w sądownictwie  – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego i administracji państwowej – Ministerstwo Sprawiedliwości. Od 2002 roku – radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich

Funkcję Zastępcy Arbitra Bankowego pełni Jolanta Potocka – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny, posiadająca wieloletnie doświadczenie w bankowości. Od 2015 roku Zastępca Arbitra Bankowego

Aby przeczytać Regulamin >> kliknij tutaj

Więcej informacji: https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy  

Kontakt:

Bankowy Arbitraż Konsumencki
00-380 Warszawa
ul. Kruczkowskiego 8
tel. 22 48 68 400
arbitraz.kancelaria@zbp.pl

Numer konta

PKO BP S.A. XV/ O Centrum Warszawa
55 1020 1156 0000 7702 0008 8120

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami