12 września 2019
Kredyt Gotówkowy

Scoring kredytowy jest metodą oceny wiarygodności kredytobiorcy. Inaczej mówiąc: to ocena ryzyka kredytowego. Dzięki scoringowi możliwe jest oszacowanie, czy osoba biorąca kredyt będzie w stanie, w terminie, oddać pożyczoną kwotę. Zazwyczaj przedstawiany jest w postaci punktowej – im więcej punktów, tym większa wiarygodność kredytowa. W celu oceny scoringowej wykorzystywane są narzędzia statystyczne, porównujące profil osoby chcącej wziąć kredyt z osobami, które ten kredyt już dostały.

W ocenie scoringowej pod uwagę brane są między innymi:

  • wykonywana profesja,
  • poziom wykształcenia,
  • status mieszkaniowy,
  • osiągane miesięcznie dochody,
  • ilość osób pozostająca na utrzymaniu kredytobiorcy,
  • liczba posiadanych rachunków bankowych,
  • czy jesteśmy właścicielami samochodu
  • jakimi kartami płatniczymi dysponujemy i ile wynoszą dostępne na nich limity

Scoring wykorzystywany jest w celu przyspieszenia procedury udzielenia kredytu. Dzięki niemu, ogranicza się ryzyko zawarcia umowy z klientem, który może być niewiarygodny. Dlatego też punktacja scoringowa w dużej mierze wpływa na to, jaką decyzję podejmie bank – czy kredyt zostanie udzielony czy też nie. Analiza tych danych pozwala na obliczenie tzw. punktu odcięcia, który stanowi dolny pułap przyznania kredytu. Uzyskawszy punktację niższą niż punkt odcięcia, osoby spotkają się z negatywną decyzją banku. Mogą wtedy przedstawić lepsze zabezpieczenie zobowiązań lub ubiegać się o niższą sumę kredytu. Scoring stosowany jest również w celu ustalenia marży zadłużenia.

Dlaczego punktacja w scoringu się różni?

Ocena punktowa scoringu może za każdym razem się różnić, nawet w tym samym banku. Wynika to z tego, że dane aktualizowane są na bieżąco i w każdej chwili system weryfikuje nowe informacje. Wysokość scoringu może być zatem uzależniona od tego, jak duże zmiany nastąpiły od ostatniego naliczenia oceny.

Ocena scoringowa może w każdym banku być inna

Banki zazwyczaj korzystają z własnych modeli scoringowych, jednak zdarza się, że korzystają ze scoringu BIK, lub nawet wykorzystują kilka modeli jednocześnie. Miedzy innymi, z tego powodu, nasza ocena w każdym banku może być inna. Niemniej, jeśli otrzymaliśmy wysoką ocenę w jednym banku, w drugim wynik powinien być podobny.
Klienci banków zazwyczaj nie są informowani jakiego scoringu używa bank, dlatego też, otrzymując decyzję odmowną, warto zapytać o uzasadnienie takiego postanowienia. Niektóre czynniki, jak choćby historię kredytową, można poprawić.

Działania wpływające na obniżenie punktacji scoringowej

Powody otrzymania niskiej oceny scoringowej mogą być różne. Zazwyczaj spowodowana jest ona nieterminowym spłacaniem należności lub całkowitym zaprzestaniem spłat. Kolejnym czynnikiem, negatywnie wpływającym na ocenę, jest brak historii kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt.
Należy zdawać sobie sprawę, że ocena scoringowa nie zmieni się z dnia na dzień. Dlatego też warto pamiętać o tym, aby non stop ją budować np. poprzez brak zalegania z płatnościami czy przekraczania limitów karty kredytowej.

 

 

 

 

 

 

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami