rating kredytowy - difinicja i znaczenie
12 października 2020
Finanse

Wszystkie firmy – bez względu na ich wielkość – starające się o fundusze podlegają ocenie wysokości ryzyka nieoddania środków. Tylko w ten sposób bank będzie wiedział, czy przedsiębiorstwo jest wiarygodne. Udzielanie kredytów ogromnym korporacjom i krajom jest trudniejsze, dlatego przy udzielaniu pożyczki dużym podmiotom, instytucje finansowe zwracają niemałą uwagę na ich rating. Definicja tego terminu to: ocena ryzyka kredytowego podmiotu, który ubiega się o pieniądze lub sam proces oceniający.

Dlaczego wszystkim zależy na wysokim ratingu kredytowym?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, co to jest rating. Można go porównać do oceny na ważnym egzaminie. Wysoka — zyskujesz, niska — tracisz. Na poziomie makroekonomicznym podmioty z wysoką oceną ratingową są w stanie uzyskać niższe oprocentowanie przy emitowaniu obligacji. Oznacza to, że im większa ocena, tym mniejsze odsetki emitent musi zapłacić, zyskując wysoki rating. Co to jest, a raczej kim jest emitent? To podmiot (np. państwo), który wprowadza na rynek pieniądz gotówkowy w różnych postaciach, takich jak obligacje lub wszelkiego rodzaju papiery wartościowe.

Ocenę ryzyka kredytowego można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wynajęcie specjalnej agencji ratingowej, która zatrudni finansowych ekspertów do przeanalizowania danych, a następnie wystawienia adekwatnej oceny. To rozwiązanie ma zazwyczaj charakter publiczny. Druga opcja to wystawienie ratingu przez instytucję wewnętrzną, czyli np. bank. W tym wypadku informacja ma charakter poufny. Niezwykle istotną sprawą przy makro i mikroekonomii jest zminimalizowanie ryzyka nieotrzymania środków, dlatego warto robić wszystko, aby uzyskać jak najwyższą ocenę ratingową.

Ryzyko kredytowe określa się w dwudziestostopniowej skali ratingowej, gdzie AAA to najwyższa ocena, z bardzo niskim ryzykiem niewypłacalności i wysoką wiarygodnością kredytową – taką od wielu lat może chwalić się Australia. Najniższą natomiast jest D, czyli całkowity brak zdolności do spłacenia zobowiązań. Co ciekawe, w 2020 roku Polska dostała ocenę A-, czyli stosunkowo wysoki rating kredytowy, ze względu na stabilny stan gospodarki oraz bezpieczny poziom długu. Te same agencje przewidują recesję w 2020 roku z powodu szkodliwych dla gospodarki skutków pandemii.

Kto wyznacza rating?

Na ratingach kredytowych opiera się znaczna część światowych rynków finansowych, dlatego tak wielu podmiotom, w tym państwom, zależy na uzyskaniu jak najlepszego wyniku. Trzy największe spółki działające obecnie na świecie i będące ekspertami w ocenianiu ryzyka kredytowego to: Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch. Wystawili oni ratingi dla wielu państw i korporacji. Warto wziąć przykład z największych firm i zadbać o rating kredytowy swojej firmy. Jeśli Twoja spółka zostanie oceniona pozytywnie, otworzy Ci to nowe możliwości inwestycyjne.

Mniejsi inwestorzy, którzy chcą ubiegać się o pożyczkę na zrealizowanie swoich celów, muszą przejść ten sam proces. W takim wypadku rating wystawiają eksperci banku, u którego podmiot chce wziąć kredyt. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie kredytodawcy przed możliwą niewypłacalnością i zminimalizowanie ryzyka kredytowego. Ratingi kredytowe mają pozytywny wpływ na podmioty, ubiegające się o pożyczkę. Uzyskanie wysokiej oceny motywuje inwestorów do prowadzenia odpowiedzialnej polityki finansowej, a banki wiedzą, komu mogą udzielić kredytu.

Ekspert mFinanse
Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami